2021.június 21. 5:33, Budapest (UTC+1)

Ez a pillanat az év körén a természeti népek és ősi korok hitvilágában mindig egy fontos szakrális ünnepet jelentett és jelent ma is. Ezen a napon van velünk a Fény a leghosszabb ideig, hogy olyan mélyen be tudjuk lélegezni és magunkba tudjuk ölelni a Fény üzenetét, ami kitarthat az év hátralévő hónapjaiban is.

Ezért hát ilyenkor egy kicsit mintha meg kellene állítani az időt, marasztalni, elnyújtani a Fény karjainak ölelését, hogy megsokszorozzuk az erőnket, számba vegyük az eddigi felismeréseinket, és kiküldjük a teremtő energiáinkat. Ilyenkor tehát érdemes visszatekinteni, hogy milyen lépcsőfokokon keresztül lépdeltünk az előző Téli Napforduló óta idáig, miben fejlődtünk, miben gyarapodtunk, értünk és lettünk jobbak és többek. Mik voltak idén, a Szentlélek évének eddigi ajándékai számunkra, s azokat milyen mértékben voltunk képesek beépíteni a hétköznapjainkba. S gondoljuk át azt is, hogy mik azok, amiket ki kell rostálnunk magunkból, mert esetleg még mindig akadályozzák a tényleges újjászületésünket és azt, hogy életté tegyük, amit tanultunk eddig.

Különösen nagy erejű teremtő sorspillanat ez személyes és globális szinteken, mert a Nyári Napforduló bepontosodásának idején a Nap és a Felszálló Holdcsomópont, a Merkúrral együtt a 12-es Házban sorakozik fel, amely egy belső leltárkészítésre hív, a fény és az árnyékerők hatásának válaszútján. A Nap Kapuján keresztül most egyszerre vetül be Polaris hatása, amely egy igen nehéz, asztrális tudatmanipuláló és félelmeket, frusztrációkat és egy megmagyarázhatatlan belső feszültséget keltő energiafelhőként éreztetheti hatását. Amelyet ugyanakkor az Isteni törvényekben és a magas rezgésű Isteni Rendbe vetett hitünk ellensúlyozhat Betelgeuse csillagsugarán keresztül. Amelyhez csatlakozik a szintén az Angyalok Csillagnemzetségének útjáról megismert Menkalinam sugara is, amely az Igazságért és a Fény visszatéréséért kiküldött imádságunkat visszhangozza. Merkúr pedig segít feldolgozni az elmúlt másfél év történéseit és megtalálni a belső egyensúlyunkat az Erőben, Rigel csillagsugarának segítségével.

E hármas csillaghatás – vagyis Polaris, Betelgeuse és Menkalinam csillagainak jelenléte –, mintha azt sugallná, hogy valamiféle Égi elszámoltatás zajlik a fátylakon túl, amelyben megmérettetnek a mi földi világunkat mozgató erők is, hogy az Isteni Törvények és a Felsőbb Igazságszolgáltatás tükrében váljon láthatóvá, hogy mi az igaz és mi a valótlan félrevezetés.

Mindezeken túl a Felszálló Holdcsomópontra az Őrangyali oltalom hírhozója, Aldebaran csillagasugara vetül, hogy megéreztesse a Gondviselés jelenlétét. Mivel idén, a Szentlélek évében elsősorban a Felszálló Holdcsomópont és a Neptunusz hídján keresztül vetül be a Szent Szellem üzenete, így most a Fény leghosszabb napján, ez egy különösen szép és szívmelengető biztonságérzetet adhat.

Érdekes kontrasztot tükröz az is, hogy a 10-es Házas Neptunusz fényaurájában megszólal az Isteni Sorsunk hívásának hangja, amelyet most nagyon szép gyógyító csillaghatások öveznek a Pegazus Csillagnemzetség útjáról Markab, Matar és Sadal Bari sugarain keresztül, miközben a másik oldalon titokban bekúszhat a Zéta Reticuli árnyékbirodalmának kísértése is, amely ismét csak éberségre és jól megfontolt mérlegelésre szólít, ha netán valaki különleges új ajánlatokat kap a karrierje tekintetében, amely hosszú távon hatással lehet a sorsára.

S ezt a fény és árnyék közötti válaszutat még tovább fokozza az 5-ös Házas Skorpió Holdra vetülő rendkívül tiszta és felemelő Acrux és Gacrux sugara a Crux csillagképből, az Isteni Szeretet és az Isteni Kegyelem ölelésével és biztató, lelkierőt adó sugallataival. Miközben a Holdra vetül Macula Magellanica sugara is, amely Niomé otthona, így nagyon fontos lehet átlátni az illúziókon, és megérezni az esetleg nem tiszta szándékot egy-egy most körénk rendeződő helyzetben.

A Rák Ascendens ugyanakkor elhozhat egy gyöngéd otthonérzést is, sőt egy tiszta intuitív éberséget, ugyanis Alhena csillaga világítja be az utat előttünk a jövőbelátás víziójának üzeneteivel, hogy a jövőnket megformáló sorsjeleket belerajzolja a térbe. Legyünk tehát éber és aktív teremtői ennek a fontos folyamatnak.

Hozzon áldott felismeréseket ez a természeti ünnep minden földlakónak!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Psygarden. Köszönet a művésznek!

Kapcsolódó ©Antares-kód

error: Content is protected !!