Valószínűleg mindannyian éreztük már, hogy valami újat és ismeretlent tanulni olyan, mint áthaladni egy sötét barlangon. Látásunk és elménk, mint meghatározó érzékelési eszközeink, nem képesek elegendő információt nyújtani az ismeretlen eme sötét barlangjában. Ezért aztán a barlang fala után kezdünk el tapogatózni, ahol valamilyen információt remélünk. Idővel önmagunkban nyilvánul meg ennek az ismeretlen területnek a fokozatos érzékelése, és egy nagyon mély, különös módon kezd el tájékoztatni bennünket – belülről kifelé, a kívülről befelé helyett.

A folyamat természete nagyban hasonlít ahhoz, amikor elkezdünk dolgozni a Csillagnemzetségek történeteivel és a saját Antares-Kódunkkal. Ebben a blog sorozatban több szempontot is magába foglaló áttekintést szeretnék adni, ami segíthet a saját Kódod körvonalainak érzékelésében, és így talán sokkal hatékonyabban tudod megfejteni a Kódodat, valamint többet meríthetsz annak gazdagságából. Az írásaim egy csodálatos ismertető hangfelvétel eszenciája, amit Bea vett fel a Bellingham-i Csillagnemzetség csoport számára, de mindenkinek csak ajánlani tudom a meghallgatását. MP3-as hangfelvétel formátumban az alábbi linken lehet hozzájutni angol nyelven:

Understanding the messages of our ©Antares Codes – ENGLISH language

Az Antares-Kód egy csodálatos térkép, de egyáltalán nem egy hétköznapi térkép, amit csak úgy kiterítünk magunk elé, hogy kövessünk vagy keressünk egy útvonalat, ami elvezet minket A-ból a B pontba. Az Antares-Kód inkább egy hologram, ami a létezés több szintjének egy rendkívül sokrétegű feltérképezése. Az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy mindenképpen ismernünk kell a Csillagnemzetségek történeteit ahhoz, hogy képesek legyünk a térkép teljes körű használatára. Az ösvény legeleje a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv, melynek elolvasása az első lépés. Ha úgy állsz neki a Kódnak, hogy kinézel egy csillagot a táblázatban, majd elolvasod a hozzátartozó részt a könyvben, akkor az csupán egy szórakoztató célozgatás lesz a számodra, olyasmi, mint azok a provokatív, de semmitmondó információk, amiket a szerencsesütikben találhatsz.

Ahogy haladunk előre ebben a blog sorozatban, és így a Kódodból megismerhető információk kiterjedtségének tárgyalásában, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy mennyire lényegi és kihagyhatatlan lépés valamennyi Csillagnemzetség teljes történetének elolvasása és megismerése a könyvből. Látni fogjuk, hogy az Antares-Kód feldolgozásában sokkal fontosabb a galaktikus történetek megértése az asztrológiai ismereteknél. Csak úgy lehet teljességgel befogadni azt az adományt, amit ezek a történetek és a Kódunk összefüggései hordoznak, ha megértjük, hogy több szinten működünk. Az elején kezdjük ezt a felfedező utat, ami viszont innen, megtestesült emberi szemszögből nézve éppen hogy a végének tűnik. Igen, ez egy zavarba ejtő kijelentés, de tükrözi annak a hologramnak a természetét, amiben élünk.

Úgyhogy hadd legyek kevésbé zavarba ejtő azzal, hogy a blog sorozatnak ezen Első Részében egyszerű megfogalmazással fogom körvonalazni az Antares-Kóddal való munka végső célját. Ez a cél legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy a saját kezdetünk megismerése által megértjük a történetünket is, ami a kezdetektől fogva bontakozik ki, és amiről ugyanakkor folyamatosan ismereteket is kapunk. Mostanra már végül mindannyian a gyökereinkhez visszavezető úton utazunk, a tapasztalásaink által megszerzett bölcsesség birtokában. Ezért lehet most egy olyan rálátásunk a kezdetünkre, mintha a vége lenne, ami felé éppen igyekszünk. Nagyban gazdagítja ezt az utazást, ha a legkiterjedtebb galaktikus színpadon a csillagok perspektívájából ismerjük meg eredetünket. Ez az egész játékot megváltoztatja!

Azonban azt is tudhatjuk, hogy ez a törekvésünk nem ér véget ebben az életünkben. Csillagtudatosságunk egy olyan valami, aminek dekódolásán utolsó leheletünkig dolgozhatunk. Valószínűleg azért van így, mert a Csillagtudatosság nem csak egy elérni kívánt célként kínálja magát, hanem esetleg egy ennél még fontosabb dologként: egy folyamatos kapcsolatként. Kapcsolatban élni a Csillagtudatossággal egy olyan izgalmas, többrétegű és színes folyamával elevenítheti meg a mindennapokat az egyre bővülő információk és szélesedő perspektívák által, hogy annak velejárójaként egyúttal számos karmikus seb mély gyógyulását is szolgálja.

Azon túl, hogy megismerjük a Születési Antares-Kódunkat, az aktuális élettervünk megértésének újabb rétege nyílhat meg a Szolár Antares-Kódunk által. Ez az „al-térkép” az adott szoláris évünk csillagsugarait veszi számba, és a Születési Kód mellé rendelve használható. A szolár Antares-Kód kezdőpontja az az időpillanat, amikor a Nap az adott évben éppen ugyanabba a pozícióba kerül, mint a születésünk pillanatában. Így ez a tükör azt mutatja meg, hogy egész lényünkből minek a megnyitására és újrakódolására van szükségünk abban az adott napévben (születésnaptól születésnapig), megadva azt a fő (élet)témát, mellyel egy mélyebb szinten kell foglalkoznunk, hogy ezáltal gyógyítsuk a múltunkat egy adott témával kapcsolatban.

Az Antares-kódjaik kapcsán azt is el kell fogadnunk, hogy senki sem képes csak úgy egyszerre a teljes galaktikus múltjának cipelésére és elviselésére. A Csillagtudatosságban haladva egy mindjobban megnyilvánuló és egyre szélesedő képet kapunk, amin csak azok a részletek kerülnek lépésről-lépésre a fókuszba, amelyek információtartalmára már készen állunk.

Utazzunk most gondolatban egy kicsit genezisünk kezdetéhez. Ezt a Csillagnemzetségek tanításai szerint a Szellemi szintű létezésünk megismerésével közelíthetjük meg, ugyanis Önvalónk Szellemi szintje tükrözi a legfontosabb döntésünket és az első megnyilvánulásunkat, amikor is a galaktikus múltunkban elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol kiléptünk az Univerzális Egységből az individualitásba. Ennél a pontnál választhattunk, hogy melyik ösvényre lépünk a háromból: Angyal, Csillagember vagy Szent Szellem. Mivel megtestesültünk, ebből tudhatjuk, hogy a Szellemi szinten nem a Szent Szellem vagy Szent Lélek ösvényét, hanem az Angyalok vagy a Csillagemberek ösvényét választottuk, és jelenleg e kettő valamelyikén folytatjuk individuális utunkat.

Az Angyalok ösvényének választása nem zárja ki az emberi létezés lehetőségét. Akik az Angyalok ösvényét választottak, azok most pusztán egy másfajta tapasztalással bírnak, mint azok, akik a Csillagember ösvényét választották. Akik Szellemi szinten Angyalok, azoknak nincsenek annyira változatos és mély megtapasztalásaik, mint a Csillagembereknek. Szolgálják és védik a Teremtő legmagasabb Isteni Akaratát és Isteni Tervét, így ők nem annyira járatosak a különböző Csillagnemzetségekben. Ők legtöbbször inkább csak felülről figyelik, minthogy ténylegesen végig is futtassák magukon keresztül minden egyes nemzetség különböző kódjait.

Ugyanakkor azok, akik Szellemi szinten Csillagemberként léptek ki, sokkal ismerősebbnek fogják érezni a különböző Csillagnemzetségeket, mivel tapasztalatokkal rendelkeznek az összes, vagy legalábbis a legtöbb Nemzetséggel kapcsolatban. Végigjárták mindegyik Nemzetség legfényesebb és legsötétebb oldalát is. A végén ezek a tapasztalatok lesznek a legnagyobb kincseik, és tőlük jóval több történet kerül majd vissza a Teremtőhöz. Az az ösvény, amit egyszer Szellemi szinten választottál, hatással lesz arra, hogy hogyan fogod megélni az utazást az Anteres-Kódodon keresztül. Csillagemberi meghatározottsággal sokkal több történetről mesélnek majd neked a csillagászati kapcsolódásaid csillagai és nemzetségei, mint az Angyaloknak. Illetve ezt úgy lenne helyesebb kifejezni, hogy az Angyalok nem feltétlenül személyes, saját átélésként hordozzák az egyes csillagegyüttállásokban kódolt történeteket, hanem azoknak sokszor szemlélői, felügyelői, segítői, gyógyító vagy megmentői voltak, a Teremtő szolgálatában és akár éppen a csillagembereknek nyújtott segítség által.

Végső célunknak ugyancsak részét képezi, hogy Csillageredetünket 2 további szinten is azonosítsuk: a Lelki és a Fizikai síkon. Lelki szinten 1, 2 vagy akár 3 különböző Csillagnemzetség gyökerünk is lehet. Ezek a gyökerek tükröződni fognak abban, hogy hogyan fejezzük ki magunkat. Ezeket a nemzetségeket azért hoztuk ebbe az inkarnációnkba, hogy azok kifejezésre kerülhessenek, azokban fogalmazódjanak meg a sorskódjaink illetve küldetéskódjaink.

Végül pedig, ha fel tudjuk ismerni, hogy ebben az inkarnációnkban mely Csillagsugár fajtákat testesítjük meg fizikai létünkben, akkor ez ugyancsak behoz egy fontos aspektust, amely egy újabb gazdagító réteggel szolgál önmagunk megértéséhez. Mivel emberi testben inkarnálódtunk a Földön, tudhatjuk, hogy a Csillagember éteri csillagkódjának legalább az 51%-át hordozzuk a fizikai síkon. Valamint a 8 lehetséges ágból, ami a fizikai síkon megtartható, további egy csillageredetet és annak megtestesülését jelenítjük meg fizikai létünkben. (Mindennek bővebb tárgyalását lásd a Stellar Nations – Soul Families könyv második kötetének 16. fejezetében, valamint a fizikai sík csillaggyökereinek specifikus tárgyalását a 372. oldalon.)

Lehet néhány olyan ember, akik a teljes Csillagember lét mellett nem talál egyéb kódot a fizikai síkon, bár leggyakrabban azért egy másik ágat is képviselnek. Beától tudjuk, hogy ez az eredeti szabály, viszont mivel ezt az életet a végső megváltásként tartjuk számon, Bea és Aniko néha más variációkat is tapasztalt azoknál az embereknél, akikkel az elmúlt években találkoztak. Pár embernél azt látják, hogy a lehető legnagyobb mértékben örökölt ág megélését és gyógyítását követően a test drasztikus változása tapasztalható, és egy másik, gyógyítás céljából lehívott és elfogadott csillageredet látszik megmutatkozni. Bea felidézi például, hogy valaki „Madár-tündér testben” érkezett, majd a negyvenes éveibe lépve testének változásai Női Kígyói vonásokat hoztak fel, illetve mutattak meg. Máskor pedig Női Kígyó test alakult át Bálna vagy Medve testté. Bea kifejti, hogy ezek a változások nem pusztán a pajzsmirigy alulműködésének a kérdése, ami egy ilyen mértékű fizikai változás mögött állhat. A változásokat sokkal inkább karmikus tényezők idézik elő, amiket az illető életének egy bizonyos pontján elfogadott a benne munkáló Lélek. Ez valószínűleg látható az adott év Szolár képletében is, amennyiben visszatekintünk rá.

Mialatt haladunk tovább a könyvek olvasásában, megérezhetjük, hogy egy adott csillagsugár vagy nemzetség jelen van és él bennünk. Ekkor ellenőrizhetjük a táblázatunkban, hogy az a sugár valóban ott van-e a Kódunkban. Bizonyos sugarak, amik függetlenül attól, hogy szerepelnek-e a Kódunkban vagy sem, valamilyen érzetet váltanak ki bennünk, és akkor ez az érzet egy emlékezés kaput nyit meg, ami elsőre csak olyan, mint egy kicsiny kulcslyuk. Ekkor még nem sokat látunk, és olyan – a kezdeti analógiánkra utalva -, mintha egy új körvonal vagy struktúra formálódna a sötét barlang falában, amit aztán érzékelni vagyunk képesek az utunk során. Ennek felismerése felvillanyoz bennünket, előidézve ezzel a kapu további kinyílását.

Miután még többet olvasunk, illetve újra olvasunk olyan részeket, melyek felől hívást érzünk, akkor egyszer csak olyan érzésünk támad, mintha együtt lélegeznénk a könyvekkel és azok történeteivel, és akkor azok a kapuk egyre szélesebbre nyílnak, és a kezdeti kis lyuk kitágul, sok mindent átengedve és sok mindent elmesélve neked saját magadról. Amikor végigolvastad mind a két könyvet, elkezd kialakulni egy kép önmagadról és genezised őstörténetedről, fejlődési útvonalad lépcsőfokairól.

Ahogy a Kódoddal dolgozol, felteheted magadnak a kérdést: „Melyek a Csillaggyökereim a Szellemi, a Lelki és a Fizikai síkokon?” Gyökereinknek a felismerése mindegyik síkon, egy sokkal mélyebb szinten segíti végül dekódolni az Antares-kódunkat. Ezzel a tágabb értelmezéssel, hogy a különböző szintek hogyan is gyökereznek a létünkben, ráláthatunk a kapcsolatainkra és az azokból eredő történetekre, és különbséget tudunk tenni aközött, hogy melyik történet a sajátunk – amit valamilyen módon éppen tapasztalunk –, és melyiknek vagyunk pusztán a szemtanúi. A saját történeteink a lázadásunkról, a sérülésünkről és az eredendő bűnünkről mesélnek – csak úgy, mint az erőpróbáink, a sikereink és a bukásaink is az út során. Azok a történetek, melyeknek csak szemtanúi vagyunk, azt a feladatot vagy küldetést jelenítik meg, melyet másokkal együtt vállalunk el. Olyan Nemzetségek történeteinek szemtanújaként, melyekben nincsenek gyökereink, pusztán egy vezetőre való ráhagyatkozási módban lehetünk jelen.

Az Antares-Kódhoz számos hasznos kulcs áll rendelkezésre. Először is: a Kód az asztrológiai körön alapul. Az asztrológiai távlatból nyert információk rendkívül értékesek. A bolygók, aszteroidák, illetve azoknak az egyes házakban elfoglalt helyzeteiből tudomást szerezhetünk az élettervünkről, amit előre megterveztünk a Bardo-ban. Ezek az aspektusok a karmikus múltunkból származnak, és személyes életünk legfontosabb részeire helyezik a hangsúlyt; mivel kell foglalkoznunk, hová kell irányítani a fókuszt ebben az inkarnációban. Hasznát vehetjük annak a hasonlatnak, mely szerint az asztrológiai képletünk a színpad, és annak különböző aspektusai a színpad helyszínei, valamint színészei. Ebben az előre beállított helyzetben kötelezzük el magunkat, majd eljátsszuk az inkarnációnkat. Ez az asztrológiai információ a 4. dimenzióból származik.

De azután, ahogy hozzáadjuk a csillag információkat az asztrológiai körhöz, a Csillagtudatosság sugarai ragyogják be a színpadot. Ez a csillag információ a 7. dimenzióból érkezik. Ekkor hirtelen mintha a színpadot szó szerint megvilágítanák ezek a csillagsugarak, és mintha ez a plusz megvilágítás mindenféle dimenziót és finom árnyalatot hozna be a darab eljátszásához a színpadra. A csillagokból származó új információk a saját felsőbb lélek- és szellem aspektusunkból származnak, különböző történeteket és emlékeket csepegtetnek belénk, mi pedig elkezdünk egy új szereplővé változni ugyanabban a darabban. Ha egy ideje már dolgozol a Csillagnemzetségekkel, akkor el tudod képzelni, illetve jól tudhatod, hogy a csillagtudatosságból származó történetek és emlékek mérhetetlenül meg tudják változtatni inkarnációnk előadásának ívét a színpadon! És mint ahogy azt Bea és Anikó fentebb említett megfigyeléseiből láthatjuk, ez a fizikai síkon is jelentős változásokat eredményezhet.

Az Antares-Kód lelkünk egyéni fejlődéséhez tart tükröt, és ahogy ezt fokozatosan felismerjük, megváltoztatja mindennapi életünket is; karmikus kötéseinket rétegről rétegre hántva le segít bennünket abban, hogy az eredetileg tervezett sorsunkat újra felfedezzük, és azzal újra összhangba kerüljünk.

A következő blogban részletesen áttekintjük az asztrológiai kereket, és még több hasznos kulccsal szolgálunk Antares-Kódod térképének megfejtéséhez.

Ragyogjatok!

Áldás, Leslie Shankman


Kapcsolódó információk:

Blog cikkének szerzője Leslie Powell Shankman, az Amerikában (Bellinghamben) működő Stellar Nations, vagyis Csillagnemzetségek csoport vezetője. Minden Blog bejegyzés alapja a Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó által magyarul és angolul is kiadott Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv, amely megrendelhető a +36 209828321-es számon vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen. Bővebb információt találhattok a könyvről és az Antares-kód megrendelés módjáról a honlapunkon:

https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=2&konyvid=3#.WwfxwqSFND8

https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=8#.Wwfx9qSFND8

(Angol nyelvű eredetiből fordította: Beke Gábor)

error: Content is protected !!