Szeretnénk jelezni felétek, hogy a következő napokat egy nagyon szép és felemelő csillaghatás járja át az Angyalok csillagösvényéről, mégpedig az Auriga (Szekeres) csillagkép béta csillaga – Menkalinam –, amely június 18 és 22 között halad együtt a Napunkkal.

„Ez a csillagkép egyébként nagyon erősen kapcsolódik a Galaktikus Tanácshoz és ilyen módon az Isteni Igazság kérdéseihez.

Ahogy elutaztunk ebbe a világba kiderült, hogy ez olyan, mint egy különleges csillagszentély, ahol elhangozhat egy imádság az Isteni igazságért és igazságszolgáltatásért.

Egy finom selyemfényű, fátyolosan fehér fényekkel övezett Szentély tere volt, amelynek középen egy opálos fehér csendoltár dísztelen, őszinte szentsége fogadott bennünket, ahol egyszer csak megláttunk egy angyallényt térdelni, amint éppen imádkozik az Isteni Igazság megnyilatkozásáért. Itt minden szó fontos, pontosan ezt – és csak is ezt kérhetjük ezen a helyen.

Egy olyan fajta megkönnyebbülést lehetett érezni, hogy bármilyen sérelem, fájdalom, csalódottság után megszólalhat egy lélekhang, egy őszinte fohász ezen a helyen, amelyben kérhetjük a legmagasabb Isteni Forrást, hogy tárja fel szándékát és igazságát előttünk. Tehát mutatkozzék meg az Isteni Igazság a maga teljességében és bölcsességében. Ez nem azt jelenti, hogy „követelem, hogy azon nyomban mutatkozzék meg, hogy nekem van igazam!”, hanem azt jelenti, hogy kérhetjük, hogy mutatkozzék meg az Isteni bölcsesség vezetése az adott élethelyzetben.

Akinek Menkalinam csillagsugara belevetül a képletébe, tudhatja, hogy számára nyitva áll egy olyan lélekhíd, egy közvetlen összeköttetés ezzel a csillagszentéllyel, ahol jogában áll egyáltalán kérni az Isteni Igazság megnyilvánulását. Amennyiben imája meghallgatásra talál, a tér finoman átrendeződik és ebben a csillagutazásban felnyílik előtte egy kristálytiszta lélektükör, amelyen keresztül az Isteni Akarat megmutathatja, hogy mi miért történt úgy, ahogyan történt. Lehet, hogy váratlanul karmikus dolgok tárulnak majd fel és mutatják meg magukat. Ezért az ide betérő léleknek hajlandónak kell lennie a konfrontálásra is. Ugyanis lehetséges, hogy e tükör képeiből kiderül, hogy mostani sérelmeit egy olyan történés okozza, amit esetleg egy korábbi életben ő okozott. Ezt is el kell tudni fogadnia az illetőnek teljes alázattal. Megmutathatja azt is ez a tükör, hogy milyen motivációk és hamis képzetek mozogtak az őt eláruló, megbántó emberben, és akár azt is, hogy ennek számára milyen karmikus következményei lesznek majd, akár a távoli jövőben. Vagy feltárulhat egy olyan kép, hogy neki milyen tanulsággal és üzenettel szolgált mindez, hogyan használja jól ezt a tapasztalást, és milyen jövőképben fog megerősödni és túljutni e csalódáson.

Ahogy mindebből megérthettük, Bellatrix megmutatja az igazságot és felszabadít téged, Menkalinam egy picit, ha tetszik kevesebbet ad, de mégis rendkívül sokat. A lelkedet szabadítja fel a felismerések által. Lehet, hogy nem fogod már megtapasztalni az életedben a visszaigazolások felemelő érzését, de kaphatsz itt egy olyan üzenetet, ami által tudhatod, hogy a Te szubjektív igazságod egybe esik a kozmikus igazsággal – és ettől a lelked meggyógyul, illetve elbírhatóvá válik a teher! Ez is óriási dolog, hiszen olyan léleksebeket hurcolni, amiben az ember nem kap semmilyen jelet – se kívülről, se belülről, se fentről, se lentről – nagyon nehéz tovább vinni. Márpedig nagyon sokunknak ezekkel a csalódásokkal kell tovább élnie. Mégis ebből az Égi üzenetből kiderülhetett, hogy akinek létezik ez a lélekköteléke Menkalinam csillagszentélye felé, annak megadatik a lehetőség belelátni a legmagasabb perspektívából megélhető Igazságba!” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

 

Szívből kívánjuk, hogy hassa át a következő napokat az Isteni Igazság fénye és nyilatkozzék meg sokatok számára annak bölcsessége!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Anne Stokes, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!