Ezen túl megrendelhető az ún. ©Szolár Antares-kód is, vagyis az adott évre – születésnaptól születésnapig szóló – csillaghoroszkóp is, amely a Nap visszatérését jelenti az adott évben pontosan ugyanabba a pozícióba, ahol az illető születésekor állt. (Ezért fordulhat elő az, hogy majd a képletünkben nem az eredeti születési időpontot látjuk viszont!)

Ez egy olyan élettükör lehet, ami megmutathatja, hogy a születésnapunk kapujába érkezve az előttünk álló évben milyen hangsúlyos élettémákkal kell foglalkoznunk, milyen nehézségekre, tanító helyzetekre, megmérettetésekre számíthatunk, és ugyanakkor milyen segítő energiák és belső erők vezérlik az adott évünket a fejlődési életspirálunk körén haladva. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az eredendő élettervünk azon lépéseiről kaphatunk felvilágosítást, amelyeket éppen arra az évre írtunk meg magunknak. A csillagok vetületének értelmezése segíthet megvalósítani a legtöbbet az előttünk álló évből, és a lehető legmagasabb rezgésen megélni azt a bizonyos fejlődési létkört, ami vár ránk.

2006. és különösen 2007. augusztus 17. óta, a csillagtudatosság portáljainak lehorgonyzásával és a hozzájuk kapcsolódó új tudatmező kiépítése után, tisztán érezhetően még sokkal nagyobb hatással lehetnek ránk a sztelláris sugarak, vagyis a csillagerők beavató üzenetei. S miután a „Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok” című könyvünk magyar és angol nyelvű kiadásával széles körben elérhetővé vált e csillagsugarak korábban rejtett kódjainak értelmezése, így a ©Szolár Antares-kódok egy óriási lehetőséget adnak a tudatosabb életre! Azt mondhatjuk, hogy míg a születéskapunk tükrét feltáró radixból készített ©Antares-kód a testi manifesztációnk, a lelkünk és a szellemi létezésünk őseredeti csillaggyökereiről és a galaktikus történelmünkről mesél, addig a Szolár horoszkópból készített képlet a csillagokból kiolvasható lehetőségeinket mutatja meg az előttünk álló évben. Mi döntjük el, hogy egyrészt élünk-e ezekkel a lehetőségekkel, használjuk-e a tudatosságunkat és életünket fürdető csillagfényeket, illetve, hogy meglátjuk-e az esetleges óvatosságra, éberségre intő jeleket a csillagok tükrében. Hallgatunk-e a csillagok óva intő, figyelmeztető sugallataira, vagy figyelmen kívül hagyjuk azokat. Ugyanis a Szolár Antares-kódban tisztán megmutatkoznak és a könyv alapján értelmezhetővé válnak azok az esetleges kísértéseket jelentő asztrális hatások, nehéz karmikus helyzetek, negatív befolyások bizonyos házterületek, vagyis élettémák is, amikre fontos lenne odafigyelnünk, hogy ne kövessük el a korábbi hibákat, illetve hogy egy tudatos választással elkerüljük az elkerülhetőt!

Másrészt számtalanszor előfordul, hogy bár az élet óriási lehetőségeket, gyönyörű segítő és áldást hozó sugarakat bocsát az életünkre, azokat mégsem tudjuk felhasználni, akár csak a változástól való félelmünk miatt.

Ezt a képletet tehát kicsit másképp kell értelmeznünk, mint a születési Antares-kódot, hiszen itt valóban a felhasználható lehetőségeinkről, a hangsúlyos aktuális életfeladatainkról és bizonyos nehézségekre, kísértésekre való figyelmeztető jelekről van szó, amelyeket a csillagok csodálatos tisztasággal tükröznek felénk!

Ugyanakkor mindig érdemes az adott év szolár képletét a születési Antares-kódunkkal együtt vizsgálni és értelmezni. Különösen nagy jelentőségűek azok a csillagvetületek és aspektusok, amelyek az adott év körén ismét visszatérnek az életünkbe az eredeti születési kapunk együttállásaihoz hasonlóan, mert ez azt jelentheti, hogy abban az évben nagy lehetőséget kapunk az adott galaktikus és földi karmikus probléma felismerésére és végső oldására, vagy éppen akár bizonyos gyönyörű és magas rezgésű csillagtudatossággal rendelkező lélekrészünk integrálására és e sugárerők valódi működtetésére!

A Szolár Antares-kód megrendelésének útja hasonló a korábbiakhoz. Lehetséges on-line vagy telefonon a +36 20/9828321-es számon. Ugyanúgy szükség van a pontos születési időre és helyre, de jelezni kell, hogy melyik évre szóló szolár képletedet szeretnéd megrendelni, illetve az is nagyon fontos lehet, ha már nem a születési városodban, sőt országodban élsz, vagy fogsz tartózkodni az adott évben, hiszen a földrajzi pozícióhoz kell igazítani a bolygók és csillagok állását.

(Ha pl. 1960 január 23.-n születtél, akkor a 2016-os szolar képleted a 2016 január 22/23-tól a kb. 2017. január 23.-ig tartó időszakot tükrözi majd. )

Ára: 13.800 Ft

 

♦♦♦

 

Hogyan értelmezzük az Antares-kódunkat?

Született egy három részes cikksorozat arról, hogy hogyan érdemes megkezdeni a munkát az Antares-kódunkkal, amelyet megtalálhattok a honlapon és a Blog oldalunkon is.

Illetve a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkben szerepel egy fontos fejezet, amely szintén nagy segítség lehet az értelmezésben.

Persze tisztában vagyunk vele, hogy amikor valaki kézhez kapja az Antares-kódját, az úgy tűnik, mint egy megfejthetetlen rejtvény, aminek kibontása elsőre szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik egyedül.

Ugyanakkor szeretnénk itt is elmondani, hogy a legideálisabb esetben, minden szellemi úton járó és kereső lélek, aki elérkezettnek érzi az időt arra, hogy megismerje a csillaggyökereit és az azokban rejlő galaktikus szintű történelmet, és ennek nyomán megrendeli a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünket, felkészíti a lelkét és a tudatosságát arra, hogy ezáltal belépjen egy nagyon különleges és folyamatosan táguló beavató folyamatba.

Ennek része az is, hogy miközben olvasod az egyes csillagnemzetségek történelmét, és azon belül találkozol az egyes csillagok üzeneteivel, mindig megnézed, hogy vajon az adott csillag bevetül-e a születési Antares-kódodba. Ha igen, akkor milyen pozícióban, milyen bolygóval, aszteroidával, házcsúccsal, vagy fő tengellyel (Ascendens, Descendens, IC, MC) áll együttállásban. Ez a konstelláció önmagában úgy működik, mint egy kód-kép, ami sajátos személyes információkat rejt és mindig egy-egy konkrét galaktikus vagy földi emlékre mutat.

Ez az emlék sokszor fokozatosan kibomlik majd az olvasás folyamata során, mert ezt a könyvet tényleg nem lehet „csak úgy olvasni”, együtt kell élni vele, hagyni, hogy megérintse az emlékeinket, a legősibb gyökereinket, és segít abban is, hogy a szellemi utad eddig megfejtett mozaikszemeit össze tudd fűzni és egy új szintre emeld.

Mindig azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb a saját intuíciód, a megérzésed azzal kapcsolatban, hogy vajon a te galaktikus múltad része-e az adott csillag története, amiről éppen olvasol, vagy sem. Ha ennek ellenére nem szerepel a képletedben a nagyon is ismerős csillagvilág, az csak annyit jelent, hogy lehetséges, hogy ebben az életedben nem ez a legfontosabb választott élettéma vagy sorsfeladat, amit az élettervedbe foglaltál, hiszen egyetlen életben sosem hozhatjuk magunkkal az egész galaktikus történelmünket. Sőt az is lehetséges, hogy ez a bizonyos csillag valamelyik szolár évedben – születésnaptól születésnapig, attól az időpillanattól számolva, amikor a Nap belép abba a pozícióba, ahol a születésedkor állt – mégis fontos szerepet kap, és akkor prominens helyen szerepel is a szolár Antares-kódodban.

Mindezeken túl, mélyen igaznak bizonyult a könyv 2007-es első megjelenése óta az Égi Csillagküldöttség azon ígérete is, hogy minden olvasó mellett meg fognak jelenni olyan mesteri létezők – a saját csillaggyökereihez és lelki alkatához mérten, a rezonanciák elvét követve – akik segíteni fognak ebben a semmihez nem hasonlítható emlékező és beavató folyamatban. S ennek része az is, hogy közben az Antares-kódba rejtett holografikus emlékszemek kibontása is megtörténik, ha kellő türelemmel, és a tanuló alázatával közelítünk.

Ezért legtöbbször nincs szükség összekötőre vagy külső segítségre, még akkor sem, ha nincsenek meg az asztrológiai alapok, vagy ha elsőre túl bonyolultnak is tűnik ez a komplex rendszer.

Meggyőződésünk szerint nem szabad úgy közelíteni az Antares-kódhoz, mint egy asztrológiai képlet elemzéséhez, mert ezzel könnyen bekeretezzük a tényleges mondanivalót, és sokkal alacsonyabb rezgésszinten és tudatossági szinten definiáljuk a bennük rejlő kód-képeket, amelyek sokkal inkább holografikus emléknyomok személyes üzenetei, mintsem asztrológiai panelek. Ezért valójában a Csillagnemzetségek könyv maga az Antares-kód dekódere, és így válik az olvasás egy személyes felfedezőúttá és szellemi beavatássá.

Ugyanakkor látjuk, hogy az olvasók, megrendelők sokszor igénylik, hogy kapjanak némi útmutatást és eligazítást, amikor kézhez kapják a könyvvel együtt az akkor még értelmezhetetlennek tűnő Antares-kódjukat, ezért a sok éve nálunk tanuló, és így sokféle belső tapasztalással rendelkező csillag-koordinátoraink segíthetnek az első közelítésben, és az első rétegek és kozmikus jelzések kibontásában.

Nagyon tudatosan nem szeretjük ezt „Antares-kód elemzésnek” nevezni, hanem inkább egy útmutatásnak, eligazításnak abban a szükségszerűen egyéni, belső folyamattá váló szellemi utazásban, amit a Csillagnemzetségek könyv olvasása jelent a születési és a szolár Antares-kód csillagegyüttállásainak üzeneteinek fokozatos kibontásával.

Az alábbi csillag-koordinátorok vállalnak egyéni konzultációt egy interaktív beszélgetés keretében, amely történhet telefonon, skype-on, messengeren, esetleg zoom-on, amelyet a választott koordinátorral egyénileg kell egyeztetni. Ára általában 13.000-15.000 Ft/óra szokott lenni.

HIRT KATALIN I-II-III.-IV. és V. eljárás – Budapest, XIII.

Bejelentkezés: +36/ 20 926 7774-es számon, vagy a pegazus7@gmail.com címen

 

KOLLÁR MAYA I-II-III.-IV. és V. eljárás – Martonvásár és Budapest III.

Bejelentkezés: +36/ 70 381 9549 számon, vagy a kollarmaya1969@gmail.com címen

 

PINCÉS MARIANNA I-II-III.-IV. és V. eljárás – Tata

Bejelentkezés: +36/ 30 641 0597 számon, vagy a marianna.tajfuto@gmail.com címen

 

SIMCSIK ÉVA I-II-III.-IV. és V. eljárás – Miskolc

Bejelentkezés: +36/ 70 561 0249 számon, vagy az evasimcsik1@gmail.hu címen

 

SZABADOS EMESE I-II-III.-IV. és V. eljárás – Budapest III, Nagymaros (magyar és angol nyelven)

Bejelentkezés: +36/ 20 940 2749 számon, vagy az e.szabados77@gmail.com címen

 

BORZAI ÁGNES I., III., IV. és V. eljárás – Budapest II.

Bejelentkezés: +36/ 30 226 6298 számon, vagy a borzai77@freemail.hu címen

 

BAKSA BEATRIX III., IV. és V. eljárás, Salgótarján

Bejelentkezés: + 36/ 20 979-0387 számon

 

DÁNYI RITA I., III. és IV., V. eljárás – Budapest XI.

Bejelentkezés: +36/ 20 424 3482 számon, vagy a seviola45@gmail.com címen

  

FEKETE KRISZTA I., III. és IV., V. eljárás – Budapest és Nyíregyháza

Mandala Sóbarlang és Terápiás Stúdió – Lövőház utca 16/a. Fszt. 3., illetve a FlowZone Egészségközpontban – Zugló és Nyíregyháza

Bejelentkezés: +36/ 301477533 számon, vagy a fenykuldottek@gmail.com címen

 

HEGEDŰS-NAGY ZSUZSANNA I., III. és IV., V. eljárás – Budapest III.

Bejelentkezés: +36/ 70 633 5418 számon, vagy a hegedus.zsuzsanna613@gmail.com címen

 

HUNYINÉ MÓZES TÜNDE I., III. és IV., V. eljárás – Piliscsaba

Bejelentkezés: +36/ 30 973 3765 számon, vagy a mozestunde@gmail.com címen

 

KERESZTES ERZSÉBET (Zsóka) I., III., IV. és V. eljárás – Budapest XI.

Bejelentkezés: +36/ 20 417 9262 számon, vagy a hofeher.galamb@gmail.com címen

 

KÉKEGYI ILONA I., III. és IV., V. eljárás, Békéscsaba

Bejelentkezés: a +36/ 30 749 0801 számon vagy a i.kekegyi13@gmail.com címen

 

KÉRI ERIKA I., III., IV. és V. eljárás – Szeged, Ybl Miklós u. 3. – Merope Egészségközpont

Bejelentkezés: +36/ 30 503 4260 számon, vagy a kerierika@yahoo.com címen

http://theridian.hu/hu/

 

SARKADI TÜNDE I., III. és IV., V. eljárás Budakeszi és Budapest (magyar és angol nyelven)

Bejelentkezés: a +36/ 20 970 3620 számon vagy a tundesarkadi1@gmail.com címen

 

WÜHRL KATI III., IV. és V. eljárás – Budapest III. (magyar és német nyelven)

Bejelentkezés:  +36/20 364 5961 vagy a wuhrl.kata@gmail.com címen

Továbbá angol nyelvű konzultáció kapcsán kereshető, Amerikában, Bellingham-ben élő, nagy tudású csillag-testvérünk, és az angol könyveink editora is, LESLIE SHANKMAN a leslie.shankman@comcast.net címen. A zoom-on végzett konzultáció ára 48$/óra.

(Jelmagyarázat a csillag-koordinátorok terápiás képzése kapcsán, amelyekről bővebben olvashattok a Csillag-érintések menüpont alatt:

I eljárás: Lemúriai Misztérium

II eljárás: Az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye Lélek-érintés– az eddig megalkotott 10 különböző Érintés-Palást közvetítése a Csillagnemzetségek tanításait követve

III eljárás: Az Elysium Fénytesti Áthangolás – a Fájdalom-test lebontásának misztériuma

IV eljárás: Az Elysium Fénytesti Áthangolás – a Függőségek oldásának misztériuma

V eljárás: Az Elysium Fénytesti Áthangolás – a Karmikus mintázatok oldásának misztériuma)

(A számozás a képzések időrendiségét és nem szintjét jelenti, ugyanis a különböző eljárásaink más-más problémákban alkalmazhatók. Lásd a részletes leírásokat.)

error: Content is protected !!