2023. június 21. 16:58, Budapest (UTC+1)

Ez a pillanat az év körén a természeti népek és ősi korok hitvilágában mindig egy fontos szakrális ünnepet jelentett és jelent ma is. Ezen a napon van velünk a Fény a leghosszabb ideig, hogy olyan mélyen be tudjuk lélegezni és magunkba tudjuk ölelni a Fény üzenetét, ami kitarthat az év hátralévő hónapjaiban is.

Ezért hát ilyenkor egy kicsit mintha meg kellene állítani az időt, marasztalni, elnyújtani a Fény karjainak ölelését, hogy megsokszorozzuk az erőnket, számba vegyük az eddigi felismeréseinket, és kiküldjük a teremtő energiáinkat. Ilyenkor tehát érdemes visszatekinteni, hogy milyen lépcsőfokokon keresztül lépdeltünk az előző Téli Napforduló óta idáig, miben fejlődtünk, miben gyarapodtunk, értünk és lettünk jobbak és többek. Mik voltak idén, az Angyalok Csillagnemzetség évének eddigi ajándékai számunkra, s azokat milyen mértékben voltunk képesek beépíteni a hétköznapjainkba. S gondoljuk át azt is, hogy mik azok, amiket ki kell rostálnunk magunkból, mert esetleg még mindig akadályozzák a tényleges újjászületésünket és azt, hogy életté tegyük, amit tanultunk eddig.

Különösen nagy erejű sorspillanat ez személyes és globális szinteken, mert a Nyári Napforduló bepontosodásának idején a Nap a 8-as Házban emelkedik, hogy megvilágítson olyan eddig rejtett és értelmezhetetlen tartalmakat, amelyeknek most a felszínre kell kerülnie.

A személyes életterünkben megláthatunk olyan eddig még megfejtetlen akadályozó erőket, tudattalan önbántó és önkorlátozó mechanizmusokat, amelyek felszabadítására eljött az idő, hogy rezonanciába kerüljünk az Isteni Sorsunkkal.

De kollektív szinten is igen fontos lehet ez a tér-idő pillanat, amelyben a Nap Kapuján keresztül bevetül az Isteni törvényeket és a magas rezgésű Isteni Rend energiáját és üzenetét közvetítő Betelgeuse csillagsuga. Amelyhez csatlakozik a szintén az Angyalok Csillagnemzetségének útjáról megismert Menkalinam sugara is, amely az Igazságért és a Fény visszatéréséért kiküldött imádságunkat visszhangozza. Ez a pillanat rendet tehet az eddig az árnyékban rejtőzködő, alantas és az emberiség ébredését, szuverenitását és felemelkedését hátráltatró hatalmi erők leleplezésével. Miközben a Merkúrra vetülő Bellatrix sugarának támogatása mellett kimondathatnak, megmutatkozhatnak az Igazságot elfedő, maszkírozó hazugságok, torzítások, ami egy új tisztább helyzetet teremthet. A szintén a Merkúrra vetülő Phact csillagsugara pedig talán hozhat némi előre lépést a béketárgyalásokban.

Legyünk tehát éber és aktív teremtői ennek a fontos folyamatnak.

Hozzon áldott felismeréseket ez a természeti ünnep minden földlakónak!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Kép: Talon Abraxas, köszönet a művésznek!

Kapcsolódó Antares-kód©

error: Content is protected !!