A kiegészített asztrológiai képletben – amely valójában egy sokdimenziós lélek-, és életmandala – a program segítségével analizáljuk, hogy a 13 Csillagnemzetséghez kapcsolódó több mint 230 beavató csillagtér sugarának vetülete hogyan jelenik meg az adott személy születési horoszkópjában.
(Programban az 1900 és 2029 közötti csillagpozíciókat dolgoztuk fel, így ezekkel tudunk számolni.)
Mindehhez négy különböző radixot készítünk el, melyekben – a túlzsúfoltság elkerülése érdekében – három, illetve négy csillagnemzetség állomásait vetítjük bele a születési kapu tér-idő képletébe és az így kapott együttállásokat tüntetjük fel jól felismerhető, színkódolt formában. Ezeken látható lesz, hogy mely csillagsugarak vetülnek az illető „testet öltésének” pillanatát kifejező horoszkóp egyes házcsúcsaira, főbb tengelyeire, bolygóira, illetve a további személyiség jelölő archetipikus mintákat kifejező aszteroidák pontjaira (Chiron, Ceres, Juno, Pallasz Athéné, Vesta). A kisbolygókról és azok értelmezéséről részletesen írtunk a A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai című könyvünkben!
Sőt a lapokon feltüntetjük azt is, hogy az adott égitest csillagkódjainak jelentését, szellemi minőségeinek leírását a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünk hányadik oldalán, illetve mely ábráján lehet megtalálni.

Mindezek értelmezésében tökéletes segítséget ad a harmadik könyvünk egésze, a galaktikus sorstörténelem emlékképeinek bemutatásával lehetőséget adva arra, hogy a Teremtés 13 ösvényében megnyilvánuló 13 szellemi minőséget felismerjük a saját égi és földi sorsunkkal összefüggésben. Gyakorlati útmutatást pedig a „Rövid asztrológiai alapok” és a „Hogyan találjuk meg szellemi gyökereinket a csillagnemzetségek tükrében” fejezetek megértésével és belső feldolgozásával kaphat mindenki.

* Szeretnénk jelezni, hogy abban az esetben, ha valamely bolygóval, tengellyel vagy házcsúccsal egyetlen nemzetség egyetlen csillaga sem áll együtt, akkor nincs feltüntetve az összefoglaló táblázatokban!

A születési Antares-Kód ára 8500 Ft, amennyiben ismert a pontos születési idő (óra, perc is), és 9500 Ft, ha szükség van a születési idő korrekciójára.


error: Content is protected !!