A következő napokra szóló csillagüzenet sajnos inkább egy éberségre hívó figyelmeztetés, amelyet érdemes tudatos belső fényteremtéssel ellensúlyoznunk!

„A csillagnemzetségek tanításainak fogadása során megmutatkozott számunkra egy új csillagkép rajzolata is, amelyet már elfelejtett a földi csillagászat, mégis nagyon erősen kapcsolódik a Sárkányok csillagtörténelméhez és a Cetus csillagkép jelentéséhez. Az égi Cet szája – Menkar csillaga – a pokol tornáca, amely idén május 3. és 7. között kerül együttállásba a Nappal. Az alvilág bejáratát a mitológia szerint Cerberus/Kerberosz, a rettegett háromfejű kutyaszörny őrizte. Beleoldódva ebbe a világba kirajzolódott előttünk e különös Cerberus csillagkép, amely közvetlenül a Cet alatt, illetve e víziszörny szája előtt helyezkedik el. Testét az Eridanus csillagkép eta csillaga, Azha jelöli. Három fejét pedig a közvetlenül fölötte látható három kicsi csillag mutatja, a Rho1 Eridani (Bika 10º36’), a Rho2 Eridani (Bika11º00’) és a Rho3 Eridani (Bika 11º26’).

Ez tehát a „pokol bejárata” előtti rendkívül sötét tér, ahol érezni már az alvilág asztrális leheletét. Cerberus e világ félelmetes őre pedig megnyitja időről-időre és szinte engedi ránk a sötét asztrális energiák csatornáit, hogy az alvilág párája körbefonja éjszakáinkat, megkísértsen bizonyos vágyak és késztetések illúzióival, rémálmokat hozhat, félelmeket kelthet és egyfajta asztrális támadottság érzését alakíthatja ki.

Még részletesebben elemezve ezt az újonnan felismert csillagképet, megtudtuk, hogy Azha, a kutya szívét jelöli, amelyben azonban hatalomvágy lakik, mint az „alvilág” kísértő sugarának egyik legfontosabb minősége. Az egyik feje (Rho1) a félelem asztrális felhőjét leheli ki magából, a második feje (Rho2) az indulat, düh és gyűlölet hullámait lövelli ki, mint kísértő árnyékokat, míg harmadik fejéből (Rho3) az irigység és féltékenység hullámai sugároznak ki a galaktikus égbolton.

Ez sajnos egy igen nehéz energiákkal telített csillagformáció, amely csupa olyan árnyékminőséget és kísértő hullámot bocsát ki, amelyet valóban az Élet nevű beavatás folyamatával kell legyőznünk, hogy semmilyen kísértés ne ejthesse csapdába a szívünket és soha ne keríthesse hatalmába a lelkünket.” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 216-217. oldal, új kiadás 248-249. oldal)

Mindezek után sajnos el kell mondanunk, hogy az asztrális erőkkel történő szembenézés nagy próbatétele éppen ebben az időszakban éri el a földlakókat, amire fontos tudatosan készülni, hogy semmilyen módon ne váljon a valóságunkká, és hogy a szívünk szeretete által távol tudjunk maradni minden negatív hatástól.

Azha csillagának együttállása a Nappal már április 27-e és május 1. között érezteti hatását, amely 29-én válik egzakttá – a hatalomvágy kísértésével, hatalmi konfliktusok generálásával. Ehhez kapcsolódik április 29. és május 2. között a Rho Eridani 1–Nap együttállás, amely furcsa megmagyarázhatatlan félelem energiákat ébreszthet, majd április 30. és május 2. között a Rho Eridani 2–Nap együttállás fokozza a helyzetet szintén váratlan düh- és indulatenergiák aktiválásával. Végül május 1. és 4. között a Rho Eridani 3–Nap együttállás tetézi a helyzetet az irigység és féltékenység negatív hullámaival.

Természetesen mindez csak azt jelenti, hogy miután ez az archetipikus és asztrális hatás érvényesül a terünkben április 27. és május 7. között, lehetséges, hogy az emberek tudattalanul is feszültebbek, nyugtalanabbak, indulatosabbak lehetnek, és rémálmok kísérhetik az éjszakáikat. Ezért hát legyünk óvatosak, körültekintőek például a vezetésben, ne adjuk át magunkat a félelmeknek és az indulatoknak és más negatív érzelmeknek, mert azok nem valósak és nem hozzánk tartoznak! Nagyon fontos kerülni a drogokat és élvezeti szereket is. Ne higgyünk ezeknek az illúzióknak, mert valójában ez egy olyan beavató folyamat a csillagok tükrében, amelyben éppen az a cél, hogy a tudatos, szellemi úton járó ember kiparancsolja az életéből az asztrális hatásokat és a választásai, illetve saját döntései, kisugárzott érzései, gondolatai mentén fénnyel telítse még a nehéz konfliktushelyzeteket is.

 Idén egészen más globális környezetben érik el ezek a csillaghatások az emberiséget, éppen csak fokozatosan hátrahagyva a világjárvány körül generált globális félelemmező igen terhelt erőterét, és máris egy újabb háborús helyzet nehezült a világunkra, így talán még sosem volt annyira fontos, hogy el tudjuk választani a valós, belső saját tartalmakat és a kívülről generált félelmeket és más érzelmi hatásokat. Illetve nagy szükség van arra is, hogy kellő hittel és erőélménnyel fenn tudjuk tartani a belső harmóniánkat és persze az egészségünket is.

Ezért hát ne félelemmel, hanem a Fényharcosok elszánt erejével tekintsünk erre az időszakra a szívünk bátorságával!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Kép, Mayra Tijssen, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!