Ezen a számunkra oly becses spirituális ünnepnapon álljon itt egy idézet a „Gyöngyszemek a kozmoszból” című könyvünkből. Mi így szeretnénk ma megemlékezni a Fényküldötti összefogás hatalmas erejéről:

„… Égi Mestereink szerint, egyedülálló módon 1887. március 21-n, az emberiség kollektíven azt kérte, hogy íródjon át a jövő történelme, és történjen meg a Felemelkedés folyamata, amelyben mindaz, amit szeretünk ezen a bolygón, amiért érdemes élni itt, minden szépsége, minden fizikai és emberi kincse, értéke, és minden tiszta szív őriztessék meg, és mint közösen teremtett valóság emelkedjen fel a 3. dimenzió síkjáról a 4. dimenzió hídján át az 5. dimenzióba.

E kérés meghallgattatott és ennek nyomán a Galaktikus Tanács új kozmikus tervet készített.

Csodálatos szellemi csoportok, csillagküldöttek testvériségei vállalkoztak arra, hogy végig asszisztálják ezt a bolygószintű újjászületést.

Megszületett egy terv, amely 1987. augusztus 17.-én kapcsolódott a Földhöz.

Ezt a napot hívjuk a Harmonikus Konvergencia, vagy Harmonikus Közelítés ünnepének.

Ez a fogalom egy José Argüelles nevű maja kutatótól, tudóstól származik, aki egyben költő, festő, látnok, tanító és aktív „békeharcos” is volt.

33 év komoly kutatómunka után jelentette meg, a „The Mayan Factor” című könyvét (1987. Bear&Company), melyben részletes tanulmányait publikálta a maja kalendárium megfejtése kapcsán. Ezzel egy időben egy különleges invokációt intézett a világ gyógyítói felé.

Kinyilatkoztatta, hogy ez az a nap, tehát 1987. augusztus 16., amikor a maja naptár szerint véget ér a 9 Pokol nagy korszaka és augusztus 17.-én kezdetét veszi a 13 Mennyek korszaka.

Arra kérte a világ gyógyítóit, a szellem sugallatait tudatosan követő embereket, hogy kisebb- nagyobb csoportokban gyülekezzenek, és menjenek el együtt a világ különböző szakrális helyeire, ahol a Földanya tudatosságának jelenléte is szinte kézzelfogható tapasztalás, és imádkozzanak, meditáljanak együtt, ünnepelve, hogy egy új világkorszak kezdődött.  

Lényüket megnyitva az Isteni/Istennői jelenlét felé, kezdjék el teremteni a bolygó új sorsát. Ébredjenek rá, az új sorsalternatívára, melyet ez a kozmikus pillanat felkínál.

Azon a napon, a hívás kiáradt a Föld terébe. Ég és Föld egymásba hajlott, és valami új vette kezdetét!  

Egy igazán szép és szívmelengető közbevetésként szeretnénk elmesélni, hogy egészen közvetlen betekintést kaptunk utólag is ebbe a rendkívül izgalmas időszakba, amely tele volt reménnyel, az összefogás lelkületével, izgatott pezsgéssel, a szellemi úttörőmunka ihletettségével. Amikor 2018 májusában megérkezett hozzánk egy kis nemzetközi csoport, akik a Csillagnemzetségek könyvünk angol kiadásának lelkes olvasói voltak már, és így tanulni szerettek volna tőlünk tovább a Lemúriai misztériumokról és a csillagtudatosság alapjairól, akkor köztük volt Jean Altshuler is, aki ennek az egészen fantasztikus mozgalomnak egyik vezéralakja, főszervezője volt. Közösen kezdték megszervezni José-val ezt a világméretű folyamatot, és eljuttatni a hírt a világ minden pontjára, ráadásul mindez még az internet éra előtti időben történt. Lelkesen mesélt arról, ahogy sokáig csak fénymásolt szórólapokon és szájhagyomány útján terjedt az üzenet és a világ fényküldötteinek szóló hívó hang szava. Így szinte csodaszerű tapasztalás volt megélniük azt, hogy a Harmonikus Konvergencia 2 napján sok százezer ember kapcsolódott, egy addig példátlan szellemi összefogás hitében, ama sorsfordító pillanat felelősségének átérzésével a világ szinte minden tájáról. Maguk sem értették, hogy milyen mennyei közbeavatkozás segíthette ezt a folyamatot a láthatatlanból, hogy végül egy ilyen komoly ébredési hullámot sikerült elindítani.

Azt követően pedig új közösségi modelleket alkottak, a földre álmodták az olyan közösségek szabadon szerveződő csoportideálját, amelyben a legfőbb összetartóerő a Felemelkedés ideájába vetett hitt és az azért való közös munkálkodás, egy fenntartható gazdálkodással, aktív művészeti és kulturális értékmegőrzéssel. Több ilyen közösséget is alapítottak azután, Jean elmondása szerint, amelyek között voltak kimagaslóan sikeresek, és bizony kevéssé sikeresek is. Sőt tanúja és átélője volt annak is, ahogy a 2012 utáni időben fokozatosan széthullanak ezek a csoportok, és valahogy a szellemi alapelvek rendezőelvét inkább az önérvényesítés és az egyéni boldogulás mozgatóelve uralja el. Mélységes öröm volt számunkra megtapasztalni azt, hogy Jean elmondása szerint, Ő a Csillagnemzetségek tanításaiban találta meg azokat a szellemi útmutatásokat, azokat a galaktikus összefüggéseket, amelyek visszaidézték a fokozatosan elcsendesülő sorskódokat, és benne is visszahozták az 1987-es időszak ideáljait. Megható felismerésként érintette meg, hogy az ő feladatuk az volt, hogy elindítsák ezt a nagy globális ébredési hullámot, hogy hangot adjanak a Felemelkedés Isteni Tervének, és szellemi rítusaik nyomán véghezvigyék annak lehorgonyzását a Földbolygó terében. Ők voltak az „első hullámosok”, az első emlékezők a Felemelkedés álmára, amit csodálatosan be is teljesítettek. Mi pedig olyannyira komolyan vettük és folytattuk ezt a munkát, hogy közel 20 éven keresztül minden nyáron, az agusztus 16-17 idején tartott tanfolyamunk keretében megemlékeztünk a Harmonikus Konvergencia évfordulójáról, a Fényküldötti sorsunk ünnepeként tisztelve az akkor megkezdett munkát, és közvetítettük az Égiek aktuális üzeneteit. Ugyanis érzésünk szerint ebben az időszakban mindig megvalósul egyfajta sorskorrekciós számvetés, hogy vajon milyen mértékben sikerült beteljesíteni az Isteni Tervnek az arra évre szánt lépéseit. Így mindig egy gyönyörű és magasztos fényteremtő ünnepet éltünk át ilyenkor.

Legyen áldás ezen a napon és érjen egymásba a szíveink hitének köre, amivel átölelhetjük az egész bolygót! Lélek-lámpásaink fényével őrizzük a békét és az egykor útjára induló nagy álmot!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Kép: Bruce Harman, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!