2022. május 14.
 
Eljött egy újabb szombat és ezzel egy újabb csodálatos lehetőség a Fényküldöttek kapcsolódására és közös munkájára a Földbolygó sorsáért és a Felemelkedés álmának megvalósulásáért a „Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” vagy „A személyes és kollektív kvantummező megteremtésének szakrális rítusa” címmel kiadott meditációnk átélésével akár egyedül, akár kisebb-nagyobb csoportokban szerte az országban és már a világon is.
Legyen a mottója ennek a mai napnak az alábbi vers…
 
—o—
 
A Csillag-szívűek emléke
 
Van egy álom, mely sok ezredév
meséit mondja el,
van egy álom, mely sok-sok
szívben derengett fel,
s amikor a mennyei harangok játszani kezdték
az égi szimfóniát,
ők – az ébren álmodók –
keresni kezdték egymást.
 
A csillagok reájuk vetülő fényábráit követték,
s a szűnni nem akaró hangot,
azt a mélyről morajló dobogást,
mely egy ősi kontinens
szívéből fakasztott emlékszemeket.
S amikor az Idő színfalai mögött
megnyílt a lét tágasabb kapuja,
az emberarcok mögött csillagsorsú tekintetek tűntek fel,
s meséltek gyönyörű mitikus létezők
Égi s Földre hullt világairól…
 
S e világok tükrében az örök emlékezet
csillagvándorai egymásban testvérre leltek.
Szíveiket összefűzte a közös vágy imája,
hogy életükből, szavaikból,
sorsuk tanúságtételeiből újra hidak épüljenek
a láthatón túli világok pereméig.
 
S ma, ahogy kigyúlnak a fények,
mintha hitünk izzásából élő csillaglámpások születnének,
s bennünk az égen járó földi vándor
felébreszti az ősi álmot,
miközben testvérszívünk összeér,
s a mindenség szféráin átnyújtózó hidakká
mi magunk leszünk…
 
Czeizel Beatrix
 
—o—
 
Találkozzunk tehát lélekben ma is 17-22 között bármikor, amikor neked megfelel!
Csodálatos, áldott élményeket és igazi mély lelki elragadtatást kívánunk mindenkinek!
Szeretettel
Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó
 
(A fent említett meditációk (CD vagy MP3 formájában) megrendelhetők a +36/ 20 9828321-es számon, vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen)
 
Kép: Gilbert Williams, köszönet a művésznek!
error: Content is protected !!