Eljött egy újabb szombat és ezzel egy újabb csodálatos lehetőség a Fényküldöttek kapcsolódására és közös munkájára a Földbolygó sorsáért és a Felemelkedés álmának megvalósulásáért a „Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” vagy „A személyes és kollektív kvantummező megteremtésének szakrális rítusa” címmel kiadott meditációnk átélésével akár egyedül, akár kisebb-nagyobb csoportokban szerte az országban és már a világon is.

Legyen a mottója ennek a mai napnak az alábbi vers…

 

A Csillag-szívűek emléke

Van egy álom, mely sok ezredév

meséit mondja el,

van egy álom, mely sok-sok

szívben derengett fel,

s amikor a mennyei harangok játszani kezdték

az égi szimfóniát,

ők – az ébren álmodók –

keresni kezdték egymást.

A csillagok reájuk vetülő fényábráit követték,

s a szűnni nem akaró hangot,

azt a mélyről morajló dobogást,

mely egy ősi kontinens

szívéből fakasztott emlékszemeket.

S amikor az Idő színfalai mögött

megnyílt a lét tágasabb kapuja,

az emberarcok mögött csillagsorsú tekintetek tűntek fel,

s meséltek gyönyörű mitikus létezők

Égi s Földre hullt világairól…

S e világok tükrében az örök emlékezet

csillagvándorai egymásban testvérre leltek.

Szíveiket összefűzte a közös vágy imája,

hogy életükből, szavaikból,

sorsuk tanúságtételeiből újra hidak épüljenek

a láthatón túli világok pereméig.

S ma, ahogy kigyúlnak a fények,

mintha hitünk izzásából élő csillaglámpások születnének,

s bennünk az égen járó földi vándor

felébreszti az ősi álmot,

miközben testvérszívünk összeér,

s a mindenség szféráin átnyújtózó hidakká

mi magunk leszünk…

Czeizel Beatrix

 

Találkozzunk tehát lélekben ma is 17-22 között bármikor, amikor neked megfelel!

Csodálatos, áldott élményeket és igazi mély lelki elragadtatást kívánunk mindenkinek!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

(A fent említett meditációk (CD vagy MP3 formájában) megrendelhetők a +36/ 20 9828321-es számon, vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen)

 

Kép: Bruce Harman, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!