Szeretnénk jelezni felétek, hogy az év ezen pontján a „pegazus sors” küldetéskódjait megjelenítő csillagok fokozatosan felsorakoznak, hogy a Napunk hídján át reánk vetítsék sugaraikat, és ezzel visszaidézzék a hozzájuk kapcsolódó emlékeket a jelen életünkben is, illetve ha szükséges, segítségünkre legyenek azok gyógyításában és kifuttatásában.

E folyamat első két csillagpillére a június 22-28. között megvalósuló Tejat Prior – Nap együttállás (részletes információt lásd a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 298-300. oldalán), majd pedig a június 24-29. között felragyogó Nap – Dirah együttállás lesz. (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 300-303. oldal)

„Tejat Prior csillaga egy olyan utat jelöl ki az ezen a csillagportálon keresztül útnak induló Pegazuslélek számára, amelyben kifejezetten olyan emberekkel kell kapcsolatba lépnie a munkája során, akik valamiképpen letértek a kijelölt és eredendően választott útjukról, eltévelyedtek és csupán a régi karmikus játszmák téves ismétlésköreiben keringenek valódi feloldás nélkül. Ilyenkor a hírnöknek jogában áll, illetve lehetősége és képessége van arra, hogy belelásson a hozzá vezérelt emberek élettervének sorskódjaiba, s így azt is megérezheti, hogy mely pontokon történtek az elcsúszások, hibás döntések és nem a legmagasabb célnak megfelelő reakciók. Az általa átadásra kerülő üzenet éppen egy ilyen sorstükör felvillantása lehet, amelyben megmutatja az eredendő életterv és a megvalósított sors életvonulata közötti szakadékokat, hogy az illetőnek lehetősége legyen bizonyos sorskorrekciós lépések felvállalására, hogy ezáltal visszakerülhessen saját útjára.”

„… Dirah küldötte pedig a „legutolsó pillanat és az az utáni átélés” kísérője. Aki jelenlétével képes átfordítani egy nagyon drámai helyzetet, vagy segítséget ad az életkrízisek átvészelésében, illetve ő lehet a csodák születésének összekötő láncszeme is, mégis gyakran megtörténik, hogy miután az emberek felhasználták, magukba gyűjtötték mindazt, amit elhozott és megerősödve túljutnak a krízisen, a következő pillanatban már el is feledkeznek róla és könnyedén átlépnek rajta, mert elsodorja őket az új élet lendülete.

Egyszerűen mennek tovább és általában már a saját dicsőségüknek tartják a kinyíló pozitív történéseket és sikereket. …”

Ebben az időszakban tehát vagy találkozhatunk ilyen helyzetekkel, vagy a felszínre jönnek már átélt korábbi hasonló helyzetek emlékei, hogy végre most kiürítsük magunkból az ezekkel kapcsolatos feszültségeket, csalódásokat és lelki terheket, hogy így mi magunk is meggyógyuljunk. Ebben a belső munkában és öngyógyító folyamatban nagy segítség lehet az „Aldebaran tükre” címmel kiadott meditációs CD-nk átélése is, amely az éppen ilyen jellegű érzelmi csalódások kifuttatására és gyógyítására készült. Illetve a nemrég kiadott varázslatosan szép pegazus gyógyító ösvény is „Az utazás Diamont Saphira csillagára”, melyekről a honlapunkon olvashattok részletesen.

Mély gyógyulást és sok felismerést kívánunk mindenkinek!

 

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Monika Ray, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!