Szeretnénk felhívni a figyelmeteket egy kellemetlen és ismét éberségre intő hatásra, még pedig arra, hogy a következő napokban Polaris csillaga egzakt együttállásba kerül a Nappal június 18-23 között, amely különösen érezhető lehet június 20-án.

Ahogy sajnos megtudhattuk Niomé történetéből (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 562-565. oldal) jelenlegi sarkcsillagunk az árnyékerők és az elcsúszott ízeltlábú lények egyik fontos állomáshelye lett, ahonnan komoly tudatmanipuláló, félelmeket keltő hatások indulhatnak el, amelyek egyébként gyakran a média csatornáin keresztül érnek el hozzánk. Itt megint a mi saját éberségünkre van szükség ahhoz, hogy ezeket a furcsa negatív, félelmeket, indulatokat aktiváló, és a testünk vágyaival és az evésen keresztüli érzelmi kompenzálással kapcsolatos kísértéseket teljességgel kizárjuk és elküldjük magunktól.

Polaris hatása rendszerint felkavarhatja a testünkkel kapcsolatos örök elégedetlenség destruktív belső harcait, a szexualitással és a női léttel kapcsolatos elfojtások és szégyen töltéseit, és váratlan indulati töltéseket kavarhat fel akár önmagunkkal, akár másokkal szemben, amelynek feloldásában és kezelésében sokat segíthet a “Niomé titkai” címmel kiadott dupla meditációs CD-nk, illetve a  „A személyes és planetáris Anti-háló működtetésének rítusa Niomé erejével” és „A félelmek, fájdalmak és függőségek legyőzése Niomé erejével” című CD-ink átélése. (Megrendelhető a +36/209828321-es számon)

De ebben az esetben is mélyen igaz, hogy ha tudunk róla, akkor éberebb jelenléttel fogjuk leleplezni ezeket az illúzióhatásokat, nem követjük azok destruktív impulzusait, és szellemi erőnk fókuszával kiparancsolhatjuk az idegen és zavaró hatásokat az életterünkből. Egyszerűen figyeljünk a Fényre magunkban és a környezetünkben, és csak annak adjunk energiát, amivel valóban azonosulni szeretnénk, illetve ami energiát és örömöt ad a számunkra.

Azt is elmeséltük a „Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” című könyvünkben, hogy Polaris, az Ursa minor csillagkép alfa csillagaként eredendően a Medve Csillagnemzetség, vagyis a Krisztusi út egyik fontos állomáshelye volt, mégpedig az apostoli küldöttek égi gyóntatószéke, ahol minden árnyékot újra fénybe fordíthattak a szívükben. De a csillagot ért támadás után egy súlyos visszaélés történt az itt őrzött emlékbank tárával, így erre a csillaghatásra különösen érzékenyek lehetnek a „Medve lelkek”, akikben furcsa megmagyarázhatatlan félelmek, bűntudat, és egy méltatlanság érzés ébredhet a napokban. De ez csupán bevetítés, egy illúzió, aminek ellen kell állni és egyszerűen ki kell parancsolni a gondolatainkból és érzéseinkből.

Niomé aktuális üzenetei szerint sajnos a Polaris felől érkező jellegzetes energiának lehet egy olyan hatása is, ami azt az érzést kelti, mintha egy furcsa, ólomsúlyú köd ereszkedne a fejünkre, ami szinte eltompítja a figyelmünket, beszűkíti a mentális képességeinket, sőt leginkább a spirituális belső érzékeket igyekszik elnyomni. Ugyanis egy olyan belső szándék mozgatja, amely szeretné kioltani az emberben eredendően nagyon mélyen munkáló késztetést, amely az életét az „Istenkeresés” felé, vagyis a transzcendens égi erők megismerése irányába hajtja. Hiszen a csillagember lelkében mindig is mélyen élt az az emlék, hogy egykor tán a Teremtő legkedvesebb gyermekeként kezdte meg a tapasztalások útját, mint univerzális életkehely, amely a teremtés valamennyi sugarát képes a létébe fogadni és életei által emlékeket gyűjteni, hogy azokat majd egyszer a Teremtő oltárára letehesse.

Ezért is olyan destruktív és káros a jelenlegi Polaris hatás, amelyet nagyon tudatosan kell távol tartanunk magunktól a hitünk, világnézetünk és szellemi meggyőződésünk aranyfonalába kapaszkodva.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy nemrégen megtudhattuk, hogy Polaris csillaga felől egy olyan negatív programozás is érkezik a Földbolygó felé, amely kiélezheti a vallási harcokat és felerősítheti a vallási fanatizmust, vagy éppen békétlenséget kelthet a Fényküldötti közösségen belül is. Ezért még inkább éberen kell figyelnünk és csak arra fókuszálnunk, hogy minden szellemi út egyazon Teremtő valóság felé vezet függetlenül attól, hogy milyen kozmológiai alapokról és teremtésmítoszokból indul ki, és valódi célja csak az lehet, hogy az embert a Felsőbb Létezés és az Egyetemes Forrás létével újra összekapcsolja.

Éppen ezért égi és földi oltalommal áthatott, éber és tiszta erőben megélt napokat kívánunk nektek, amit nem zavarhat meg semmilyen idegen hatás!

 

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

(A CD-k megrendelhetők a +36/ 20 9828321-es számon, vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen)

 

 

Kép: Philip Straub, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!