Dr. Czeizel Beatrix – Orvos – Természetgyógyász – Lélekgyógyász

A gyógyító munkámban 1988-tól 25 éven keresztül, az egyéni kezelések szintjén egy komplex lélekelemzés és energetikai oldás történt. Az Akasha Krónikák “olvasójaként” ráhangolódva a hozzám forduló ember kérdéseinek, problémáinak pillérein keresztül a tényleges okokra, gyökerekre, sokszor feltárult a jelen, vagy sokkal gyakrabban a korábbi életek szintjén megszületett karmikus probléma, hitrendszeri minták, önbüntető fájdalomkörök komplex rendszere, amely a jelen élet kudarcait, ismétlődő testi- és lelki fájdalmait, nehézségeit, vagy betegségeit okozta.

A Lemúriai Misztérium keretében, az Égi kegyelem gyógyító energiáinak segítségével, a múlt és a jelen szintjén is megtörténtetett energetikai oldással, illetve a tudatosodás és felismerések szinte csodatévő öngyógyító erejével tudtuk teljessé tenni a karmikus oldást, illetve a gyógyulást hozó szellemi energiák lehorgonyzását.

A kezelés rendszerint 3-4 órát vett igénybe, amelyben valóban rendkívüli mélységben sikerült feltárni az elhozott problémák gyökereit, illetve sokszor kaptam választ a csillagbéli gyökerekre, a jelen életfeladat sorskódjaira, hogy az illető elhelyezhesse önmagát küldetése emberi és szellemi ösvényén egyaránt.

Kiegészítésként klasszikus homeopátiás készítményeket és az Energy eszenciák valamelyikét ajánlottam.

Ezt a gyógyító munkát 25 éven keresztül végeztem, melyben hála az Égieknek, rengeteg ember sorsába sikerült visszahozni a Fény örömét, és a gyógyulás reményét a múltak és a magasabb összefüggések megismertetése által.

Azonban a nagyon nagy számú csoportmunka miatt, illetve a sorban születő magyar és angol könyvek megírása és kiadása, továbbá a több mint 70 különböző meditációs CD kiadása mellett, már nem maradt időnk az egyéni kezelésekre. Ezért az általunk kidolgozott nagyon speciális áthangolási eljárások végzésének és közvetítésnek módjába beavattuk az ún. csillag-koordinátori csoportunk tagjait 2005-től folyamatosan, így ma már ők állnak az útmutatást kereső érdeklődök szolgálatára.

Greskó Anikóval (Természetgyógyász) közös kezeléseket is végeztünk hosszú éveken át egyéni és kis csoportos formában is, melyben két szív öleléséből fonódó végtelenjel gyógyító erőterében emeltük Haza a ránk bízott lelkeket, hogy önmaguk teljességével találkozva magukba fogadják a kulcsot, amivel gyógyulhatnak és nagyobb egyensúlyra találhatnak az életükben…

2005 nyarán elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a bennünket vezető és a lelkünkhöz mélyen kapcsolódó Plejádokbeli forrás bölcsességét és a lelki és érzelmi segítségnyújtás szakrális művészetének titkát átadjuk néhány tanítványunknak is.

A Lemúriai Misztérium azóta is csodálatos eszköz és óriási Égi adomány azok kezében, akik megmaradtak ezen a közös Úton, és számtalan sorsfordító, sok felismeréssel teli felszabadító pillanatot hoztak már sokak életében!

A 2007. augusztus 17-i Fényünnepünk után pedig egy újabb, szavakkal szinte megérinthetetlen csodával és felbecsülhetetlen kinccsel ajándékozott meg bennünket az Égi Kegyelem. Melynek nyomán megszületett egy olyan egyedülálló eljárás nagyon precíz szakrális rendben felépített, komplex rendszere, amely még sohasem volt elérhető korábban ezen a bolygón! Ez az eljárás a Csillagnemzetségek élet-, és sorsbeteljesítő tanítására és az ehhez kapcsolódó multidimenzionális tudatosság szinte még felfoghatatlan távlatokat jelentő minőségére épül.

Alapja, gerince, szíve nem más, mint a Kegyelem és Megváltás Misztériumának megtestesítése és közvetítése a Szentlélek – a 13. Csillagnemzetség – legmagasabb rendű jelenléte, és bizonyos Csillagnemzetségek rendkívüli erejű gyógyító sugarainak invokálása által.

Ez az eljárás egy egyedi, óriási erejű és nagyon mély hatású, rendkívüli karmikus oldásokra lehetőséget adó szent rítus, amelynek megteremtése és átadása bizonyos tanítványaink számára életünk eddigi leggyönyörűbb, legmagasztosabb és legmélyebb szívkatarzist hozó élménye volt! Olyan időtlenné váló átélés, amelyet a szívünk oltárának fehérarany lángjából rajzolt, és az örökig égő betűkkel jegyeztünk fel az életünk naplójába, és amelyért örökké hálásak leszünk!…

Ez az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye néven született lélek-érintés eljárása, amely egy önmagában teljes és tökéletes rendszer – ahogy a Lemúriai Misztériumok útja is az volt –, amelynek képviseletében és közvetítésében újjászületett a mi 9. Fényoszlopot jelentő Templomunk közössége is.

Az első csoportban 25 tanítványunk avatódott be és kapott felszentelést, s ezzel felhatalmazást tőlünk és a Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsától arra, hogy ezzel a misztériummal támogassák az önmagukat, az útjukat, az életük értelmét és küldetését kereső fényküldötteket, illetve a fájdalmak, félelmek, fizikai és érzelmi problémák, illetve karmikus terhek mellett testi-lelki egyensúlyt, egészséget és boldogságot kereső embereket.

A már megformálódott második és harmadik csoportunk is útjára indult, hogy bejárja és a magáévá tegye ezt a gyönyörű és végtelenül szent ösvényt.

S így egy egyre bővülő, tiszta, adakozó szívek gyűrűjéből formálódó fénymező övezi és táplálja a Fénytemplomunk központi lángját, ahová nagyon sok kereső és valamiféle útmutatást és az élet nehézségeire megoldást remélő lélektestvér odaférhet megpihenni, feltöltődni és önmagára ismerni…

Mindezekről bővebben is olvashatsz a következő menüpontokban.

A fenti eljárásokba beavatott és azok végzésére felhatalmazást nyert koordinátorainkat pedig megismerheted a Csillag-koordinátorok menüpont alatt. Bátran válassz közülük a szíved sugallatait és a megmozduló rezonanciát követve!

 

error: Content is protected !!