Szeretnénk jelezni felétek, hogy sajnos az előttünk álló napokban is megjelenhet némi feszültség és egyfajta váratlan nehéz érzelmi hullám hatása, ugyanis április 10. és 15. között a Nap együtt halad az egyik legnehezebb energiájú csillagerővel, amely a galaktikus archetipikus emlékezet szerint az egyik galaktikus börtöntér valójában, s ez nem más, mint a Cetus csillagkép zéta csillaga – a cet gyomrát megjelenítő Baten Kaitos.

Amelyet úgy is jellemeztünk, mint az „alvilág mélye”, ahová a bukott angyalok és sárkányok közösségei leláncoltattak.

Olyan ez a világ, mint amikor egy börtön sötétjében elveszítjük a kapcsolatot a külvilággal, elveszítjük a realitást, a viszonyítási pontokat, a bennünket visszatükröző valamennyi életképet, és csak egy pici résen keresztül éljük meg a beszűrődő halovány fény üzenetét, ami inkább a Fény emléke csupán. Magunkra zárulunk egészen, hogy a bűneinkre és a tévútjainkra ráismerjünk, hogy szembesüljünk az elkövetett hibákkal, s hogy végül egy valódi megrázkódtatás belső drámája után bűnbánatot gyakoroljunk.

Minden évben annak az adott szellemi minőségnek az árnyékai rezdülhetnek meg bennünk ilyenkor, amelynek csillagerői és beavató ösvénye vezérli azt az időszakot, azonban idén, a Szentlélek évében, amely minden teremtményt és valamennyi csillagösvényt magában foglalja, ezért tulajdonképpen csakis az egyéni szinten aktivált sorscsomók döntik el, hogy ezúttal milyen galaktikus és földi gyökerű problémák rezdülnek meg.

De ezúttal is igaz, hogy mindannyiunk számára elkerülhetetlen a szembesülés a karmikus múltunk terheivel, hogy mindezt a Megváltás kegyelmi misztériuma felé emeljük magunkban, és ezzel párhuzamosan a kollektív sorsban is. Különösen prominens és húsba markólóan valódi ez a hatás idén, miután éppen a mai Kos Újhold idején válik egzakttá, amikor is Baten Kaitos csillaga az 1-es Házas Nap-Hold együttállásra vetül.

Így írtunk erről mélyebben a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkben:

„Akinek Baten Kaitos csillaga belevetül a születési képletébe tudhatja, hogy egyfajta elcsúszás, elbukás és az ezt követő elszámoltatás nehéz élménye megtörtént már valamikor a galaktikus múltjában. Ugyanakkor ez az emlék olyan mélyen égett a lelkébe, hogy szeretné fenntartani a saját éberségét ebben az életében is, hogy mindig a számara kijelölt sorsösvényen járjon, s el ne kövesse újra azokat az egykori hibákat, akár bűnöket. Sőt előfordulhat, hogy lesznek olyan periódusok az életében, amikor azt érzi, hogy önmagára zárul, egy befelé húzó örvény szinte izolálja a környezetétől, kénytelen visszahúzódni minden aktivitásból, kapcsolódásból, és egy nagyon komoly, kényszerű önvizsgálatra készteti őt az élet. Mintha falakba ütközne, bármerre szeretne is elindulni, s az egyetlen kivezető út csak a saját belső alvilágának, rejtett motivációinak végletesen őszinte elemzése által nyílhat fel. Ilyenkor óriási segítség lehet, ha az illető fel meri tenni azokat a kérdéseket magának, hogy „Mit követtem el? Mi az én eredendő bűnöm, ami a jelenbe is vetült most? Mi az én árulásom? Mit látok és érzékelek rosszul?” Valahogy szükség van arra a felismerésre, hogy akármi is legyen az oka, de most valójában azért vezeklek. És az a dolgom, hogy felismerjem az elkövetett hibáimat, a hamis motivációimat, a saját önzésemet, amellyel megbánhattam másokat. Nagyon fontos, hogy kerülni kell minden projekciót, nem vetíthetjük ki a környezetünkbe a történések okát, nem kereshetünk bűnbakot, s még ha voltak is negatív, destruktív, akár mágikusnak tűnő hatások az életünkben, tudnunk kell, hogy az mindig a mi felelősségünk, hogy egy adott utat választunk, vagy követünk egy kísértő hangot. Baten Kaitos csillaga egy galaktikus tükörterem. Ezért minél konokabbul hárítunk és igyekszünk másokat hibáztatni a problémáinkért, s ezért a falak közé zárt, megkötözött állapotért, annál inkább állandósul a helyzet, és szinte beledermedünk a tehetetlenségünk és kétségbeesésünk illúziójába. Ugyanakkor minél hamarabb felvállaljuk a valódi, őszinte konfrontálást önmagunkkal, sőt képesek vagyunk korrigálni az elkövetett hibákat, tehát még mások előtt is felvállaljuk a felelősséget, és nem félünk az egónk kis halálától, ami az ilyen alázat pillanatokban rendszerint megtörténik, annál hamarabb szabadulunk a belső falaink szorításából. …”

S ez most is igaz, ugyanis ha sikerül a személyes és kollektív emberi sorsunk és a földi emberi történelem múltjában megtalálni ezeket az árnyékpontokat, majd elvállalni azokért a teljes felelősséget, akkor hamarosan át fog fordulni az egész év iránya, és egy gyönyörű kegyelmi energia áradhat el értünk, majd végre megérezhetjük, hogy finoman megszelídülnek az energiák körülöttünk, oldódnak az ellenállások és közben együtt gyógyulhatunk a Földanyával.

Sok erőt kívánunk ezekhez a napokhoz, és legfőképpen az esetleges szembesülésekhez és felismerésekhez, amelyben sokat segíthet „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” című könyvünk és a hozzá tartozó 4 meditációs CD-vel való belső munka.

Megrendelhető a +36/20 9828321-es számon vagy a rendelés@csillagnemzetsegek.hu címen.

(Szeretnénk jelezni, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy ez a szám ki van kapcsolva, az csak annyit jelent, hogy a postázásokat és a kapcsolattartást végző Hirt Kati éppen elfoglalt, de utána mindenkit vissza szokott hívni.)

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Gene Raz von Edler. Köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!