Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó egyaránt 1968-ban kezdték meg jelen földi életüket, Magyarországon.

Beatrix

 Vízöntőként (Bika Ascendenssel és Mérleg Holdjeggyel) mindig is kutató, kereső, mélyen érző és érzékeny lélek volt, akit már gyermekkorában is vonzott a gyógyítás szolgálata, és mindig is foglalkoztatta őt a látható világ határain túli ismeretlen mélység. Elkötelezetten kereste az emberek fizikai és lelki szenvedéseinek valós gyökereit, a betegségek igazi okát és a gyógyulás lélekből fakadó kulcsát. Élete fordulópontja 1988-ban következett be, amikor is a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elsőéves hallgatójaként egy súlyos autóbalesetet szenvedett, melynek során finomenergetikai fényteste kiemelkedett a fizikai testéből és egy hídon át a felsőbb valóságokba utazott, ahol egy különös válaszút elé érkezett, amelyben mintha döntenie kellett volna arról, hogy visszatér-e még, vagy elhagyja ezt az életet. Miközben olyan nagy erejű képsorok peregtek le belső tekintete előtt, melyek felvillantották élete igazi célját és küldetését. … A láthatatlan világok kapui azóta is nyitva maradtak előtte, s az a különleges híd is elérhetővé lett, mely a kozmikus égbolt csillagvilágaiba vezet, melyek attól a különös ajándékként megnyilvánuló naptól kezdve a tudatosságán és telepatikus képességein keresztül küldik rejtett üzeneteiket felé. Már orvostanhallgató korában is és 1988 óta folyamatosan, emberek százai keresték fel, hogy igénybe vegyék tisztánlátói képességeit, s az Akasha Krónikák „olvasójaként” különleges lélekgyógyászati szolgáltatásait. Különböző meditációs és önismereti csoportokat vezetett, a lélek és az önvaló felé vezető belső útról tanítva az embereket, hogy felismerhessék tényleges sorsukat, felépülhessenek az előző életeikből származó traumáikból, valamint kiléphessenek a régóta cipelt karmikus mintázataikból, s hogy megértést nyerjenek sorsuk és életük legfőbb mozgatóelveik terén.

Anikó 

dupla Nyilasként szenvedélyes, lendületes és rendkívül pozitív lélek, tele energiával, alkotóerővel, hittel, ihlettel és egy különleges gyógyító képességgel is megáldva, ami valószínűleg nagy segítséget jelentett számára igen nehéz gyermekkora ellenére is megőrizni mindig a derűt és a hitet. Érdekes módon az ő élete is egy autósbaleset után terelődött a jelenlegi pályájára. Bár mindig is nagyon nyitott, érzékeny, empatikus és adakozó lélek volt, a baleset után még jobban elmélyítette a szellemi útját. Nyolc éven keresztül jógázott, számos ezoterikus irodalmi művet elolvasott, különféle gyógyító technikákat tanult – többek között shiatsu masszázst és egyéb testmunka módszereket, reflexológiát, reikit, illetve az egészséges és környezettudatos életmód alapelveit – mindezekből pedig egy sajátos gyógyító módszert dolgozott ki, amivel rengeteg páciensnek segített az évek során.

Jelen életükben Beatrix és Anikó 1999-ben találkoztak, hogy folytathassák gyönyörű közös és hosszú küldetésüket, mely a csillagokban fogant időtlen múltjukban és személyes csillagtörténelmükben gyökerezik. Gyümölcsöző együttműködésüket és gyógyító munkájukat azóta is ez a közös sors vezérli. A közben eltelt időben számtalan csoportot vezettek együtt, komoly tanító és gyógyító munkát végeztek sok száz ember körében, 2000-ben pedig a különböző csillagvilágok kozmikus történelmének kutatásába kezdtek, a számukra különösen fontos Plejádok csillagrendszerével kezdve ezt az izgalmas szellemi felfedezőutat. Ahogy a Galaktikus Akasha Krónikák egyre mélyebben felnyíltak számukra és a szellemi munkájukat vezérlő Égi csillagerők egyre több üzenetet küldtek, úgy nyertek egyre mélyebb betekintést a galaktikus mítoszok kozmikus teremtéstörténeti krónikáiba, melyek valójában a lét egyetemes mozgatóelveiként vezérlik a mi Földi életünket is. E munka során felismerték azt is, hogy azért őrizhették meg szíveikben ezeket a rendkívül nagy erejű és mély kozmikus igazságokat hordozó csillagemlékeket, mert ezen a bolygón már a földi idők kezdete óta a csillagtudatosság fenntartása, képviselete és átadása volt a tényleges küldetésük, mely ezzel az élettel egy új szintre érkezett, és egy új közös tanítói és gyógyítói létben öltött testet.

Így aztán lelkük hívását és eredendő küldetéskódját követve, saját erőfeszítésükből, magánkiadásban hat sikerkönyvet jelentettek meg Magyarországon. A 2003-ban megjelent első könyvükben – melynek címe Az Átlényegülés Kapujában – a Felemelkedés folyamatáról írtak és a Földbolygó különböző sorsalternatíváiról, a Plejádok valamennyi csillagának kozmikus sorstörténetével együtt, ami sokaknak segített már felismerni a legfőbb csillaggyökereiket, s az azokhoz fűződő lelki és szellemi minőségeket.

Második könyvük 2004-ben jelent meg (Az Átlényegülés Kapujában II címmel), amelyben az Androméda csillagkép, az Orion és a Szíriusz csillagainak kozmikus történelmével ismerkedhetünk meg, majd Földünk korai történelmébe kapunk betekintést – a Lemúriai kontinens mélységesen megható emlékeivel –, valamint Atlantisz érdekes és drámai történetével találkozhatunk.

2005-ben Beatrix és Anikó elsajátították az ólomüveg készítés művészetét, amely által a bennük ébredő spirituális kódok és látomások üzeneteit az anyagba nemesíthették, ugyanis a Csillagküldöttség tagjai egy Szentély felépítésével bízták meg őket, hogy az annak kristálykupoláján keresztül felnyíló dimenziókapun át beáramolhassanak a Csillagnemzetségek akkor már előre vetített 7. dimenziós tanításai.

E különleges térszentélyben való nagyon komoly másfél évig tartó mediális munka nyomán 2007-ben megszületett a harmadik könyvük is, a tizenhárom Csillagnemzetség egyedülálló tanításaival, amely magában foglalja a Tejút Galaxis teljes galaktikus történelmét, és az égbolt több mint 230 csillagának tényleges jelentését tárja fel előttünk, amelyet soha korábban nem ismerhetett még ilyen részletességgel és pontossággal az emberi írásos emlékezet. (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Mindezek még pontosabb értelmezése érdekében egy személyes „csillaghoroszkóp” rendszerét is kidolgozták, melyet Antares-Kódnak© neveztek el, és amely elsőként teszi lehetővé a csillagok csodálatos tanításainak mélyre ható személyes értelmezését.

Ezt követte 2009-ben negyedik könyvük megjelenése – A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai címmel. A könyv hihetetlenül komoly és mély tanításai szinte kozmikus kinyilatkoztatásokként hatnak, és segíthetnek megtalálni a szenvedéseink tényleges és őseredeti gyökereit, akár a galaktikus karmikus történetünkből eredően is. A könyv mellékleteként közreadott négy meditációs CD pedig segít az olvasóknak átélni a saját végső személyes megváltásukat, amely a felismerések és a megértés által egy elképesztően mély, és akár azonnali, csodaszerű gyógyulást és változást hozhat az életükben.

Tehát az itt közreadott vezetett meditációk belső ösvénye során megtörténtethetjük a saját csodáinkat az életünkben és a lelkünk szintjén is.

2012-ben jelent meg az Átlényegülés Kapujában I és II könyvek bővített és átdolgozott kiadása – Csillag-Sorsok címmel, és még ugyanabban az évben kiadásra került a valóban egyedülálló tanításokat hordozó Csillagnemzetségek – Lélekcsaládokcímű könyvük angol nyelvű két kötetes nagy munkája is, szintén önerőből, magánkiadásban. Tiszta szívükből remélik, hogy e nemzetközi kiadás nyomán a csillagok üzenetei világszerte még több olyan emberhez és fényküldötthöz is eljuthatnak, akik nyitottak és érzékenyek, illetve mély tisztelettel rezonálni tudnak erre a szellemi hívásra és csillagösvényre.

A 2013-es év egy újabb különleges kincset adott a világnak és a Krisztusi Misztériumok valódi jelentését és jelenkori üzenetét kereső érzékeny és nyitott szívű lelkek számára, a szintén óriási sikert arató Szólok Hozzád című könyvük megjelentetésével. Erről a nagy ívű és igazán szívből fakadó munkáról így írnak a szerzők: „Mintha a Krisztusi Lélek és a Szent Család tagjai a csillagokból visszatérve ránk bíztak volna egy elfeledett evangéliumot, amelynek pergamenjén sok-sok részletet meg tudtunk fejteni és el tudtunk olvasni, miközben a szívünkbe és a lelkünkbe emeltük e mennyei kódex örömhírét. Megmutatkoztak olyan eddig feledésbe merült ősi történetek, amelyek a Krisztusi Lélek és bizonyos apostoli küldöttek földi inkarnációiról mesélnek. Feltárultak olyan gyönyörűséges titkok, amelyek Jézus és Mária Magdolna valós kapcsolatát mutatják be egy bensőséges emberi és szellemi találkozás beteljesült sorstükreként, miközben számtalan felbecsülhetetlen értékű tanítással gazdagodhatunk.

Azt is elmondhatjuk, hogy e különleges könyv mélységei által megismerhetővé, sőt átélhetővé válik a Krisztus Tudatosság lényege és belső élménye, mégpedig egy olyan beavató ösvény által, amelynek minden lépcsőfoka, minden tanító története és példázata feltár egyet-egyet a Krisztus Tudatosság hét misztériumából, hét pillérének belső tartalmából, amelyet végül a szívünkbe nemesítve kell életté tennünk.”

A 2016-os évben kiadásra került az említett Szólok Hozzád című csodálatos könyv angol, 2017-ben pedig orosz nyelven is, hogy a Krisztusi üzenet még több emberi szívhez eljuthasson a világban. 2017-ben megjelent a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv német nyelvű kiadása is, amely e-book formájában érhető el.

Az említett könyvek figyelemre méltó nemzetközi sikereket értek el.

A Szólok Hozzád című könyv angol kiadása a – Calling You – megnyerte az igen neves „Bookvana Awards” nemzetközi könyvfesztivál versenyét 2017-ben a Spiritual – Inspirational kategóriában, ami egy óriási megtiszteltetés és csodás eredmény.

Ezen felül a Finalista lett, vagyis második helyezést ért el New Age kategóriában a neves amerikai székhelyű International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards”versenyén, ami szintén csodálatos. Továbbá Finalista lett a 2017-es International Book Awards, és az Amsterdam Book Festival versenyén is. Említésre méltónak találtatott a 2016-os év Paris, New York, London Book Festival versenyein is. Ezeken felül nagyon jó kritikát kapott Bruce Haring zsűrijétől a JM Northern Media Book Festivals csapatánál és a világhírű Writer’s Digest kritikusaitól is.

A Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvük angol kiadása (Stellar Nations – Soul Families) pedig 2017-ben győztes helyezést ért el New Age kategóriában a neves amerikai székhelyű International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards”versenyén, amelyen kifejezetten csak ezoterikus, spirituális témájú könyvek indulhattak.

A Csillag-Sorsok című könyvük angol nyelvű kiadása, 2018-ban jelent meg Stellar Destinies volume I címmel, és így ezek a nemzetközi spirituális irodalomban is hiánypótló tanítások és szellemi üzenetek kiáradhattak a világban. Legnagyobb örömükre ez a könyvük is csodálatos visszhangra talált, sőt azóta győztes helyezést ért el a New Age kategóriában, továbbá második helyezett lett az Angels&Spirit Guides kategóriában a neves amerikai székhelyű „3rd International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards” versenyén.

2021-ben megjelent a „Gyöngyszemek a kozmoszból” című legújabb könyvük. Ez a kötet valójában egy olyan komplex információs csomag és gyakorlati kézikönyv, amely elsősorban a Fényküldötteket szeretné segíteni és felkészíteni a következő bolygószintű Felemelkedés kapujára. Többek között részletesen bemutatják a Fényszövetség Égi és Földi közösségeinek lényegi sorskódjait, melynek nyomán a szellemi úton járó, kereső lélek mélyebb bizonyossággal ébredhet a saját szerepére ebben a gyönyörű, nagy ívű tervben.

E különleges könyv több nagy fejezete megjelent angol nyelven is e-book formájában.

Majd pedig csodálatos hír, hogy 2022 őszén megjelent a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című monumentális tanítás szlovák nyelven is, hogy a szlovák és cseh nyelvterületen élő Fényküldöttekhez is eljuthasson a csillagok emlékezete és a Tejút galaxis krónikája. Sőt az Antares-kód is elérhető már magyar, angol, német és szlovák nyelven is.

A jövőbeli terveik között szerepel egy Lélekkártya csomag megjelentetése is, ami a csillagok és az egyes csillagnemzetségek személyre szóló üzeneteit közvetítené bármilyen adott élethelyzetben, fordulóponton és kérdéses szituációban. Továbbá a szerzők szeretnének az általuk megjelentetett több mint 100 meditációs CD-ből minél többet angol nyelven is elérhetővé tenni. Formálódik már egy újabb magyar nyelvű könyv is a Gyöngyszemek a kozmoszból kötet második részeként.

A szellemi munkáikkal, meditációs CD-ikkel és Tiffany alkotásaikkal kapcsolatban további információ található a következő weboldalakon: www.csillagnemzetsegek.hu és a www.stellarnations.com, www.hviezdnerody.com, www.sternennationen.de

———o——–

2022 októberében megjelent a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünk szlovák nyelven is, ami azóta egy csodálatos rezonanciára talált, és egy nagyon komoly tudatrobbanást eredményezett a csillagtudatosság terén, miközben egy igazán felemelő és szívmelengető összefogás is született a fényküldötti közösségben. Most pedig nagy szeretettel osztjuk meg veletek, hogy február elején kaptunk egy kedves felkérést Sirianel Ančulkától és csapatától, hogy készüljön egy interjú, amiben bemutatható lenne a Csillagnemzetségek tanításainak útja a szlovák és cseh Testvérek számára. A könyv fordítója, Jana Redy pedig vállalta a csodálatos tolmácsolást.

Nagyon ritkán meséltünk korábban ezekről a személyes folyamatokról, és a könyvek születésének egész útjáról, így talán számotokra is érdekes lehet az igen nagy lélegzetű témákat érintő kérdések nyomán kibontakozó szellemi út, amelyben sok fontos üzenet is átadható volt.

Fogadjátok szeretettel tehát ezt a szlovák fénytestvéreink kérésére készült interjút, amelyhez már elkészült az angol feliratozás is:

Majd pedig miután 2023 szeptemberében megjelent szlovák nyelven a Csillag-Sorsok című könyvünk is, kaptunk ismét egy felkérést egy újabb mély beszélgetésre a csillagtudatosság alapjairól és e könyv csodálatos témáiról.

Ezt a beszélgetést itt tudjátok megnézni:

Igazán szép az is, hogy a Fényküldötti lét és a mindig tágulni vágyó Szív csakis az összefogásra figyel és a kapcsolódásban ébredő szellemi erőre, amely egy csodálatos lelki muníció lehet!

Mély szeretettel ölelünk benneteket

Dr. Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

Az interjú készítője: Sirianel Ančulka Murčeková

Tolmácsolás: Jana Redy

Operatőr: Marian Mendel

Angol felirat fordítása: Lökös Virág

error: Content is protected !!