Miután egy rendkívüli jelentőségű évre készülünk, szeretnénk egy kis útmutatást adni a 2021-es év nyitányában, hogy ezzel is segíthessük a tudatos felkészülést.

Ahogyan sokan tudjátok „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” című könyvünkből, a 2007. december 29-n megvalósuló Globális Sorskorrekció monumentális folyamata során egy lokális időhurok kapcsolódott a Földi életút időélményébe, mint egy párhuzamos létsík, amelyet a további szellemi ébredésre és a kollektív fejlődésre kaptunk. Mivel az Égiek perspektívájából, már akkor látható volt, hogy sajnos nem születik meg a szükséges kritikus tömeg a Maya kalendárium és számos más profetikus látomás jóslatai alapján 2012. 12. 21-re tervezett és remélt bolygó szintű Felemelkedéshez. Így további időt és lehetőségeket kaptunk a fejlődésre és a szívben való érésre, a Krisztus Tudatosság létszintjének elérésére a Teremtő Forrástól, egy nagyon pontosan körvonalazott Isteni Terv programja mentén.

De ami ennyire kiemeli a mostani évet az az, hogy 2021-el érkeztünk el a 2007. december 29-n elkezdődő Új Időhurok utolsó évéhez, és ilyen értelemben a 2021-es év a 2012-es év szellemi felhangja lesz, és így a várható beavatásai visszahozzák majd a 2012-es év próbatételeit is, csak egy még magasabb oktávon.

A Globális Sorskorrekció után kinyíló sorsterv tükrében így írtunk erről az évről még 2007-ben:

„A 2021-es évet teljes egészében a 13. csillagnemzetség, vagyis a Szentlélek, a legmagasabb rendű Isteni Sors hangja hatja majd át!

2021-ben olyan magas szintű személyes és globális sorskorrekciók, sőt galaktikus szintű sorskorrekciók történnek majd, amelyek csodákat hozhatnak minden pillanatban, számtalan óriási felismeréssel.

Természetesen elkerülhetetlenek lesznek a mélységek és szembesülések, a nehéz konfrontálások, a múltban és a jelenben elkövetett hibáinkra való ráeszmélésünk belső fájdalmának megélése, de ugyanakkor a megtisztulásunk katarzisai emelhetik mindezt a Fénybe.

A legmagasabb rendű személyes és kollektív sors működik majd és egy nagyon pontos, precíz belső Isteni Tervet követve igyekszik minden Fényküldöttet, minden felébredt lelket a sorsa és a Felemelkedésben való szerepének felismerése és beteljesítése felé mozgatni. …”

A 2021-es év tehát a 13. Csillagnemzetség irányítása alatt áll majd, amelyről tudjuk, hogy ezen a gyönyörű úton bomlik ki a Szentlélek legmagasabb rendű misztériuma. A Mindenség Lélegzetének szent emanációja áramlik ki és hatja át a Földbolygó terét, amely nem más, mint a legmagasabb rendű Isteni Sors hangja. Egy globális szintű, és persze személyes szintű sorskorrekciós folyamat lép életbe, amely minden emberi létezőt a Földön a saját eredendő Isteni Sorsára és a választott élettervében kibomló, a saját lelke által megtervezett életút víziójára fog emlékeztetni. A Szentlélek ugyanakkor a mindenütt jelenvaló, láthatatlan, megfoghatatlan Isteni/Istennői szubsztancia, a minden teremtményt a Teremtő Forrással szüntelenül összekapcsoló fényanyag, a Mindenséget összetartó kohéziós erő. Az Univerzális Egy létéből kiváló, és individuális létezést kapott teremtményeket mindig a Fényre és a Hazatérésre emlékeztető lámpás.

Éppen ezért a Szentlélek egyik kulcs momentuma a Ráhagyatkozás művészete, a mindenkori jelennel és jelenléttel való Áramlás. Egy olyan másfajta új mélységű Hit élmény, amiben a Santé di Om című meditációnkban közre adott szent rítus segítségével magunkba lélegezzük a Szentlelket. Vagyis a Krisztusi Templom 4 pillérét a Szívünkben lehorgonyozva, meghívjuk a Szentlelket a Szívünk oltára köré, és hagyjuk, hogy vezéreljen bennünket.

Tehát ha ennek a rítusnak átadjuk egész magunkat maradéktalan ráhagyatkozással, akkor onnantól kezdve követnünk kell az Életünk áramlását, sodrását, akár örvényeit is, mert egy magasabb perspektívából szemlélve, ezek szerint így juthatunk el a legrövidebb úton a legnagyobb fényélményig, és így kerülhetünk újra rezonanciába az Isteni Sorsunkkal. Továbbá meg kell tanulnunk azt a teremtő folyamatot is, ami a Szentlélekkel összeolvadva, vagyis a legmagasabb rendű Isteni Sorsunkkal azonosulva, azzal eggyé válva megnyilvánulhat. Úgy kell teremtenünk, hogy sokkal kevesebb akarás, és sokkal mélyebb ráhagyatkozás, intuitív jelenlét, a megérzések impulzusainak követése legyen a vezérlő elv, mert ezek lehetnek a leginkább a segítségünkre.

Ez persze semmiképpen nem jelent egy naiv, rózsaszín ködben úszó, passzív csodavárást, hiszen a Sors szava olykor nagyon is drasztikus fordulatokat követel, mély alámerülést a változás folyójában, komoly elengedésekkel, szinte kikényszerített, mindent letisztító döntések meghozatalával, mert elképzelhető, hogy csak így zökkenhetünk vissza a sorsunk pályájára az esetleges, észrevétlen kisiklások után. Ráadásul tudhatjuk azt is, hogy globális szinten a 2020-as évben zajló polarizálódás még tovább fokozódhat. Nyílik az olló, és egyre távolabb kerül egymástól a 3. dimenziós földi létsík tapasztalásanyaga és az 5. dimenziós párhuzamos földi élettér valósága – ahogyan azt megtapasztalhatóvá tettük például a Mer-Akai meditációnkban is. Ezért az Új Időhurok utolsó évében még markánsabban kell állást foglalnia minden tudatos léleknek, hogy melyik valóságban szeretné definiálni önmagát; hogy melyik valósában érleli és hozza rezonanciába a szívét és a tudatosságát.

Ugyanakkor épp ez adja a legnagyobb szépségét és reményét is ennek az évnek, ugyanis meg kell tanulnunk a kvantumteremtés misztériumát, vagyis a Szent Szellem mindenütt jelenvaló erőterével együttműködve, az Isteni Sorsunkkal koherens álmokat, az Új Önmagunk fénnyel áthatott kvantumlenyomatát kivetíteni és lehorgonyozni az egyetemes kvantummezőben. A lehetőségek végtelen kozmikus óceánjának fényterében választhatunk és formálhatunk egy akár teljesen új képzetet önmagunkról és az életünkről, amelyben tökéletes fizikai egészség, öröm, szeretet, harmónia, beteljesülés érzés, anyagi biztonság és bőség van jelen, s amely még tovább emelhet a Krisztus Tudatosság rezgésminősége felé a személyes, a párkapcsolati, a családi és az egyre táguló közösségi dinamikák szintjén is. 

Ráadásul mindehhez a Teremtő univerzális álommezejének korlátlan erőforrása, az egyetemes kvantummező, a Mindenség Lélegzete áll a rendelkezésünkre, csak elég bátornak, szabadnak és hittel teli szuverén létezőnek kell lennünk ahhoz, hogy éljünk ezzel a szinte felfoghatatlan lehetőséggel.

Szívből kívánjuk és teremtjük, hogy sikerüljön ezt az évet mindannyiunknak a lehető legmagasabb rezgésszinten megélni, mert akkor a közös imáinkkal, a kvantummezőben elindított közös teremtéseinkkel képesek leszünk a bolygónk sorsát is a gyógyulás és a megváltás felé emelni!

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Daniel B. Holeman – www.AwakenVisions.com, hálás köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!