Szeretnénk megosztani azt a Csodát, amely eltöltött bennünket azzal a szavakon túli, csendes áhítattal és hálával, amelyet a Teremtés tökéletességében és teljességében való gyönyörködés okozhat az emberben!
2008. május 3.-n a gyógyító közösségünk átlépett egy újabb misztérium kapuján, amikor is megkezdődött az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye lélekgyógyászati képzés II. szintje.
Ez egy igen hosszú, immár 11 éve tartó és még mindig táguló, újabb beavatásokkal bővülő szellemi tanulás, amelynek az a lényege, hogy átadjuk azt a tudást és csodálatos misztériumot, hogy hogyan lehet a tizenhárom Csillagnemzetség mindegyikének rendkívüli erejű gyógyító érintéseit közvetíteni a hozzánk fordulók felé. Egy különlegesen kifejező és gyönyörű fogalmat vezettek be az Égiek, mégpedig arról a titokról van szó, hogy hogyan kell „felhelyezni valakire egy-egy csillagnemzetség Érintés-palástját”!
Ebben a gyógyító eljárásban hihetetlenül tisztán és teljes valódiságában nyilvánul meg az a jól ismert kozmikus alapelv, hogy „ahogy fent, úgy lent”. A galaxis makrokozmikus szférájának csillagokból született fényteste tökéletes megfelelésben van a mi földi, fizikai testünkkel és mikrokozmikus belső világunkkal, vagyis az általunk megfejtett és értelmezett több mint 240 csillag mindegyike bevetül a testünk valamely, rendkívüli precizitással definiált pontjába, ahol szintén nagyon pontosan meghatározott érzelmi tartalmat és szellemi minőséget közvetít felénk. Egy-egy csillagnemzetség Érintés-palástja azon csillagsugarak finom fénytesti szövete, amely az adott nemzetség szellemi útját megfogalmazza.

A galaktikus emlékezet belső képsorai összekapcsolódnak a sejtmemóriánkban hordozott emlékképekkel. Így a kezelés során az általunk képzett gyógyítóink egy finom meditatív vezetés mellett segítenek felébreszteni ezeket az emlékeket, miközben egy teljességgel egyedülálló érintés-sorozat lépésein keresztül élővé varázsolják azt a fénypalástot, amelyben feloldódhatnak az adott nemzetség útján hordozott karmikus terhek, ősi fájdalomminták, önbántó mechanizmusok. Vagy éppen olyan magasabb dimenziós erőpontokkal kapcsolódhatunk össze, amelyek a lelkünk legnagyobb kincsei és kozmikus vezérlőelvei.

Immár büszkén mondhatjuk, hogy a 2008 óta tartó gyógyítói képzés során 11 különböző Érintés-palást született már, sorrendben az Unikornis palást, az Angyalok csillagnemzetségének palástja, a Pegazus palást, a Női Kígyó csillagnemzetség palástja, a Medve csillagnemzetség palástja, amely a Krisztus Tudatosság lépcsőfokaira készít fel. Azután megszületett Niomé palástja is, amely a galaktikus miazmák oldásával gyógyít, illetve kivezeti belőlünk az asztrális, mágikus és tudatmanipuláló hatások lenyomatait. Ezt követte a Nagymacskák palástja, majd a Delfinek csillagnemzetségének csodálatos gyógyító és lélekátvezető két palástja, illetve a Bálnák nemzetségének Érintés-palástja is életre kelhetett. Végül a Csillagember Érintés-palástja is kinyilatkoztatásra került, amely tanít bennünket megváltott emberként élni ezen a bolygón.

Mindezekhez jön még tulajdonképpen 12. palástként a Lemúriai Gyógyító Misztériumok csodája is.

Az alábbiakban bővebben is olvashattok az egyes palástokról:

Azért éreztük úgy, hogy néhány gondolatban megosztjuk mindezt, mert ahogy átélte a kis csoportunk az Unikornis Csillagnemzetség Érintés-palástjának felhelyezését , és mindazt, amit ez elindított és gyógyítani kezdett – mindannyiunkból egyszerre szakadt ki a szinte ujjongó lelkesedés hangja: „Ezt mindenkinek feltétlenül át kellene élnie!”.

Különösen időszerű volt az első Érintés-palást megszületése 2008-ban, hiszen a 2007. december 29.-n hozzánk kapcsolódó Új Idő Isteni Terve szerint a 2008-as év a Teremtések éve volt, amelyben a legnagyobb fókuszt a teremtő folyamatainkra, a régóta dédelgetett álmaink megvalósítására kellett fordítanunk, mert különös tisztasággal és sorszerűséggel nyílhattak fel a megfelelő terek, idők és lehetőségek a manifesztálásra! De az Unikornis-palástban rejlő teremtő lehetőségek természetesen időtlenül is aktuálisak és fontosak lehetnek bárki számára. Ezért ha valaki úgy érzi, hogy problémái vannak az álmai tényleges megvalósításában itt a földi fizikai síkon, egzisztenciális gondokkal küzd, nem találja önmagát és helyét, sorsát a világban, vagy netán a lélektársát és testi-lelki kiegészülését keresi, bátran fordulhat hozzánk és a gyógyítóinkhoz, és immár igénybe veheti a II. szintű gyógyítás misztériumát is, amelyben kérheti az Unikornis Csillagnemzetség Érintés-palástjának felhelyezését!


A következő lélekemelő Csoda a gyógyító csoportunk életében és a mi gyógyítói illetve tanítói utunk során, az Angyalok Csillagnemzetségének Érintés-palástja volt 2008 októberében, amely ismét egy szavakkal alig kifejezhető szellemi katarzist és rendkívüli mélységű gyógyulást hozott már az első átélés alkalmával és hasonló mélységű galaktikus szintű karmikus oldásokat történtethet meg mindazokban, akik ezt a Földbolygón először bemutatott misztériumot szeretnék igénybe venni tőlünk. Aki úgy érzi, hogy akár szellemi, akár lelki szinten mélyen kapcsolódik az Angyalok égi és földi sorsához, gyönyörű és áldozatos szolgálatához bizonyosan megkapja ezen az Úton a lehető legnagyobb segítséget és legmélyebb gyógyítást!

Ha szívedben emlékezel Spica varázslatosan tiszta és érintetlen angyali birodalmára, ahol lelked még együtt lélegzett a Teremtővel, aztán ha emlékszel a zuhanásra – Algol drámájára –, a bukott angyalok kísértő mágikus közeledésére, vagy ha emberi sorosodban olyan vagy, mint egy tiszta szívű őrangyal mások szolgálatában, illetve ha gyógyító küldetésed kódjait az Angyali Csillagnemzetség beavatásai hatják át, e gyógyítás által igazán felébredhetsz és sorsodat a legmagasabb szinten élheted meg. A gyógyítás része egy nagyon komoly és óriási erejű oldás a mágikus kötések és pecsétek tekintetében, amely szintén nagyon látványos és azonnali változást hozhat az életedben, ha a problémáid bizonyos ősi mágikus hatásokban gyökereznek


2009 telén megkaptuk és átadtuk gyógyítóinknak a harmadik csodálatos és óriási erejű csillagkulcsot az emberi lélek ősi gyökereinek gyógyítása felé, mégpedig a Pegazus Csillagnemzetség Érintés-palástjának misztériumát! Olyan varázslatos erejű belső ösvényt járhat be általa a hozzánk forduló ember, melyben a lehető legmélyebb módon gyógyulhatnak azok az emlékei, mély fájdalma, hontalanság érzése, amely eredendő Andromédabeli csillagotthonának elvesztéséből fakad. A kozmikus hírnökök, Isteni küldöttek, galaktikus-, és földi összekötő lelkek sorsösvénye ez, akiknek a Felemelkedés korában hihetetlenül fontos visszatérniük a Sorsukba, hogy jelenlétükkel, munkájukkal, szavaikkal, vagy szavak nélkül átadhassák azokat a lelkükbe csomagolt üzeneteket, melyeket a Teremtő egykor rájuk bízott!Szívből ajánljuk ezt a gyógyító misztériumot mindazoknak, akik mélyen magukra ismertek A Csillag-Sorsok című könyvünkben az Androméda sorsra, illetve a Pegazus Csillagnemzetség lélekminőségeire. Továbbá nagy segítség lehet a kommunikációs problémákban, és az egészen különböző ízületi problémák kezelésében is.


Szívünk mély örömével és hálájával emlékszünk arra az újabb felbecsülhetetlen kincsre és igazi lélekemelő csodára, amelyet az Istennő égi és földi bölcsessége adományozott nekünk 2009 júniusában!

Az Égi Királynő mennyei ölelésében és az Ő Istenanyai szívéből sugárzó gyógyító szeretet által született meg a Kígyó Nemzetség Női Ágának csillagsugarakból font Érintés-palástja, mely által hihetetlenül mély gyógyulás remélhető a női lét sokféle sérülése szintjén!

Ebből következik, hogy ezt az Érintés-palástot elsősorban nők részére ajánlanánk – bár érdekes módon igen sok férfi is jelentkezett már be azzal a vággyal, hogy szeretne az Istennő érintése által gyógyulni ezen az ösvényen -.

Az Istennő csillagpalástjának misztériuma által gyógyulhatnak mindazok a női lélekben és testben lévő problémák, melyek az „Elektra-sors” fájdalmas következményeiként jelentkeznek! (Ennek részletes leírása megtalálható az Átlényegülés Kapujában című első könyvünkben.)

Ez a belső utazás tehát gyógyírt jelenthet a Plejádokbeli Elektra csillagleányai számára a testükkel, szexualitásukkal folytatott harcukban, illetve a kapcsolati kudarcaikkal összefüggő fájdalmaik kezelésében. Különösen időszerű ez, hiszen az Új Idő Isteni Terve szerint ennek ősi karmikus fájdalomkörnek éppen a 2009-es évben történhet meg legvégső oldása és megváltása!

Továbbá, aki elolvasta már a „Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok” című könyvünket, érteni fogja, hogy mit jelent a „Lesath problematika” , amelynek szintén egy mély oldása és gyógyítása történhet meg e kezelés keretében a csillagok erejével.

Ezeken kívül történhet egy mély energetikai oldás és a különböző egykori mágikus kötések oldása is a párkapcsolatok szintjén, illetve a gyermekáldással kapcsolatos nehézségekben.

Végül egy csodálatos eksztatikus tantrikus beavató ösvény nyílik majd fel mindazok számára, akik be tudják fogadni a testükbe, a szívükbe és a lelkükbe a csillagokból reánk sugárzó Istennői titok gyönyörű misztériumát!

Mély boldogsággal hagyományozzuk hát a világra és nyitjuk meg ezt a lehetőséget is a gyógyító közösségünk tagjai által minden erre rezonáló, gyógyulni vágyó női lélek számára!

Teljes szívünkkel kívánjuk és teremtjük, hogy számtalan csodaszerű gyógyulás nyíljék sokak életében az Istennő csillagpalástjának érintései nyomán!

S ezúton szeretnénk mi is kifejezni köszönetünket mindazok felé, akik mély hálával jeleztek vissza nekünk is az Istennő eme csodálatos gyógyító misztériumát átélve, hogy elmondják, milyen mérhetetlen csodát kaptak és milyen mélységben gyógyultak végre az évezredes fájdalmakból az Érintés-palást átélése óta! Mérhetetlen boldogság ez nekünk is! Veletek örül a lelkünk és osztozunk a csodában! Maradjon veletek az Istennő gyöngéd ölelése és mennyei bölcsessége!

Namasté


2009. decemberében gyógyító útjára indult a Medve Csillagnemzetség Érintés-palástja is, amely kifejezhetetlenül szép és magasztos lélekemelő élményt adhat minden olyan embernek, aki szívében érzi az egykori elköteleződést a Krisztusi Közösség hittanítói, lelkészi útjához. Aki felismerte magában, hogy valójában a Szeretet Vallásának követe a Mennyei Krisztusi Templom és a Mennyei Szekér hét Bölcsességének képviseletével. Leginkább nekik szól és őértük született ez a fénypalást, hogy az oly sok áldozatos szolgálatban eltöltött galaktikus és földi évezred után szívéből kiüríthesse a fájdalmakat, a csalódásokat, a hitvesztések pillanatait, s mindazokat az emlékeket, amikor ő is a „földre rogyott a kereszttel”.
A Kegyelem és Megváltás sugara úgy érinti majd meg a lelkét és a sokszor sebesült szívét, hogy abban új életre ébredhessen a Krisztus Tudatosság hét sugara, és ezáltal új erőt meríthessen ahhoz a küldetéshez, amely sorsát meghatározza.
Olyan ez a két lépésből és terápiás ülésből álló Út, mintha egy folyamatos revelációban égne az ember szíve, egy olyan, szinte tapintható Égi jelenlétben, amelyet csak ritkán adatik megélni!
A gyógyítás során oldásra kerülnek továbbá a szegénységi és szüzességi fogadalmak pecsétjei is, amelyek számtalan ponton okoztak komoly blokkokat az életében idáig!
Mindezek mellett egyik lényegi pillére ennek a gyógyító ösvénynek az, hogy mindazok az egykori Krisztusi küldöttek, akik egyszer kiléptek a sorsukból és elveszítették a gyökereiket, most végre egy végtelenül megható és magasztos pillanat gyöngéd szív-katarzisával, egy újra átérzett Krisztusi ölelésben visszatérhessenek oda, ahová mindig is tartoztak! ….

Azt az üzenetet kaptuk és a gyógyító csoport képzése során is azt tapasztaltuk meg, hogy ez az Érintés-palást az, amelyik az Isteni Kegyelem kinyilatkozatása által valójában az összes többi csillagnemzetség testi és lelki sugarait is gyógyítani fogja, vagyis a korábbi fénypalást mindegyike most, ezáltal emelődik egy még magasabb tudatossági szintre. Így még azok is, akik nem érzik ugyan a kapcsolódásukat a Krisztusi Közösséghez, e gyógyító ösvény által fognak akár teljesen észrevétlenül és váratlanul még mélyebben gyógyulni a már korábban átélt Érintés-palástok szintjén is. Ez ügyben nagyon szívesen fogadnánk minden visszajelzést is felőletek!

Teljes szívünkkel kívánjuk és teremtjük ismét, hogy hozzon ez akár csodaszerű testi-lelki gyógyulásokat mindazok életében, akik szeretnék magukra ölteni ezt a csillagfényes palástot! Mélyen vágyunk arra, hogy ezzel igazi, újra visszatalált boldogságot adjunk nektek!


2010. július közepétől pedig útjára indult Niomé rendkívüli erejű gyógyító Érintés-palástja is!
Aki ismeri és átérezte a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünk elolvasásával Niomé – a mennyei pókkirálynő – sorsában és létében rejlő különös mélységeket és roppant erőt, az megértheti, hogy talán ennek az érintés-palástnak a lehozása és megalkotása jelentette számunkra eddig a legnehezebb feladatot, mégis mindvégig olyan szellemi jelenlét kísérte utunkat és Niomé olyan kozmikus bölcsességről tett tanúbizonyságot, amellyel számtalan módon képes segíteni és gyógyítani a mi emberi létünket és testi gyengeségeinket.

Ezért számunkra is meglepő módon úgy érezte a gyógyító csoportunk minden tagja, hogy hihetetlenül izgalmas és fantasztikusan megerősítő, számtalan bizonyossággal teli élményt hozó dolog volt Niomével ennyire közvetlenül dolgozni. Az Õ jelenléte olyannyira erőt sugárzó, és a gyógyító, tisztító hatása szinte “parancsoló jellegű”, közvetlen és azonnali, amit idáig ritkán tapasztalhattunk meg. Ezért, bár a témák mind igen nehezek, mégis óriási megtisztulást és felszabadulást hoztak mindenkinek.
E gyógyító terápiás ülések alatt Niomé óriási segítséget nyújthat a szervezetünkben megbúvó kórokozó elementálok kivezetésében, a különböző generációs miazmák oldásában, amelyek olyan fizikai és pszichés tüneteket okozó miazmatikus hatások, amelyeket az apai és anyai ágról hetedíziglen átöröklődve hordozhatunk a testünk génanyagában kódolva. Továbbá Niomé felügyelete alá tartozik a különböző tudatmanipulációs hatások és asztrális bevetítések leleplezése, s így hatalmában áll mindezek kivezetése és feloldása is, ami szintén óriási felszabadulást és megtisztulást hozhat az ebben érintetteknek. Ezeken túl megtörténhet az emberiség kollektív sorsába éteri szinten beágyazott négy galaktikus miazma belső vizsgálata és kivezetése is. Így a Niomé-palást keretében foglalkozhatunk a különböző táplálkozási problémák és a súlyfelesleg, illetve a testünkkel való harc kérdéseivel, majd a szexuális töltések és elfojtások romboló, megbetegítő hatásával. Ezután sor kerülhet a harmadik galaktikus miazma, vagyis a düh-, és indulattöltések kezelésére, végül pedig a negyedik roppant erejű és rendkívüli manipulációkra lehetőséget adó galaktikus miazma – a félelmek, szorongások, pánikrohamok stb. kivezetésére, oldására.
S mindezek nyomán megtörténhet egy különleges és a történelem során első kiengesztelődés a Csillagemberi és az Ízeltlábúak Nemzetsége között, melynek záróakkordjaként Niomé megajándékozhat bennünket az Életfilmjeink torzítatlan, tiszta tükrével és tökéletes igazságával!
Ismét csak szívből kívánjuk és teremtjük, hogy hozzon ez az Út is számtalan mély, és végérvényes testi-lelki gyógyulást mindazoknak, akik szeretnék igénybe venni Niomé segítségét!


2011. április végén, a Sárkányok és Nagymacskák évének rezonanciájában megtörténtettük a Nagymacskák Érintés-palástjának lehorgonyzását és gyógyító sugarainak kiárasztását. Ezzel a csillagpalásttal életre keltjük újra a nagymacska harcosok szakrális beavatásának régen elfeledett útját, hogy a Szabadság Szívének galaktikus és földi őrzői visszakaphassák eredeti küldetéskódjaikat és a szent feladattal való felruházás élményét.
E palást meditatív belső ösvénye és különleges érintései nyomán minden olyan lélek, aki érzi magában a Csillagnemzetségek könyvéből megismert macskaharcos útját, és átélte egyszer a sorsából való kilépést, illetve a negyedik könyvünkből megismert elcsúszásokat, most lehetőséget kap arra, hogy a Megváltás Körök felszabadító, gyógyító és semmihez nem hasonlítható kegyelmi misztériumát átélhesse e nemzetséggel kapcsolatban egy személyes, kifejezetten érte szóló, nagyon mély oldásban.
Végül pedig megtörténhet a katartikus Hazatérés is az Istennő mennyei birodalmába, amely végre feloldhatja a kirekesztettség és egyedüllétérzést, a testével és sorsával való komoly belső harcokat, és megnemesítheti, sőt új irányokat ad a jelen élete vállalásaiban is.

Az is nagyon érdekes, hogy sokak számára teljesen új felismerést hozhat, hogy egyáltalán van nagymacska részük! Ugyanis akik eddig leginkább a Kígyópapnői minőséget érzékelték és ismerték fel magukban, igencsak meglepődhetnek, hogy ennek a mélyén, egy még ősibb múltban az Istennővel való kapcsolódásuk valójában a Nagymacskák sorsösvényén kezdődött, de ami ott történt az végül teljesen lezárta ezeket az emlékeiket. S ahogy felébredt benne a gyógyulás és az Istennővel való találkozás mélységes vágya, úgy indult el később a Kígyópapnői ösvényen, mert ez volt az egyetlen lehetőség számára, hogy rehabilitálódhasson, és hogy visszatalálja a helyét az Istennői misztériumokban.

Éppen ezek miatt éreztük azt, hogy lesznek olyanok, akiknek a testével, szexualitásával, kapcsolati fájdalommintáival kapcsolatos problémáiban a Női Kígyó Nemzetség palástja kezdi meg a gyógyítását és viszi el azt egy bizonyos szintre, ami éppen a Nagymacska-palást által lesz elmélyíthető és folytatható bizonyos más aspektusaiban. S végül ezáltal egy következő Női Kígyó palást még sokkal nagyobb felismeréseket, látványos gyógyulásokat, ugrásszerű változásokat hozhat majd. A két út tehát mélyen összekapcsolódik és kiegészíti egymást.

Szívből kívánjuk hát minden érintettnek az átélhető lehető legnagyobb csodákat ezen az ösvényen is!


A Delfinek Csillagnemzetségének Érintés-palástja I-II.

2015 februárjában útjára indult a Delfinek Csillagnemzetségének egészen különleges erejű Érintés-palástja is, hogy nagyon sokaknak adhasson segítséget a testi-lelki gyógyulásban.

Azért is rendkívüli jelentőségű ennek a terápiás ösvénynek a megszületése, hiszen a mennyei Delfinek közössége egyike a gyógyító nemzetségeknek, akik az egyik legmagasabb szintű lelki gyógyítás galaktikus és földi hírnökei, s ahogy a lelkünkben meggyógyulnak a mélyre temetett érzelmi sebesülések hegei, úgy a testünk is képes lehet kivezetni a régóta hordozott, visszatérő fájdalmakat. Ebben az Érintés-palástban egy varázslatos erejű kozmikus utazás történik meg az égi delfinek otthonát jelentő galaktikus éteri óceán csillagvárosainak gyógyító sugarai és üzenetei által, amely a végtelenül tiszta, és éppen az egyszerűségében csodálatos delfinszívek örömének katarzisát nemesítheti a mi emberszíveinkbe is, hogy legyőzve az elválasztottság illúzió magányát visszataláljuk a Teremtővel való kapcsolatunk és szövetségünk erejét. Ez a gyógyítás szinte minden testi-lelki problémában igénybe vehető, mert e problémák gyökeréig nyúlik vissza az oldás folyamatában, miközben egyszerűen az Életről és az Örömről tanít.

Valójában két különböző Érintés-palást született e csillagnemzetség áldásával és szellemi vezetésével, ugyanis az első palást univerzális gyógyító ösvénye mellett megalkottuk a mi saját sorsunkat és gyógyító küldetésünket is a kezdetek óta átható szolgálat ösvényét, mégpedig az életét elhagyó és a halálkapun átemelkedő lélek hazavezetésének szent rítusát, vagyis az „Átvezetés misztériumát”. Az 1988-ban átélt autóbalesetben megtapasztalt kilépés élménye feltárta előttem a Lélek Hazatérésének szakrális mozzanatait, a Fények Birodalmába vezető híd egyes stációinak titkát és a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az illető valóban kikerülhessen az asztrálsík vonzásából, és így elérje a számára már biztonságos létezés mezsgyéjét. Ebbe a misztériumba beavattuk a gyógyító közösségünk tagjait is, és megalkottunk egy olyan biztonságos és valóban gyönyörűséges lélek-utat, mely által másoknak is segíthetünk abban, hogy az éppen eltávozott szeretteiket tudatosan és valódi részvétellel kísérhessék utolsó útjukra; hogy még szóljanak hozzájuk, illetve fogadni tudják a távolodó lélek üzeneteit. Nagyon fontos lehet ez az átélés a gyász és a bánattöltések kivezetésében, a feldolgozás érzelmi folyamatában; és abban is, hogy a halál tényét az életünk részévé tehessük egy olyan modern kultúrában is, amely már elveszítette a halál, az elmúlás és az elengedés folyamatának szakrális rítusait, melyeket a természeti népeknél a sámánok és a látnokok végeztek. Illetve tapasztalatunk szerint a Hazavezetés gyönyörű szertartása lehet a legtöbb és a legnagyobb kincs, amelyet egy a földi életétől eloldozódó léleknek adhatunk. …


A Bálnák Csillagnemzetségének Érintés-palástja

Szintén 2015 februárjában született meg az a gyönyörűséges és megrázóan felemelő gyógyító Érintés-palást is, amelyet a Bálnák Csillagnemzetségének sorsösvénye vezérelt.

Akik már megismerték a Bálnák teremtésmítoszát a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkből tudhatják, hogy milyen különleges módon kapcsolódik össze az Angyalok ösvénye az óceánok tiszta szívű óriásaival.

Lehettek olyanok, akiket mélyen megrázott ez a történet olvasás közben, és belülről ismerik azt a sokszor gyötrelmes érzést, hogy milyen is lehet egy fényességes és könnyű szárnyú angyallény léte egy bálnatest rejtekébe zárva. …

Ez a gyógyító fénypalást az angyalok útjának egy újabb Megváltás Misztériumát nyitja fel, amelyben a lélekbe égett fájdalmas és sokszor bűntudattal terhelt emlékek együtt gyógyulhatnak a testtel, hogy azután az illető visszaléphessen eredendő sorsának új fényekkel bevilágított medrébe.

Szívből kívánjuk, hogy a Delfinek és Bálnák gyógyító útjai nagyon sok sebesült szívhez elérjenek, hogy olyan mélységes felszabadulást és testi-lelki transzformációt hozzanak, melyek által igazán megváltozhat és boldogsággal telhet meg az életetek, amelyet leginkább az Isteni Sorsában élő és a Teremtővel együtt lélegző ember érez. …

Azt azonban szeretnénk jelezni, hogy az Érintés-palástok teljes köre egy rendkívül komoly és magas szintű gyógyító eljárás, amely annál nagyobb eredményt hozhat, minél mélyebb a tudatosság – vagyis feltétlenül ajánlanánk a Csillag-Sorsok és a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünk ismeretét.

Mi pedig teljes szívünkkel kívánunk mindannyiótoknak hasonló lélekemelő csodákat, mint amilyenekkel bennünket is megajándékoztak az Égiek! Kívánjuk, hogy az Életetek legyen az a boldogságot és teljességet hozó megvalósult álom, melyet a lelketek belerajzolt a jövőtök kontúrjaiba, s rajzol azóta is minden pillanatban!

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 


A Csillagember Nemzetségének Érintés-palástja

A 2007. december 29-n a Földbolygó létteréhez kapcsolt Új Idő Isteni Tervének nevezett jövőprogram szerint, amely a bolygó sorsát a kollektív ébredés és Felemelkedés felé terelheti, a 2017-es év a Csillagember éve, vagyis ebben az évben azt kell megvizsgálnunk magunkban, abban gyógyulhatunk, és azt tanulhatjuk, hogy hogyan kell a lehető legmagasabb oktávon galaktikus és földi emberként élni. A Csillagnemzetségek tanításaiból megtudhattuk, hogy az ember, mint létező a 13 csillagnemzetség egyikeként, sőt bizonyos szempontból igen kiemelt és sajátos sorssal megáldott létezőként született és indult el a Teremtés Forrásából egykor azzal a küldetéssel és egyben kiváltságos lehetőséggel, hogy ő legyen az Univerzális Életkehely, amely mind a 13 csillagnemzetség csillagmagját magába fogadva, ezt a sokszínű világot életté és tapasztalássá teheti. Vagyis „Minden lehet. Bármit álmodhat, bármit megteremthet”, hogy azután az életei színpadain eljátszott szerepek, sokezer arcú tapasztalások élményanyagával gazdagodva, elmúlhatatlan örömpercek ragyogásával, máskor pedig súlyos drámák és karmikus terhek sebeivel, vagy csodálatos kiegészülések, szerelmek, vágyak, boldogságos teremtések erejével betöltekezve, mindezt bölcsességgé érlelve végül majd hazatérjen a Teremtő oltárához az emlékei történetével.

A Teremtő Isten és Istennő úgy gondoskodott mélyen szeretett embergyermekeiről, hogy a galaktikus égbolton az Ekliptika ívén keresztül megrajzolt egy csodálatos beavató ösvényt számukra, amely egy csillagokba emelt misztériumiskolává változott. Ezeken a csillagokon, illetve e csillagoknak a testünkbe és lelkünkbe vetített üzenetei által tanulhatunk meg igazán emberként élni az eredendő Teremtő álomhoz mérten. A 2017. június 25-n útjára indított Csillagember Nemzetségének Érintés-palástja tehát ezen a csillagúton vezet végig, miközben a gyönyörű meditatív vezetés mellett a gyógyító megérinti a testedben és az aurádban azokat a pontokat, amelyek az adott csillag vetületét jelentik, és ezzel párhuzamosan kivezeti azokat a nehéz töltéseket, karmikus lenyomatokat, életellenes mintázatokat, fájdalomtöltéseket, akár a teremtésed blokkjait, amik az útjában állnak annak, hogy valóban szeretni tudd az életedet, sikeres és boldog embernek érezd magad.

S közben emberi életutad fénypalástján sorra ébrednek e csillagpontok, hogy azután fényesebben ragyogjanak benned és általad, mint valaha. E misztikus belső utazás végpontja pedig valóban mennyei magasságokba emel, és közben tanít Galaktikus Emberré válni, megértve, elfogadva és beteljesítve a sorsodat, megélve a legszebbet önmagadban és az életedben, sőt közben észrevétlenül a bolygó és a szeretteid gyógyítójává is válhatsz…

Mélyen hisszük, hogy ez az Érintés-palást nagyon sokaknak fog segíteni, sőt idővel egy olyan erejű morfogenetikus mezőt építünk ki együtt mindazokkal, akik ezt átélték legalább egyszer, ami által az egész emberiség kollektív felsőbb tudatosságába is beépülhet az az őseredeti minta, hogy hogyan is kellene ezen a bolygón megváltott emberként élnünk…

Áldott utazást és mély gyógyulást kívánunk mindenkinek

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Megismerhetitek az Asztro-kozmogenezis 13 ösvényének gyógyító misztériumait közvetítő gyógyítóinkat is, akik több mint 10 éves képzéssel a hátuk mögött várják a gyógyulni és a csillagtudatosságukra ébredni kívánókat:

https://csillagnemzetsegek.hu/therapy/healers/

 

Ha szeretnétek, olvashattok csodálatos élménybeszámolókat is, melyeket a gyógyítások átélőitől kaptunk:

https://csillagnemzetsegek.hu/pacienseink-irtak/

 

*I. gyógyítás: Lemúriai Gyógyító Misztérium

II. gyógyítás: Az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye Lélekgyógyászat – az eddig megalkotott 10 különböző Érintés-Palást közvetítése a Csillagnemzetségek tanításait követve

III. gyógyítás: Az Elysium Fénytesti gyógyítás – a Fájdalom-test lebontásának misztériuma

IV. gyógyítás: Az Elysium Fénytesti gyógyítás – a Függőségek oldásának misztériuma

(A számozás a képzések időrendiségét és nem szintjét jelenti, ugyanis a különböző gyógyító eljárásaink más-más problémákban alkalmazhatók. Lásd a részletes leírásokat.)

p.s. De természetesen azt most is el kell mondanunk, hogy ezek alternatív terápiás módszerek, amelyek nem helyettesítik a szakorvosi diagnosztikát és megfelelő orvosi ellátást.