Eljött egy újabb szombat és ezzel egy újabb lehetőség a Fényküldöttek kapcsolódására és közös munkájára a Földbolygó sorsáért és a Felemelkedés álmának megvalósulásáért a „Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” vagy „A személyes és kollektív kvantummező megteremtésének szakrális rítusa” címmel kiadott meditációnk átélésével akár egyedül, akár kisebb-nagyobb csoportokban szerte az országban és már a világon is.

Legyen a mottója ennek a mai napnak az alábbi vers a Gyöngyszemek a kozmoszból című könyvünkből:

 

Taníts az Életről…

 

Taníts az Életről álmodni! – szólt az Angyal

 

Bennem a Törvény szolgálattá íródik,

minden léptem, szavam, tettem

mögötti fajsúlyos belső paranccsá,

mindent átható mozgatóelvvé,

s létem szüntelenül feloldódik az Egyetemes létben,

de tudom, hogy egyetlen szárnyrebbenésem a

Teremtő Rend felé emel téged s mindeneket.

Semmim sincs, de velem van a Forrás lehelete,

most mégis taníts az Életről álmodni!

 

S közben csak elnézte távolról az Embert,

aki belekacagott a térbe,

szabad szívvel meghódítani készült

világa minden kísértő szegletét.

A Mindenséget önmagában nézte,

és vágyait úgy hintette maga elé,

mint szétgurult üveggyöngyöket,

hogy azután csak ujjongva ünnepelje

akármilyen sorsábrát rajzol is ki előtte.

Íze, illata, érzete volt mindennek,

olykor vágyszínű szenvedéllyel,

máskor rémisztő szétzilált kínnal,

de minden az övé volt.

A tapasztalás-völgyek mélységei is

és megharcolt diadalai hegycsúcsai is.

 

Néha végtelenül árvának és üresnek tűnt,

aki elfelejtett mindent és eltékozolta lehetőségeit,

máskor pedig magába oldotta a Mindenségből

meghódított kincseit, s ragyogni kezdett.

S amikor igazán szeretve ölelt, megrázó őszinteséggel,

mintha semmi mása nem lenne,

miközben lénye messzire sugárzó örömhullámokat vetett,

akkor tudta, hogy a karjaiban és szívében

őrzött másik szív a Teremtő ajándéka,

s az hogy szerethet, a legnagyobb kincse,

amelyért érdemes volt megszületnie.

 

S akkor az Angyal kitárta szárnyait még egyszer utoljára,

mielőtt elindult a nagy útra,

az Élet felé, melyet álmodni tanult…

 

Czeizel Beatrix

 

Találkozzunk tehát lélekben ma is 17-22 között bármikor, amikor neked megfelel!

Csodálatos, áldott élményeket és igazi mély lelki elragadtatást kívánunk mindenkinek!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

(A fent említett meditációk (CD vagy MP3 formájában) megrendelhetők a +36/ 20 9828321-es számon, vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen)

Kép: Autumn Skye Morrison, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!