„E blogsorozat első részében elkezdtük feltárni Antares-Kódunk, mint egy többrétegű holografikus térkép értelmét, mely térkép nem csak élettervünket tükrözi ebben az inkarnációnkban, hanem a naprendszeren belüli galaktikus múltunk megértéséhez is kulcsokkal szolgál. Azt is megállapítottuk, hogy a saját Kódunkhoz kapcsolódó aktív szereplőkként egy többrétegű mátrixként működünk, mely egyidejűleg létezik a Szellemi, a Lelki és a Fizikai síkokon, és ezek mindegyike magában hordozza saját csillagkódjait.

Most merüljünk el Antares-Kódunk feldolgozásának részleteiben. Ezt jó néhány blogbejegyzésen keresztül fogjuk megtenni, hogy az információk könnyebben befogadhatók legyenek.

Gyakorlati oldalról nézve, először is egy körülbelül 15 oldalas PDF file-ban megkapod a Kódodat. Megrendelheted a születési időpontod pontosításával vagy anélkül is. Ha nem tudod a születési időpontodat, vagy egyszerűen csak szeretnéd, hogy le legyen ellenőrizve, akkor Bea és Anikó képes kiolvasni azt az Akasha feljegyzéseiből.

Miután megkaptad a PDF file-t, nyomtasd ki a táblázatot és számozd meg az oldalakat. Az utolsó három oldal összegzi az összes rád vonatkozó csillaghatást. Látni fogod, hogy a 3 oldalas összegzés első listája az Ascendenssel kezdődik, majd az összes Házcsúcson található csillagok listájával folytatódik. A 12 Házcsúcsot az Északi és a Déli Holdcsomópont, a Nap, valamint a bolygók és az aszteroidák követik. Ezek mindegyikéhez listázva vannak azok a csillagok, amelyek rájuk esnek (melyekkel együttállásban vannak). Azt is láthatod, hogy mely Csillagnemzetségek tartoznak az egyes csillagokhoz, milyen csillagjegyben és fényszögben állnak, valamint azt is, hogy a könyv melyik fejezetének hányadik oldalán találod az adott csillag tárgyalását.

Nagyon fontos, hogy miközben olvasod a könyvet, folyamatosan ellenőrizd és elemezd a csillagegyüttállásaidat a történetek alapján, hogy a teljes képből szerezhető információkat is be tudd fogadni. Ha csak veszed a Kódot, majd az adott csillagot fellapozod a könyvben, hogy megnézd, „mit jelent”, akkor nem egy hatékonyan alkalmazható vagy megalapozott rálátást fogsz kapni. Hasznosnak találtam, hogy olvasás közben megjegyzéseket tettem a könyvben azokhoz a csillagokhoz, amelyek szerepelnek a Kódomban. Például így: az Arcturus mellé odaírtam, hogy „Ascendens”, vagy a Bellatrix mellé, hogy „Nap, 9. Ház” és így tovább. Így most hogy már ismerem a történetek folyamát és az összefüggéseket, ha egy impulzust követve újra fellapozok egy Nemzetséget vagy egy csillagot, akkor azonnal látom, hogy mely csillagok szerepelnek Kódomban.

Néhány fogalom meghatározása:

Házcsúcs: az a vonal, amely egy házat elválaszt a mellette lévő háztól. Olyan, mint egy kerítés két birtok között, jelzi, hogy meddig tart az egyik, és honnan folytatódik a másik.

Csillag Együttállás: kiemeli azt a csillagot vagy csillagokat, amelyek közel állnak egy meghatározott ponthoz. Az asztrológiában ezt úgy fejezik ki, hogy orbiszon belül van.

A táblázat felépítése egy asztrológiai vázra épül. Ez azt jelenti, hogy ábrázolódik egy asztrológiai kerék vagy radix a 12 házzal és a vízszintes főtengellyel, mely az Ascendenstől nyújtózik a Descendens irányába, valamint a függőleges főtengely, ami a kerék alsó pontjától, az IC-től irányul a kerék felső pontja, az MC felé. Mindegyik tartótengely a rá jellemző polaritást képviseli, amikkel majd a későbbiekben foglalkozunk.

Hogy az asztrológiai kerék (sorban véve az oldalakat mindegyik kerék kifejtésével) olyan sok eltérő oldalon jelenik meg, annak az az oka, hogy egyszerre csak 3-4 Nemzetség jelenik meg mindegyik körábrán. Külön kördiagramon bemutatva a csillagokat elkerülhető a zsúfoltság, és könnyebb áttekinthetőséget tesz lehetővé arról, hogy a Nemzetségek mely csillagai vannak rajta a keréken. (Ne hagyd, hogy mindez most nyomasztóan hasson rád! Idővel teljesen természetessé válik majd számodra ezek vizsgálata.)

Az összefoglaló oldalakon a Házcsúcsokat követő bolygók és aszteroidák mindegyikénél látható, hogy mely csillagokkal vannak együttállásban. Mindegyik bolygónak és aszteroidának megvan a maga helye az asztrológia kerék 12 Házának valamelyikében. Ahogy tanulod tovább a Kód feldolgozását, tudni akarod majd a Bolygóid, az Aszteroidáid és a Csomópontjaid házhelyzeteit is. Hogy ezt megtudd, menj vissza az egyik asztrológiai kereket tartalmazó oldalra, és keresd meg annak a Bolygónak, Aszteroidának, Csomópontnak vagy a Napnak a szimbólumát, amit éppen keresel. A körábra egyik házában fogod majd megtalálni. (Mindegyik Ház a tapasztalásnak és a tanulásnak különböző területeit reprezentálja, amikről beszélni fogunk még a blogbejegyzések során.)

Tehát például az összefoglaló oldalakon látom, hogy a Napom az Ikrekben van, és azt is, hogy mely csillagok vannak vele együttállásban. Viszont ezután ahhoz, hogy megtudjam, melyik házban van a Napom, vissza kell térnem az egyik kerékhez, meg kell keresnem a Nap szimbólumát, és akkor láthatom, hogy az Ikrekben, a 9. Házban van.

Áttekintése annak, amit tudhatunk:

Hogy bepillantást nyerjünk önmagunk valamelyik aspektusába, asztrológiai szinten a következőket szükséges tudnunk:

1. Melyik Házban van egy adott Bolygótest

2. A Ház természete, amelyben a Bolygót találjuk

3. Az adott Bolygó tulajdonsága/archetípusa

4. Az asztrológiai csillagjegy, melyben a Bolygó vagy Ház található

 

Hogy önmagunk galaktikus szintjére ráláthassunk, az alábbiakat kell tudnunk:

1. Mely csillag(ok) van(nak) együttállásban egy adott Házcsúccsal vagy Bolygóval

2. Mely Csillagnemzetség(ek)nek része a Csillag, illetve mi a Nemzetség küldetése és története

3. Az együttálló csillag(ok) karaktere, szerepe

Ezen szintek együttműködése fedi fel aztán történeteinket. Az asztrológiai szintű megértés tükrözi az élettervünket, amit erre az inkarnációra készítettünk, és megteremti az alapját csillagtörténeteink kibontásának. De igazából csak nagyon az alap asztrológiai ismeretek szükségesek, ami egyfajta keretet ad a csillagainkkal és történeteinkkel való munkához.

Az asztrológiai információk segítenek megérteni jelenlegi megtestesülésünket – személyiségünk minőségét és legbensőnk természetét.

A megvilágított és kiterjesztve értelmezett inkarnációs történetünkkel hozzájuthatunk személyes történeteinkhez a csillagokból. A csillaginformációk a folyamatos galaktikus létezésünk történelméről és evolúciójáról mesélnek. A csillag együttállásokon keresztül bontakozik ki a galaktikus történetünk, és annak egyes történeteire gondolhatunk úgy, mint a múltunkból eredő olyan témákra, amelyek a csillagok által mutatkoznak meg. Ahogy beleérzünk ezekbe a témákba, és amint életre kelnek bennünk, megláthatjuk, hogy hogyan, és életünk mely területein hasznosíthatjuk, illetve nyilváníthatjuk meg ezeket a témákat. Kifejezhetik nagyszerű erősségeinket, a kihívásaink terepeit, illetve sérült aspektusainkat, melyeket most meggyógyíthatunk.

A kép további árnyalásához el tudjuk képzelni az egyes Csillagnemzetségeket és a tengelyeken (Asc., Desc., IC, MC) kibontakozó történetek dinamikáját, a bolygókból és a Déli Holdcsomópontból pedig a múltunkról tudhatunk meg még többet, míg a Házcsúcsokon elhelyezkedő csillagok, történetek egy másik aspektusát és rétegét emelik ki annak, hogy általában mely (élet)területen tapasztaltuk meg azokat az eseményeket. Így tehát a karma szabályának megfelelően, valamint a karmikus jóvátétel nevében, mindezek megértése hozzásegíthet bennünket annak meglátásához, hogy hogyan, és életünk mely területein próbálhatjuk meg megváltani és megoldani ezeket a történeteket. Láthatod, hogy a csillaginformációk által önmagunknak egy sokkal átfogóbb és mélyebb megértéséhez juthatunk.

Összegzéseként azt mondhatjuk…

Minden csillagegyüttállás rálátást kínál, mindegyikük különböző üzenetet közvetít, és számos aspektusát mutatja meg jelenlegi életünknek és lelkünk utazásának:

Csillagegyüttállások a Nappal és a bolygókkal

Tengelyeken (Asc., Desc., IC, MC) és a Házcsúcsokon megjelenő csillagegyüttállások

Csillagegyüttállások az aszteroidákkal

Csillagaink galaktikus történetei megmutatják, hogy mi a természete annak, ami a jelenlegi inkarnációnk kihívásait, problémáit és konfliktusait előidézi. A kapcsolódó történeteken elmélkedve, és azokra ráérezve egy sokkal teljesebb megértéséhez jutunk azoknak a visszatérő problémáknak és elakadási pontoknak, amelyekbe belekerülünk.

A házak és/vagy bolygók lencséjén keresztül megmutatkozó, illetve szemlélt galaktikus történetek hátterének megértése hozzásegít minket ahhoz, hogy a galaktikus történetek által megvilágított problémákra megoldásokat találjunk.

El fogom mesélni, hogy a Házcsúcsoknál és bolygóknál elhelyezkedő csillagok és Nemzetségek történeteinek megismerése által mennyivel tisztábban érthetők számomra a sok-sok már mögöttem lévő élet kihívásai. De ennek további kifejtésével várjunk még egy kicsit… Lássuk először az Ascendens természetét.

Az Ascendens (első Házcsúcs) a belépési pont ebbe az inkarnációba. Az Ascendenssel határozzuk meg magunkat önmagunkon belül, mint az „Én”-t, és általa érzékelhetjük annak az általános megközelítésünknek és hozzáállásunknak a minőségét, amivel a legtöbb dologhoz és irányhoz viszonyulunk (ahogy azt Ascendensünk csillagai, bolygói és csillagjegye visszatükrözik.) Az itt lévő csillagaid és bolygóid fejezik ki ösztönös hozzáállásodat az élethez. Ez alapvetően egy tudatalatti reakció, ami múltbéli életekből származik, és olyasmit idézhet fel, amit még egy múltbéli életünkben sajátítottunk el.

Életünk korai szakaszát az Ascendensünk minőségének előtérbe helyezésével kezdjük, de egy olyan életcél azonosításának és elérésének irányába haladva dolgozunk, ami a Napunk által meghatározott. Tehát az lehet az egyik módja annak, hogy bepillantást nyerjünk szándékolt célunkba, hogy megvizsgáljuk a Napunknál lévő csillagokat, illetve azt, hogy a Napunk milyen házpozícióban és csillagjegyben található. Életünk későbbi szakaszában, amikor célunk teljesül, ismét Ascendensünk minőségén keresztül sugározzuk ki Célunkat, Napunkat.

Úgy is mondhatjuk, hogy az Ascendens az Alfa és az Omega pont. Innen indulunk el, és ide is térünk vissza, viszont az út során hasznosítjuk azokat a kihívásokat és hatásokat, melyek az asztrológia térábrán elültettet csillagokból és bolygókból érkeznek. Ha ezeket jól sikerül hasznosítanunk, akkor azokat a meghatározó minőségeket, amikkel az Ascendensnél beléptünk, egy magasabb oktávra emelve fejezzük be ezt az inkarnációt.

Bea és Anikó kiemelik, hogy a legnagyobb hozzáférést galaktikus memóriánkhoz meditatív módon érhetjük el. Így engedjük fel emlékeinket a belsőnkből. Szóval, ha már megismerkedtél valamelyest az asztrológiai rendszerrel, akkor nagyon fontos, hogy alkalmazd is azt az elmélkedéseid megalapozásához, valamint a Csillagnemzetségek történeteivel kapcsolatos kérdésekhez, amik összefüggésben vannak az asztrológiai jelekkel. Például most már megvizsgálhatod – fejben tartva az Ascendens minőségét, mint egy olyan ösztönösen ismert hozzáállást, ami korábbi életek meghatározottságából fakad –, hogy mely csillagaid találhatók ott, és megnézheted, hogy: Milyen Nemzetségek szerepelnek benne? Mi a küldetése ez egyes Nemzetségeknek – gyógyító, tanító vagy harcos Nemzetség?
A csillagsugaraim milyen természettel és karakterrel vannak jelen a küldetésben? Hogyan nyújthat ez információt ahhoz, amit magamról tudok, és a jelen életemben megnyilvánuló ösztönös alapállásomhoz? Ehhez hasonlóan feltehetsz magadnak ilyen kérdéseket bármely Ház csúcsán áthaladó csillagokról, bolygókról és a hozzá tartozó csillagjegyről.

Példaként, ami sokkal jobban megvilágítja, hogy milyen módon közelítsünk ehhez, megosztok egy keveset abból, amit az Ascendensemből megtudtam. Asztrológiailag az Ascendensem a Mérlegben van. Az ellentétek közötti egyensúly megtalálása egy kiemelten fontos témája az egész Antares-Kódomnak, és az életemet is végig kíséri. Ott van a Neptunusz, ami megmagyarázza a transzcendens iránti vágyat és szeretetet, valamint magyarázatot ad arra a néha felbukkanó sürgetettségre, ami a zaklatott vagy anyagi „valóság” határainak az elmosására irányul.

Ott található még a Spica, ami az Angyalok és a Bálnák Nemzettségéhez tartozik. A Férfi Kígyó Nemzetségből pedig az Arcturus és a Muphrid van jelen. Elsőre ebből arra lehetne következtetni, hogy az Angyalok hatása miatt vonz a védelem felajánlása és egy elköteleződés a Teremtő és az Isteni Terv irányába. A Bálnák Nemzetség missziójaként megnyilváníthatom a különböző Égi csoportok morfogenetikus mezőinek gyógyítását és újrakódolását, és hogy összehangolva tartsam őket az Isteni Tervnek megfelelő rezgéssel. Tudom, hogy egy különleges és gyönyörű megváltást nyújtanak a bukott angyalok hazatéréséhez. Ismerem, hogy a Férfi Kígyók egy tanító Nemzetség, melynek alapja a 12 Tudás. Ezek a magasabb aspektusai az egyes Nemzetségeknek, és mindegyik történetnek érzem a részeit magamban. Viszont alsóbb aspektusok is vannak a Nemzetségek megnyilvánulásaiban: például mozoghat az a kérdés, hogy néhányan hogyan és miért buknak el, milyen konfliktussal találkoznak. Ezeknek a történeteknek a részletei, ugyancsak bennem vannak.

Mindegyik csillag egy sokkal sajátosabb történetet tud elmondani, ha egy Nemzetség összefüggésein belül vizsgáljuk. Tanultam egy nagyszerű eljárást Muphridtól, amit teljes mértékben alkalmaztam az évek során. Muphrid egy olyan belső küzdelmet jelez, amikor a hírvivő és tanító nem tudja és nem is vállalja a sorsát olyan belső félelmek miatt, mint hogy nem elég felkészült, nem elég értékes stb. Ez nem csak egy szimpla félelem vagy félénkség! Egy a tudatalattiba mélyen eltemetett emlék lehet ebben a lélekrészben, mert egyszer rossz irányba vezettek egy csoportot…, vagy tévedésből, vagy a spirituális ego kísértése és elbukása miatt. A tudás helyes és felelős használatáról szól mindez.

Ezt a példát kiterjeszthetem úgy, hogy azt mondom, már eleget haladtam a Napom, a célom irányába (ahogy az fentebb említésre került), életemnek ettől a pontjától (a csillagegyüttállások a Nappal egy sor további érdekes vizsgálódásra ad alkalmat…) a mai napig tanultam az Ascendensem kisugárzását a Napomon keresztül. Végül Muphrid néhány oktávval feljebb került, és valójában egy nagyszerű barátságot érzek iránta, mert arra késztet, hogy folyamatosan tovább kérdezzek, és ne érezzem úgy, hogy már minden válasznak a birtokában vagyok. Ez egy jó és előremutató dolog most. És természetesen ennél még sokkal több mindent is rejt…

Arra bíztatlak, hogy ezt az Ascendensről szóló első információmorzsát úgy használd, mint egy célirányos vizsgálatot az Antares-Kódodban. Javaslom, hogy a fenti gondolatok és ajánlások figyelembe vételével elmélkedj az Ascendenseden. Önmagad még mélyebb megismerése az Ascendensen keresztül erősen támogatni fogja a további vizsgálódást az Antares-Kódban.

A következő bejegyzésben átfogóbban megnézzük az Asztrológiai térábrát, élettérképet, és hogy hogyan lehet kiindulási alapként használni a Csillagtörténetek kibontásához.

Vidám elmélkedést… Leslie

error: Content is protected !!