2023. május 28. 2:17, Budapest (UTC+1) 

Egy nagyon szép és mély szellemi tartalommal áthatott ünnep készülődik a térben, amely a Szentlélek eljövetelének ideje. Ez a pillanat volt a fordulópont az apostolok életében is, mely által képesekké váltak a Szent Szellem befogadása révén a saját Isteni Sorsuk felismerésére és tényleges elvállalására. Valójában csak ekkor helyezték lábaikat az eléjük fektetett megszentelt ösvényre és ismerték fel Mesterük hátrahagyott lábnyomait, mely mindig is előttük ragyogott az úton. Ekkor lett bátorságuk a feladathoz, ekkor érezték meg a lehetőséget és képességet magukban a csodák megtörténtetésére, a rájuk váró gyógyításokra és hittanításokra, s talán ekkor merték először felvállalni a tanúságtételek próbatételeinek terhét. A Szentlélek belső ragyogása eltöltötte őket és ők többé nem érezték kívülállónak, kicsinek, esendőnek magukat, méltatlannak és képtelennek arra a szent küldetésre, amire elszólíttattak.

Ezt a misztériumot kell, ebben az évben is újjáélesztenünk magunkban a Fényküldöttek jelenlegi földi közösségének tagjaiként is, amelyben megint sokat segíthet, ha Pünkösd vasárnap vagy hétfőn meghallgatjátok és átélitek a „Sante di Om” meditációs CD-nkkel közreadott csodálatos sorskorrekciós rítust. (Megrendelhető: a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen vagy a +36/209828321-es számon, ára:4300 Ft)

Illetve csodálatos élményeket hozhat a 2021-es évben, vagyis a Szentlélek évében megkapott mérhetetlenül gyönyörű szellemi utazás átélése, amelyet „Kozmikus utazás a Szentlélek fénytestének áthangoló csomópontjaiban” címmel jelentettünk meg.

Megmutatkozott számunkra, hogy a látszólagos üresség terét milyen csodálatos módon hatja át az Isteni/Istennői intelligencia, és hogy milyen felfoghatatlanul komplex kvantum-csomópontok és fényvárosok működnek a láthatatlanban. A Szent Szellem kegyelméből megkapott tudatosság által már mi is kapcsolódhatunk ezekhez a forráspontokhoz, és energiájukat aktívan felhasználhatjuk a személyes és a kollektív földi életünk rezgésszintjének áthangolásához, illetve felemeléséhez. Ezzel a hanganyaggal lehetővé szeretnénk tenni, hogy ezt a teoretikus tudásbázist életté, személyes tapasztalássá is tehessétek azzal, hogy végig vezetünk benneteket az egyetemes kvantummező már megismert fényállomásai között, hogy azokban immár tudatosan megmerülve, átélhessétek a fénytesti kvantum-áthangolást, illetve befogadhassátok a Szentlélek üzeneteit az aktuálisan bennetek mozgó kérdésekkel kapcsolatban.

(Megrendelhető: a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen vagy a +36/209828321-es számon, ára: 13.800 Ft)

 

Nagyon szépen tükröződik mindez a pünkösdi ünnep Antares-kódjában is.

A Halak Ascendensen álló Neptunusz mutatja meg a Szentlélek beáradásának pillanatát május 28-n hajnalban (2:17), amelyen ez a végtelenül tiszta, szubtilis Isteni minőség, a Mindenség Lélegzete fényt lehel a világunkba, hogy akinek van szeme lássa, akinek van füle hallja, és akinek van szíve hozzá tárja azt még nagyobbra, mert abból egy olyan fényhíd születhet, mely által ki-ki igazán összekapcsolódhat a saját lelke Isteni Sorsával, melyet a Földre álmodni született meg egykor.

Ezeken túl egy nagyon fontos inspirációt és lelki feltöltődést adhat az is, ha a „Szólok Hozzád” című legutolsó könyvünkből újra elolvassátok a 13. fejezetet, amely a Feltámadás és a Pünkösd valódi titkát tárja fel számunkra, amelyben Mária Magdolna csodálatos papnői lénye egészen új megvilágításba kerül. Ugyanis a Krisztusi Lélek revelációja által kiderülhetett, hogy Magdolna sokkal komolyabb szerepet kapott ebben a szent folyamatban is, mint ahogy arra az elmúlt 2000 év emberisége emlékezett.

Mindemellett az is egy rendkívül fontos üzenete lehet a Pünkösdnek, hogy a Szentlélek mindenkié, mindenkihez szól, és mindannyiunkat betölthet az Isteni/Istennői teljesség élményével, ha arra megnyílunk, és ha magunkba fogadjuk a Teremtés Lélegzetének egyetemes sorskódjait.

Az emberek most betérhetnek a szívükben lakozó templomokba, ahol a Krisztusi Lélek és Mária Magdolna ma éppúgy a segítségükre lehet abban, hogy megvalósítsák azt a csodát, amely a Szent Szellem befogásának rítusával minden teremtményben életre kelhet. Mert éppen a Szentlélek munkája révén születik meg és válik tapintható valósággá az a mindenekfelett való összekapcsoltság, Egy-ség és lelki közösség, amely minden létezőt láthatatlanul is összefűz, és egy felfoghatatlanul hatalmasabb valóság egyazon ritmusra dobbanó Fényszívéhez köt, hogy ott felismerjük egymást – s egymásban köszöntsük az Istent és az Istennőt. …

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Hans Georg Leiendecker, Köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!