Dr. Czeizel Beatrix – Lélekgyógyászat

A gyógyító munkámban 1988-tól 25 éven keresztül, az egyéni kezelések szintjén egy komplex lélekelemzés és energetikai oldás történt. Az Akasha Krónikák “olvasójaként” ráhangolódva a hozzám forduló ember kérdéseinek, problémáinak pillérein keresztül a tényleges okokra, gyökerekre, sokszor feltárult a jelen, vagy sokkal gyakrabban a korábbi életek szintjén megszületett karmikus probléma, hitrendszeri minták, önbüntető fájdalomkörök komplex rendszere, amely a jelen élet kudarcait, ismétlődő testi- és lelki fájdalmait, nehézségeit, vagy betegségeit okozta.

A Lemúriai papnői jelenlétben, az Égi kegyelem gyógyító energiáinak segítségével, a múlt és a jelen szintjén is megtörténtetett energetikai oldással, illetve a tudatosodás és felismerések szinte csodatévő öngyógyító erejével tudtuk teljessé tenni a karmikus oldást, illetve a gyógyulást hozó szellemi energiák lehorgonyzását.

A kezelés rendszerint 3-4 órát vett igénybe, amelyben valóban rendkívüli mélységben sikerült feltárni az elhozott problémák gyökereit, illetve sokszor kaptam választ a csillagbéli gyökerekre, a jelen életfeladat sorskódjaira, hogy az illető elhelyezhesse önmagát küldetése emberi és szellemi ösvényén egyaránt.

Kiegészítésként klasszikus homeopátiás készítményeket és az Energy eszenciák valamelyikét ajánlottam.

Ezt a gyógyító munkát 25 éven keresztül végeztem, melyben hála az Égieknek, rengeteg ember sorsába sikerült visszahozni a Fény örömét, és a gyógyulás reményét a múltak és a magasabb összefüggések megismertetése által.

Azonban a nagyon nagy számú csoportmunka miatt, illetve a sorban születő magyar és angol könyvek megírása és kiadása, továbbá a több mint 50 különböző meditációs CD kiadása mellett, már nem maradt időnk az egyéni kezelésekre. Ezért az általunk kidolgozott nagyon speciális gyógyító eljárások végzésének és közvetítésnek módjába beavattuk a gyógyító csoportunk tagjait 2005-től folyamatosan, így ma már ők állnak a segítséget kereső érdeklődök szolgálatára.

Greskó Anikóval közös kezeléseket is végeztünk hosszú éveken át egyéni és kis csoportos formában is, melyben két szív öleléséből fonódó végtelenjel gyógyító erőterében emeltük Haza a ránk bízott lelkeket, hogy önmaguk teljességével találkozva magukba fogadják a kulcsot, amivel meggyógyulhatnak…

2005 nyarán elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a bennünket vezető és a lelkünkhöz mélyen kapcsolódó Plejádokbeli gyógyító forrás bölcsességét és a gyógyítás szakrális művészetének titkát átadjuk néhány tanítványunknak is.

A Lemúriai Gyógyító Misztérium azóta is csodálatos terápiás eszköz és óriási Égi adomány azok kezében, akik megmaradtak ezen a közös Úton, és számtalan sorsfordító, sok felismeréssel teli gyógyító pillanatot hoztak már sokak életében!

A 2007. augusztus 17-i Fényünnepünk után pedig egy újabb, szavakkal szinte megérinthetetlen csodával és felbecsülhetetlen kinccsel ajándékozott meg bennünket az Égi Kegyelem. Melynek nyomán megszületett egy olyan gyógyító eljárás nagyon precíz szakrális rendben felépített, komplex rendszere, amely még sohasem volt elérhető korábban ezen a bolygón! E gyógyító eljárás a Csillagnemzetségek élet-, és sorsbeteljesítő tanítására és az ehhez kapcsolódó multidimenzionális tudatosság szinte még felfoghatatlan távlatokat jelentő minőségére épül.

Alapja, gerince, szíve nem más, mint a Kegyelem és Megváltás Misztériumának megtestesítése és közvetítése a Szentlélek – a 13. Csillagnemzetség – legmagasabb rendű jelenléte, és bizonyos Csillagnemzetségek rendkívüli erejű gyógyító sugarainak invokálása által.

Ez a gyógyító eljárás egy egyedi, óriási erejű és nagyon mély hatású, rendkívüli karmikus oldásokra lehetőséget adó szent rítus, amelynek megteremtése és átadása bizonyos tanítványaink számára életünk eddigi leggyönyörűbb, legmagasztosabb és legmélyebb szívkatarzist hozó élménye volt! Olyan időtlenné váló átélés, amelyet a szívünk oltárának fehérarany lángjából rajzolt, és az örökig égő betűkkel jegyeztünk fel az életünk naplójába, és amelyért örökké hálásak leszünk!…

Ez az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye néven született lélekgyógyászati eljárás egy önmagában teljes és tökéletes rendszer – ahogy a Lemúriai Gyógyító Misztériumok útja is az volt –, amelynek képviseletében és közvetítésében újjászületett a mi 9. Fényoszlopot jelentő Templomunk gyógyító közössége is.

Az első csoportban 25 tanítványunk avatódott be és kapott felszentelést,s ezzel felhatalmazást tőlünk és a Csillagnemzetségek Galaktikus Tanácsától arra, hogy ezzel a gyógyító misztériummal segítsék az önmagukat, az útjukat, az életük értelmét és küldetését kereső fényküldötteket, illetve a fájdalmak, félelmek, betegségek és karmikus terhek mellett testi-lelki egyensúlyt, egészséget és boldogságot kereső embereket.

A már megformálódott második csoportunk is útjára indult, hogy bejárja és a magáévá tegye ezt a gyönyörű és végtelenül szent ösvényt.

S így egy egyre bővülő, tiszta, adakozó szívek gyűrűjéből formálódó fénymező övezi és táplálja a Fénytemplomunk gyógyító lángját, ahová nagyon sok kereső és gyógyulást remélő lélektestvér odaférhet megpihenni, feltöltődni és önmagára ismerni…

Mindezekről bővebben is olvashatsz a következő menüpontokban.

A fenti gyógyító eljárásokba beavatott és azok végzésére felhatalmazást nyert gyógyítóinkat pedig megismerheted a Gyógyítók menüpont alatt. Bátran válassz közülük a szíved sugallatait és a megmozduló rezonanciát követve!