2022. szeptember 23. 3:05, Budapest (UTC+1)

A mai Őszi Napéjegyenlőség szakrális ünnepe valójában a Földanya és az emberiség ősi kapcsolatának ünnepe, amely minden évben rendkívüli erejű globális hatással bír.

A 2017. 11. 11-n Sophia – az Élet legnagyobb gyógyítója – és a Földanya kérésére és irányításával megkezdett Fényküldötti munka nyomán azt a feladatot kaptuk, hogy az akkor a bolygó terében megjelenő 13 Új Életcsírát lépésről-lépésre, egy speciális rítus nyomán lehorgonyozzuk a Földanya éteri csakra-vortexeinek és ősi szakrális helyszíneinek újonnan előkészített Életbölcsőiben.

A 2018-ban éppen ilyenkor végig vezetett gyönyörű szertartás során a Földanya főbb energetikai csomópontjai közül a bolygó torok-csakra vortexével dolgoztunk, és megérthettük, hogy Gaia valójában két rendkívüli jelentőségű időpillanatban nyilatkozik meg az év során, hogy a Föld valamennyi teremtménye felé kiárassza üzenetét, mégpedig a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején, az északi és a déli pólus éteri vortexein keresztül. Tavasszal elsősorban az adott évre vonatkozó Isteni Terv programját kapjuk meg, ilyenkor ősszel pedig azokat a sorskorrekciós lehetőségeket tudatosíthatjuk, amelyekkel korrigálni tudjuk az eddigi esetleges hibákat, vagy meg nem történtetett lépések következményeit.

Idén ez a pillanat azt az elnevezést kaphatná, hogy „az árnyakon átragyogó belső Fény hatalma”.

Egy olyan globálisan elnehezülő és a 3. dimenziós létet átható helyzetben vagyunk, amelyben a covid terrorból éppen csak kilábaló, és egyfajta látens poszttraumás stressz szindrómában (PTSD) szenvedő emberiségre a nagyhatalmi politikai játékosok a mesterségesen generált újabb recessziós és inflációs körben, még egy súlyos energiaválságot és háborús fenyegetettséget is körénk vetítenek.

Jól tükrözi ezt a helyzetet az Őszi napéjegyenlőség Antares-kódjában látható igen terhelt konstelláció, amiben az MC-re vetülő Hamal, Azha, Rho Eridani 1, 2, 3 csillagai, továbbá a 10-es Házban emelkedő Felszálló Holdcsomóponton megjelenő Menkar csillaga is egy olyan képet festenek, mintha ebben a galaktikus archetipikus üzenetben a Pokol tornácának lehelete, amelyet hatalomvágy, indulat, gyűlölet és félelem energiák hatnak át, sötét árnyékfelhőket küldött volna fölénk, amelyek eltakarják a tiszta jövőképet, és felélhetik a tervezhető jövőnkbe vetett hitünket.

De a mostani nagy erejű sorskorrekciós üzenet éppen abban áll, hogy mindennél fontosabb tudatosan megfordítani az irányt, és emlékeztetni magunkat arra a kozmikus alapelvre, hogy a teremtés valódi folyamata belülről kifelé halad. Ráadásul ez kulcsfontosságú ebben az Unikornis évben, amelyben a teremtő képességünk visszanyerése a legfőbb beavató elv.

Tehát le kell emelnünk a tekintetünket a 3. dimenziós játéktér sötétre festett égboltjáról, és befelé hívni a figyelmünket. Addig mélyülni, amíg átjutunk a 12-es Házcsúcsra vetülő Procyon elveszettség érzésén, izolált kisember tehetetlenségén és szorongásán. Majd el kell jutnunk oda, hogy képesek legyünk megállni a belső középpontunk újra felfénylő centrumában. (Castor és Pollux erőterének közepén)

S így elérhetjük a mostani Oroszlán Ascendens inspiráló optimizmusát, elszánt élni akarását és megújuló hitét a teremtéseink erejében, amelyet Merak és Pherkad csillagai is támogatnak. S így megtisztíthatjuk az 1-es Házas Oroszlán Holdunk érzéseit és lecserélhetjük a kívülről gerjesztett idegen érzéseket és félelmeket, a létbizonytalanság szorongásait az önmagunkba és az élet megtartó erejébe vetett bizalom és ráhagyatkozás érzésére. (Hold – Ceres együttállás)

S akkor eljuthatunk a mostani sorskorrekciós pillanat igazi erőpontjához és lényegi üzenetéhez, amely a prominens 2-es Házban felragyogó Vénusz és a Mérleg jegyébe éppen belépő Nap-Merkúr együttállás szépségében bontakozik ki. Ebben a belülről visszatalált, és a saját szellemi, egyéni munkánk révén elért egyensúlyban igazán teremteni kezdhetünk. Belülről kifelé, teljes hittel, bizalommal, a kvantum-teremtés misztériumával tudva, hogy az így útjára indított teremtő ideák teljességgel függetlenek attól, amit körénk rendeznek. Mi döntjük el, hogy milyen és melyik valóságban élünk, hogy milyen alapelvekhez igazítjuk az életünket, és mibe helyezzük a hitünket. Ráadásul gyönyörűséges angyali áldás is kíséri ezt az alternatív sors-teremtő pillanatot Avior, Alkes és Markeb felől.

Miközben az erős 10-es Ház, a benne egyesülő Uránusz és Mars szabaddá tévő erejével képes arra, hogy a Felszálló Holdcsomópontunkat átemelje a mesterséges árnyékfelhőkön túlra, ahol a Fény már örök fénnyel ragyog, és egyre csak hív bennünket egy új, magasabb rendű élet felé, amelyet a multidimenzionális létünk ismeretéből meríthetünk. S akkor az itteni hatalmi játszmarendszerek erőtlenné és kezelhetőkké válnak, amelyeket már mi uralunk és nem fordítva. …

Használjátok ezen a napon és ezekben a napokban a már közreadott Teremtő kulcsokat tartalmazó meditációinkat, és akár a legújabb hanganyagunk segítségét, amely Szíriusz teremtő titkát tárja fel, miközben csodálatos erővel ruházza fel a teremtő álmaitok útját a megvalósulás felé vezető ösvényen.

Hallgassuk tehát a Földanyát és az Unikornis csillagnemzetség mestereit, és fogadjuk mélyen a lelkünkbe és a testünkbe a most kiáradó lélekemelő üzeneteket.

Szeretettel

Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

 

Kép: Erik Shoemaker, köszönet a művésznek!

 

Kapcsolódó Antares-kód

Őszi Napéjegyenlőség 2022

error: Content is protected !!