2021. szeptember 22. 21:21, Budapest (UTC+1) 

A mai Őszi Napéjegyenlőség szakrális ünnepe valójában a Földanya és az emberiség ősi kapcsolatának ünnepe, amely rendkívüli erejű globális hatással bír.

A 2017. 11. 11-n Sophia – az Élet legnagyobb gyógyítója – és a Földanya kérésére és irányításával megkezdett Fényküldötti munka nyomán azt a feladatot kaptuk, hogy az akkor a bolygó terében megjelenő 13 Új Életcsírát lépésről-lépésre, egy speciális rítus nyomán lehorgonyozzuk a Földanya éteri csakra-vortexeinek és ősi szakrális helyszíneinek újonnan előkészített Életbölcsőiben.

A 2018-ban éppen ilyenkor végig vezetett gyönyörű szertartás során a Földanya főbb energetikai csomópontjai közül a bolygó torok-csakra vortexével dolgoztunk, és megérthettük, hogy Gaia valójában két rendkívüli jelentőségű időpillanatban nyilatkozik meg az év során, hogy a Föld valamennyi teremtménye felé kiárassza üzenetét, mégpedig a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején, az északi és a déli pólus éteri vortexein keresztül. Tavasszal elsősorban az adott évre vonatkozó Isteni Terv programját kapjuk meg, ilyenkor ősszel pedig azokat a sorskorrekciós lehetőségeket tudatosíthatjuk, amelyekkel korrigálni tudjuk az eddigi esetleges hibákat, vagy meg nem történtetett lépések következményeit.

Idén ez a pillanat még inkább átszíneződik a planetáris torok-csakra rezgéseivel az Ikrek Ascendensen keresztül, amelyre a Hyadok gyönyörű csillagai vetülnek, ahonnan a földi élővilág, állatvilág és a tündérek birodalma kapja felsőbb irányítását. Miközben a Nap belép a Mérleg havába az életörömöt és felszabadulást hozó 5-ös Házon keresztül.

Külön szépsége még ennek a konstellációnak, hogy idén a Szentlélek évében, a Szentlélek jelenlétét leginkább kifejező Felszálló Holdcsomópont és Neptunusz közül az előbbire Aldebaran csillagsugara, míg az utóbbira a „hamvaiból feltámadni és megújulni képes” Főnixmadár csillagkép béta csillaga – Kjara – vetül, a csoporterőt és az emberi közösségi összefogást megjelenítő 11-es Házban. Míg a Déli Holdcsomópontra éppen Antares gyönyörű csillaga vetül, amely a Galaktikus Akasha Krónikák otthona.

Különösen sokat jelent számunkra ez a konstelláció, mivel az idei őszi napéjegyenlőség orbiszában, 2021. szeptember 19-n történtettük meg a csoportunk összefűzött szíverejével Antares, mint a Tejút egyik pillérének üzenetét hordozó Új Életcsíra lehorgonyzását a Földbolygó erre kijelölt Életbölcsőiben. Így a galaktikus emlékezet és a galaktikus tudatosság üzenete is áthatja ezt a mai ünnepet.

Hallgassuk tehát a Földanyát és Antares csillagkapuját a mai napon, és fogadjuk mélyen a lelkünkbe és a testünkbe a most kiáradó gyógyító üzeneteket.

Szeretettel

Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

 

Kép: Josephine Wall, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!