Ma és a következő napokban egy nagyon fontos csillaghatás érvényesül majd a Nap fényhídján keresztül. Ahogy sokat meséltünk róla a korábbi könyveinkben a Plejádok csillagcsaládjának küldöttein túl a másik legfontosabb tanító közösség, amelynek jelenléte és beavató sugara végigkísérte a földi történelmet nem más, mint a Szíriusz csillaga, amely éppen most kerül együttállásba a Nappal. Ezért minden évben ez az az időszak, amelyet az ősi korokban és jelenleg is nagy izgalommal és tisztelettel vártak a csillagok misztériumaira nyitott lelkek, tudván, hogy olyan beavató Égi üzenetek nyílhatnak meg a Szíriusz csillagkapuján keresztül, amelyek új fejlődési irányt adhatnak. Tudjuk jól, hogy milyen nagy jelentőséggel bírt a Szíriusz csillagpozíciója például a gízai nagypiramis, vagy éppen a Stonehenge hatalmas megalit csillagtemplomának megépítésében, melyet a Szíriuszt szimbolizáló legendás öt fehér ló ölel körbe egy védelmi gyűrűvel. De épp ennyire fontos volt a Szíriusz tisztelete az ősi magyar hagyományok szerint is.

Eljött hát megint ez a különleges és misztikus fénykapu, amely július 2. és 9. között a Nap kapuján keresztül még inkább felerősödve teljes közvetlenséggel hat a földi emberiség tudatosságának ébredésére. Az együttállás július 6-án 6:47 perckor válik egzakttá nálunk, és így akkor lesz a legerősebben érezhető.

A Csillagnemzetségek tanításaiból megismerhettük, hogy ez a csillag valójában három csillagnemzetségben is szerepel, mint kulcsfontosságú beavató csillagtér, ezért ki-ki megérezheti a saját testi-lelki csillagkódjai szerint, hogy milyen üzenetet hoz számára ez a különleges – és minden évben csak egyszer bekövetkező – Szíriusz-Nap együttállás.

Az Unikornis csillagnemzetség sorstörténelméből megtudhattuk, hogy a Szíriusz A csillaga az egyik nagy erejű teremtő csillagtér, amelyről álljon itt egy rövid idézet a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkből:

„A Szíriusz A csillagára érkeztünk tehát, ahol azok a formateremtő mezők és azok az energetikai folyamatok születnek, amelyek minden teremtés hátterében ott mozognak, mint a teremtés kontúrjai.

Itt beléptünk egy különleges holografikus könyvtárba, amely olyan volt, mintha egy hatalmas fényfalon számtalan, szinte élő, vibráló, egy belső kisugárzással izzó szimbólum lenne elhelyezve, amelyet úgy fejeztek ki az Ogmin Tara Nemzetség tagjai, hogy ez „a Teremtés ÁBC-je”. Mindegyik holografikus jel egy sajátos teremtőerővel rendelkező szimbólum, amelyet a Szíriuszbeli unikornis lények pontosan értenek.

Ugyanis mindegyik teremtő mozzanatnak van egy szimbóluma, egy olyan szinte varázserővel felruházott fényjele, amelyet ha megfelelően használnak és vetítenek ki a kozmikus térbe, akkor ott kinyílva életre kelti a benne rejlő valóságot. ..”

Azután megtudhattuk, hogy Szíriusz A csillaga a Kígyó csillagnemzetség férfi és női ágának is szent bölcsője, és a Férfi kígyónemzetség tanító ösvényének egyik központi jelentőségű égi helyszíne, ahol megszületett az Arcturus csillagán létező kozmikus Életfa mása, amely a 12 Tudás vagy Tudomány szent fájaként a legfőbb beavató misztériumokat rejti mindazon lelkek számára, akiknek egyik lelki csillagkódja ehhez a nemzetséghez kapcsolódik.

A bevezetőben említett ősi misztériumok is ebből a sztelláris forrásból táplálkoztak és nyerték hatalmas, a mai napig lenyűgöző tudásukat.

Ugyanakkor ezen a ponton a Kígyó csillagnemzetség mindkét ágának tagjai, vagyis az Istennő felszentelt gyógyító papnői és a Melchizedek rend tanító lelkei együtt emlékeznek közös csillagbölcsőjük szent világára, ahol a Világkígyók az idők kezdete óta összeérnek, kapcsolódnak. Így bármilyen harc vagy rivális küzdelem is tépázta útjukat, most megérinti őket a felismerés, hogy valójában összetartoznak, mert létükben az Isten és az Istennő ölelkezik és vágyakozik a kozmikus eggyé olvadásra. Ez tehát egy gyógyító kapu és egy csodálatos lehetőség a kiengesztelődésre, amelyet érdemes tudatosan és akár egy kis szakrális rítus keretében is megélni!

Végül pedig a csillagnemzetségek tanításaiból azt is megtudhattuk, hogy a Szíriusz B csillaga ad otthont a Delfinek csillagnemzetsége egyik leggyönyörűbb titkának, a Hét Aranydelfin misztériumának, melynek részletes története szintén megtalálható a könyvünkben.

Miután a 2019-es év a Delfinek Csillagnemzetségének éve volt, a tanfolyamaink keretében többször is megtörténtethettük a Hét Aranydelfin misztérium utazás végtelenül felemelő szent rítusát, amelynek energiája, gyógyító fénye most visszatér, hogy még tágabb körben hatni kezdjen.

Ezért tehát sokaknak hozhat nagyon különleges teremtő álmokat ez az időszak, sőt most végre megvalósulhatnak, beteljesülhetnek régi álmaink. De fontos, hogy aktívan dolgozzunk is a teremtő posztulátumainkkal, vizualizációs technikákkal, mintha életre keltenénk azokat a morfogenetikus mezőket, amelyek a teremtéseink alapjai. Továbbá gyönyörű, szinte a reveláció erejével ható tanító kinyilatkoztatásokat kaphatunk, és különösen a kígyó nemzetség tagjait megérintheti a Melchizedek Lélek és az Istennő által elküldött személyes üzenet. Mindezeken túl a delfinek világához kapcsolódó lelkek számára igazi, meghatóan szép, az Isteni/Istennői szívből fakadó felszabadító és gyógyító delfinszívű élményeket hozhatnak ezek a felszentelt napok – nem véletlenül vágyhatunk víz közelébe!

Legyenek áldottak ezek a napok mindannyiunk életében!

Szeretettel

Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Jean Luc Bozzoli. Köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!