Dr. Czeizel Beatrix – Orvos – Természetgyógyász – Lélekgyógyász

A gyógyító munkámban 1988-tól 22 éven keresztül, az egyéni kezelések szintjén egy komplex lélekelemzés és energetikai oldás történt. Az Akasha Krónikák „olvasójaként” ráhangolódva a hozzám forduló ember kérdéseinek, problémáinak pillérein keresztül a tényleges okokra, gyökerekre, sokszor feltárult a jelen, vagy sokkal gyakrabban a korábbi életek szintjén megszületett karmikus probléma, hitrendszeri minták, önbüntető fájdalomkörök komplex rendszere, amely a jelen élet kudarcait, ismétlődő testi és lelki fájdalmait, nehézségeit vagy betegségeit okozta.

A mélyről hozott Lemúriai gyógyító eszköztárral, s az Égi kegyelem gyógyító energiáinak segítségével, a múlt és a jelen szintjén is megtörténtetett energetikai oldással, illetve a tudatosodás és felismerések szinte csodatévő öngyógyító erejével tudtuk teljessé tenni a karmikus oldást, illetve a gyógyulást hozó szellemi energiák lehorgonyzását.

A kezelés rendszerint 3-4 órát vett igénybe, amelyben valóban rendkívüli mélységben sikerült feltárni az elhozott problémák gyökereit, illetve sokszor kaptam választ a csillagbéli gyökerekre, a jelen életfeladat sorskódjaira, hogy az illető elhelyezhesse önmagát küldetése emberi és szellemi ösvényén egyaránt. Kiegészítésként klasszikus homeopátiás készítményeket és az Energy eszenciák valamelyikét ajánlottam. Ezt a gyógyító munkát 22 éven keresztül végeztem, melyben hála az Égieknek, rengeteg ember sorsába sikerült visszahozni a Fény örömét, és a gyógyulás reményét a múltak és a magasabb összefüggések megismertetése által.

Azonban a nagyon nagyszámú csoportmunka miatt, illetve a sorban születő magyar és angol könyvek megírása és kiadása, továbbá a több mint 90 különböző meditációs CD kiadása mellett, már nem maradt időnk az egyéni kezelésekre. Ezért az általunk kidolgozott nagyon speciális áthangolási eljárások végzésének és közvetítésnek módjába beavattuk az ún. csillag-koordinátori csoportunk tagjait 2005-től folyamatosan, így ma már ők állnak az útmutatást kereső érdeklődők szolgálatára.

Greskó Anikóval (Természetgyógyász) közös kezeléseket is végeztünk hosszú éveken át egyéni és kis csoportos formában is, melyben két szív öleléséből fonódó végtelenjel gyógyító erőterében végeztük az energetikai áthangolást és oldást, hogy a pácienseink önmaguk teljességével találkozva magukba fogadják azokat a kulcsokat, amelyekkel gyógyulhatnak, és nagyobb egyensúlyra találhatnak az életükben…

2005 nyarán elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a bennünket vezető és a lelkünkhöz mélyen kapcsolódó Plejádokbeli forrás bölcsességét, illetve a lelki és érzelmi segítségnyújtás szakrális művészetének titkát átadjuk néhány tanítványunknak is.

Így született a Lemúriai Misztériumok eljárása, amely azóta is csodálatos eszköz és óriási Égi adomány azok kezében, akik megmaradtak ezen a közös Úton, és számtalan sorsfordító, sok felismeréssel teli felszabadító pillanatot hoztak már sokak életében!

A 2007 augusztusától megszületett egy olyan egyedülálló eljárás nagyon precíz szakrális rendben felépített, komplex rendszere, amely még sohasem volt elérhető korábban ezen a bolygón! Ez az eljárás a Csillagnemzetségek élet-, és sorsbeteljesítő tanítására és az ehhez kapcsolódó multidimenzionális tudatosság szinte még felfoghatatlan távlatokat jelentő minőségére épül. Alapja, gerince, szíve nem más, mint a Kegyelem és Megváltás Misztériumának megtestesítése és közvetítése a Szentlélek legmagasabb rendű jelenléte, és az egyes Csillagnemzetségek rendkívüli erejű gyógyító sugarainak invokálása által.

Ez az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye néven született lélek-érintés eljárása, amely egy önmagában teljes és tökéletes rendszer – ahogy a Lemúriai Misztériumok útja is az volt.

Ez egy 10 éven át tartó és számos beavatással bővülő szellemi tanulási folyamat volt, amelynek az a lényege, hogy átadjuk azt a tudást és csodálatos misztériumot, hogy hogyan lehet a tizenhárom Csillagnemzetség mindegyikének rendkívüli erejű  csillag-érintéseit közvetíteni a hozzánk fordulók felé. Egy különlegesen kifejező és gyönyörű fogalmat vezettek be az Égiek, mégpedig arról a titokról van szó, hogy „hogyan kell felhelyezni valakire egy-egy csillagnemzetség Érintés-palástját”!
Ebben az alternatív kiegészítő eljárásban hihetetlenül tisztán és teljes valódiságában nyilvánul meg az a jól ismert kozmikus alapelv, hogy „ahogy fent, úgy lent”. A galaxis makrokozmikus szférájának csillagokból született fényteste tökéletes megfelelésben van a mi földi, fizikai testünkkel és mikrokozmikus belső világunkkal, vagyis az általunk megfejtett és értelmezett több mint 240 csillag mindegyike bevetül a testünk valamely, rendkívüli precizitással definiált pontjába, ahol szintén nagyon pontosan meghatározott érzelmi tartalmat és szellemi minőséget közvetít felénk. Egy-egy csillagnemzetség Érintés-palástja azon csillagsugarak finom fénytesti szövete, amely az adott nemzetség szellemi útját megfogalmazza.

A galaktikus emlékezet belső képsorai összekapcsolódnak a sejtmemóriánkban hordozott emlékképekkel. Így a kezelés során az általunk képzett koordinátoraink egy finom meditatív vezetés mellett segítenek felébreszteni ezeket az emlékeket, miközben egy teljességgel egyedülálló érintés-sorozat lépésein keresztül élővé varázsolják azt a fénypalástot, amelyben feloldódhatnak az adott nemzetség útján hordozott karmikus terhek, ősi fájdalomminták, önbántó mechanizmusok. Vagy éppen olyan magasabb dimenziós erőpontokkal kapcsolódhatunk össze, amelyek a lelkünk legnagyobb kincsei és kozmikus vezérlőelvei.

Immár büszkén mondhatjuk, hogy a 2008 és 2017 között zajló képzés során 11 különböző Érintés-palást született már, sorrendben az Unikornis palást, az Angyalok csillagnemzetségének palástja, a Pegazus palást, a Női Kígyó csillagnemzetség palástja, a Medve csillagnemzetség palástja, amely a Krisztus Tudatosság lépcsőfokaira készít fel. Azután megszületett Niomé palástja is, amely a galaktikus miazmák oldásával segít, illetve kivezeti belőlünk az asztrális, mágikus és tudatmanipuláló hatások lenyomatait. Ezt követte a Nagymacskák palástja, majd a Delfinek csillagnemzetségének csodálatos áthangoló és lélekátvezető két palástja, illetve a Bálnák nemzetségének Érintés-palástja is életre kelhetett. Végül a Csillagember Érintés-palástja is kinyilatkoztatásra került, amely tanít bennünket megváltott emberként élni ezen a bolygón.

2019 januárjától pedig egy még szélesebb körű képzés keretében útjára indult az Elysium Fénytesti Áthangolás csodálatos misztériuma is, amelynek igen gazdag eszköztára segítségével lehetőség nyílik az ún. Fájdalom-, és Félelem-test lebontására, a Függőségek oldására, továbbá az egészen tág spektrumú karmikus elementálok oldására és kivezetésére. Egy igazán nagy hatású és rendkívüli szellemi bölcsességet, az energiatesttel kapcsolatos mély tudást egyesítő lélekgyógyászati eljárás született, amelyet szintén a honlapon megtalálható csillag-koordinátoraink közvetítenek.

S így egy egyre bővülő, tiszta, adakozó szívek gyűrűjéből formálódó fénymező övezi és táplálja a Fénytemplomunk központi lángját, ahová nagyon sok kereső és valamiféle útmutatást és az élet nehézségeire megoldást remélő lélektestvér odaférhet megpihenni, feltöltődni és önmagára ismerni…

Mindezekről bővebben is olvashatsz a következő menüpontokban.

A fenti eljárásokba beavatott és azok végzésére felhatalmazást nyert koordinátorainkat pedig megismerheted a Csillag-koordinátorok menüpont alatt. Bátran válassz közülük a szíved sugallatait és a megmozduló rezonanciát követve!

error: Content is protected !!