Szeretnénk jelezni felétek, hogy a mai Nyilas Újhold idején és a következő napokban a Női Kígyó Csillagnemzetség egyik nagy jelentőségű összetett égi ábrája, a Kígyótartó (Ophiuchus) és a Kígyó (Serpens) csillagkép és annak misztériumai válnak üzenetté, ahogy az egyes csillagai sorra együttállásba kerülnek a Napunkkal.

Ez az égi csillagtánc a Yed Prior-Nap együttállással kezdődik november 23-27. között, melyet a Marfik-Nap együttállás követ november 26-30. között, majd becsatlakozik Han csillaga (november 30. – december 4.), azután Sabik csillaga (december 9-13.) és végül Cebalrai (december 15-19. között).

Az Égi Istennő üzenete szerint ehhez a csillagvilághoz kapcsolódik a gyönyör művészete.

A gyönyör kapujának feltárása, a tantrikus misztériumok titkainak ismerete az érintés művészetével.

Az egész tantrikus misztérium arról szól, hogy a misztikus Kettő egyesülve és egyesítve minden poláris és duális ellenpólust, végül újra Egy lehessen. Egy egymással, egymás által és egy a teremtő Forrás létével. A női kígyólény is emlékezik az égbolton kinyújtózó férfi párjára, s e két minőség egyesítése által vágyik elérni a megvilágosodás és megváltás kapuját. Ez a női kígyólény és az Istennő egyik nagyon fontos bölcsessége, amelyben tehát egy egészen közvetlen megtapasztalás által, a gyönyör elragadtatásában megszülető test-lélek és szívkapun keresztül az egymástól elváló részek újra egyesülnek; feloldódnak egymásban és a mindenségben.

Ide kapcsolódik annak a tudása is, hogy a gyönyör nem más, mint a Fényre való emlékezés öröme. A tantrikus eksztázis elérésekor pedig az történik, hogy a találkozásban egyesülő pár a Fényre való emlékezés örömében fürdeti meg minden sejtjét, szívét és lelkét, s ezáltal eléri a Fény Birodalmát. …

Az ehhez a misztériumhoz kötődő szakrális tudás ébredhet fel tehát a következő időszakban az egykori beavatottakban, de ezzel párhuzamosan az ezzel kapcsolatos sebesülések és elfojtások emlékei is megrezdülhetnek, mert az év körén éppen most érkezett el a gyógyulás pillanata.

Érdemes ezért élni ezzel a lehetőséggel és tudatosan kérni, illetve megtörténtetni a gyógyítást mindazokban, akiknek van kapcsolata e csillagvilág üzeneteivel és szakrális rítusaival.

Ezekben a napokban nagy segítség lehet az „Elektra csillagpapnőinek Megváltásösvénye” című CD-énk átélése, amelyről itt találhattok részletesebb leírást:

Elektra csillagpapnőinek Megváltásösvénye

 

Illetve a párosság misztériumának gyógyítása és kibontása kapcsán érdemes dolgozni a „A Duál-párok szent találkozása a csillagok tükrében” című CD-énk különleges misztikus útjával:

A Duál-párok szent találkozása a csillagok tükrében

 

Továbbá a kapcsolati problémáink gyökerének feltárása érdekében a „Gyógyító utazás Anima-Animus lélektükrében” címmel kiadott meditációs CD-nkkel is:

Gyógyító utazás Anima-Animus lélektükrében

 

Illetve a legutóbb kiadott „ A Párosság Misztériumának égi és földi gyökerei” című rendkívül mély és komplex tanításokat magában hordozó CD-nk is sokat segíthet:

A párosság misztériumának égi és földi gyökerei

 

Áldott, meghitt szeretetben és szerelemben gazdag napokat kívánunk nektek!

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Sasha Fantom, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!