Szólok Hozzád

15 800 Ft

Category:

Description

Szeretnénk elmesélni e könyv születéséről, hogy olyan volt, mintha a Krisztusi Lélek és a Szent Család tagjai a csillagokból visszatérve ránk bíztak volna egy elfeledett evangéliumot, amelynek pergamenjén sok-sok részletet meg tudtunk fejteni és el tudtunk olvasni, miközben a szívünkbe és a lelkünkbe emeltük e mennyei kódex örömhírét. Megmutatkoztak olyan eddig feledésbe merült ősi történetek, amelyek a Krisztusi Lélek és bizonyos apostoli küldöttek földi inkarnációiról mesélnek. Megismerhettük Mária kereszténységét Lemúrián, amely a legelső Krisztusi horgonyzópont volt a Földön, majd pedig Mária titkát a gyermekáldásról. Feltárultak olyan gyönyörűséges titkok, amelyek Jézus és Mária Magdolna valós kapcsolatát mutatják be egy bensőséges emberi és szellemi találkozás beteljesült sorstükreként, melyből megérthetjük közös küldetésük mozgatóit, kapcsolatuk személyes titkait és a belőlük fogant új életek szellemi üzenetté lett misztikus mélységeit, miközben számtalan felbecsülhetetlen értékű tanítással gazdagodhatunk.

Olyan hihetetlen erejű, egyedülálló kinyilatkoztatások rejlenek e könyv lapjain, amelyek már a mai ember számára szólalnak meg, és teszik értelmezhető, sőt nagyon mélyen gyógyító fénylámpásokká az egykori írások és a Krisztusi tanítások örökérvényű üzeneteit.

Azt is elmondhatjuk, hogy e különleges könyv mélységei által megismerhetővé, sőt átélhetővé válik a Krisztus Tudatosság lényege és belső élménye, mégpedig egy olyan beavató ösvény által, amelynek minden lépcsőfoka, minden tanító története és példázata feltár egyet-egyet a Krisztus Tudatosság hét misztériumából, hét pillérének belső tartalmából, amelyet végül a szívünkbe nemesítve kell életté tennünk.

Egy olyan rendkívüli beavató ösvény és egy olyan kivételes lehetőség tárul hát fel e könyv titkai által, amelynek megismerése már önmagában is egy gyógyító lélekelixír lehet minden olyan olvasó számára, aki az Isten és az Istennő fényét és jelenlétét a Krisztusi tanításokon keresztül szeretné meglelni és megtapasztalható valósággá tenni az életében.

Ugyanakkor szeretnénk megkérni mindenkit, hogy őszinte tisztelettel és egy mély ráhagyatkozással olvassa el e rendkívüli könyv belső törvényeit a Bevezetőben és az első fejezetben, és csakis akkor lépjen át e beavató ösvény kapuján, ha azokat teljességgel el tudja fogadni!

Szívből kívánjuk, hogy nagyon sokaknak hozzon igazán mély szív-örömöt, lelki útmutatást és mélységes gyógyulást ez a könyv a benne foglalt teljességgel új, soha eddig fel nem tárt tanítások és ősi titkok nyomán!

 

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 ◊

A könyv paraméterei: Táblakötéses, 698 oldal, gyönyörű színes képekkel illusztrálva

Megrendelhető a +36 209828321 számon vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen.

 


KATTINTS AZ ALÁBBI KÉPRE A BELELAPOZÁSHOZ!


Tartalom

Bevezető
A Krisztusi Lélek a csillagok tükrében
 Mara-Mária története és Mária kereszténysége Lemúrián
Mária üzenetei a „tövisekről” 
A Krisztusi Lélek első földi inkarnációjának története
 Egy újabb léleksugár testet öltése
Mária titka a gyermekáldásról
Az apostoli közösség elgyengüléseinek tükre 
Belépés a Mennyei Szekér Beavató iskolájába – Brigitta története
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának második pillére – Teresa története 
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának harmadik pillére – Piedro atya története
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának negyedik pillére – Lorenzo története 
Mária Magdolna korai évei és az Isteni pár első találkozásának története
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának ötödik pillére – A Feltámadás titka
Az első Isteni gyermek születése 
Jeromos története, avagy a Krisztusi út harcosai
 A sziget rejtekén… 
Az Isteni Szeretet követe a tengerpart lábnyomain át… 
A Grál herceg érkezése…
Az új keresztség felvétele
Az Isteni Akarat hangja
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának hatodik pillére – A bűn megváltása 
A Mennyei Szekér Beavató iskolájának hetedik pillére – Belépés az Isten Országába 
Az Aranytükör misztériuma – a Szív-Tudatosság titkos szakrális eszköze 
Függelék – A szerzők további könyveinek és meditációs hanganyagainak bemutatása

 ◊

Lelkünk legmélyebb hitével és szívünk igaz szeretetével tesszük most eléd ezt a gyémántragyogású lélek-kincset, átérezve ennek végtelen tisztaságát és szentségét, ugyanakkor a Hang által feltárt titkokban rejlő tudás felelősségét is.

Csak annyit kérünk Tőled, hogy tiszteld mindezt ugyanazzal az alázattal és ráhagyatkozással, amiként mi is tettük. Bánj vele jól és soha, semmilyen körülmények között ne élj vele vissza, s így ne válj méltatlanná e titkok hordozására! Mert csak így ragyoghat fel benned is a Krisztusi Gyémántszív fénye, s csak így tarthatod meg a most rád bízott kincsek akár csodatévő gyógyító erejét, amely képes egészen megváltoztatni az életedet a kinyilatkoztatott Kegyelmi misztériumok által!

Legyen áldott és végtelenül gyönyörű csodákkal áthatott az utazásod!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Szeretnénk megajándékozni benneteket egy szívből fakadó imádság hangjaival, amely a „Szólok Hozzád” című könyvünk gyönyörű szellemi anyagának nyitányaként hangzott fel a lelkünkben. S melyre válaszul először szólalt meg a Hang, hogy a Krisztusi Misztériumok bölcsességét és csodálatos titkát felnyissa és átadja az arra rezonáló emberszívek számára.
(Ez az „Üzenet” is megtalálható a Szólok Hozzád című könyvünkben.)

Namasté

 

E gyönyörű meditációs belső utazásokról további részleteket olvashatsz a meditációs Cd-k menüpont alatt:

https://www.csillagnemzetsegek.hu/meditacios_cdk/

 

Megrendelhetők a +36 209828321 számon vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen

Additional information

Weight 1,36 kg
Language