Szeretnénk jelezni felétek, hogy a következő napokat egy csodálatos csillaghatás ragyogja be, mégpedig Spica csillagsugara, amely október 15. és 20. között bevetül a Nap kapuján keresztül, csúcspontját pedig október 17-n éri el. 

Ez a varázslatos erejű csillag, amely az egyik leggyönyörűbb szellemi energiával áthatott pontja az égboltnak a Szűz csillagkép kalászán ragyog, amely valójában egy 8. dimenziós világot rejt az Angyalok Csillagnemzetségének útján.

Spica az angyallények Égi bölcsője, amelyet igazán csak úgy érezhet meg valaki, ha elolvassa a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünk erről szóló részét. (107. oldal)

Spica világa az Isteni Elme tükre, egy mindig Fényben lévő Égi birodalom, amely őrzi a Teremtő álmát. Vigyázza, képviseli, közvetíti azt, és felügyeli a megvalósulás munkáját, hogy a Teremtés műve manifesztálódhasson.

 S most következzen egy rövid idézet a könyvből, amely valójában kifejezi a mostani Nap-Spica együttrezgés aktuális üzenetét:

Itt minden angyallény még pontosan látja, hogy az Isteni Terv minden szikrájában, a múlt, a jelen és jövendő találkozásában micsoda zsenialitás, végtelen tökéletesség, maradéktalan bölcsesség teremt átéléseket, sorsokat. Milyen tökéletesen fogalmazza meg a tapasztalás szükséges láncszemeit, a fejlődés ösvényeit, a tanulás leckéit az Isteni Elme, melynek mindenkori szándéka, mozgatója az abszolút Fény, a szeretet egyetemes léte, és semmi más!

Hogy milyen határtalan Isteni bölcsesség, kegyelem, igazság és valóság hatja át a Teremtés egészét és mozgat minden átélést!

Tehát itt, az erre a tökéletességre való rálátás ébreszti az angyallények szívében az önzetlen szolgálat vágyát, az engedelmesség és ráhagyatkozás képességét, amit csodának, kegyelemnek és semmiképpen nem tehernek vagy áldozatnak élnek meg.

Ezek az angyallények azért lehetnek olyan mélyen elkötelezettek, mert a lelküket betölti az az ünnephangulat, az a szavakon és fogalmakon túli léleköröm, amelyből a Trónus körüli dicsőítés himnusza is születik, mert számukra innen még látható, hogy az Idea tökéletessége, igazsága és bölcsessége hatja át a mindenséget.

E csillag látó lencséjén keresztül érzékelik, hogy minden egyes álomszikrát, ami a felszínre tör a Teremtő egyetemes elméjéből a végtelen, határtalan szeretet, bölcsesség és a kegyelem mozgatja, és hogy minden átélés végül a Fénybe ér. Itt minden útjára induló álomszikrát hazavárnak azzal a mély bizonyossággal, hogy minden teremtett valóság önmaga beteljesítése felé halad, amelynek egyetlen közös hazatérés élmény lehet a záróakkordja! …”

Az elmúlt évek hitpróbái, elgyengülései, félelmei, kétségei után most ez a gyönyörűséges Égi birodalom szeretne üzenni, Fényt hozni a tudatunkba, elménkbe, személyiségünk és személyes életünk világába (Nap) és a lelkünkbe, érzéseinkbe, álmainkba, látomásinkba, hogy felébressze azt az őseredeti bizalmat, hitet, ráhagyatkozást, amit az angyallények még a születésükkor pontosan éreznek. …

Engedjük hát be ezeket a sugallatokat, ezt a bizonyosságból nyerhető gyógyítóerőt, és gyűjtsünk új lélekerőt magunkban a folytatáshoz, a hitünk újjáteremtéséhez, hogy továbbra is követni tudjuk az Isteni Sorsunk lábnyomát! …

A Mérleg havának egyensúlykeresése tehát egy ilyen transzcendens nézőpont megélése felé terelt bennünket, ezért kívánjuk, hogy legyen angyali jelenésekkel áthatott ez az időszak, amely erőt ad a szükséges megújuláshoz is a még nagyobb belső békesség és egyensúly érdekében!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Takaki, hálás köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!