Egy nagyon szép csillagkapu nyílik a napokban, amely ismét közel hozza az égi hírnökök üzenettel teli hangjait.

Ugyanis a Pegazus Csillagnemzetség központi jelentőségű csillagsugara – Mirach, az Andromeda csillagkép béta csillaga – április 20. és 24. között együtt halad a Napunkkal, hogy a Nap Kapuján át közvetítse a földlakóknak szánt szellemi üzeneteket.

Mindazok, akik már olvasták a könyveinket nagyon jól ismerik, hogy mit is jelent az „Androméda-sors” (Csillag-Sorsok) és ezzel összefüggésben még sokkal szélesebb megértés születhetett a Pegazus csillagnemzetség galaktikus sorstörténelmének megismerésével. (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 269-308, oldal, új kiadás 309-377. oldal)

Ebből mindenki megérthette, hogy Mirach csillaga egy olyan 5. dimenziós világ, amely az égi hírnökök, a galaktikus hajósok otthona, ahonnan küldetésükre indulnak a galaxis különböző pontjai felé, hogy elvigyék és átadják a mennyei üzeneteket olyan akár eldugott és mélyen izolált világokba is, mint amilyen a Földbolygó.

„…Éon, a gyönyörű, hófehér Pegazus itt érti meg önmaga létezésének lényegét is – Ő az Isteni/Istennői hírnök, a hírvivő, a világok közötti kozmikus kapocs!

S eszmélésének pillanatában megérzi azt is, hogy a Teremtő Forrás szándéka arra hívja, arra kéri e csillagnemzetség minden szülöttét a galaxis teremtésének kapujában, hogy az egymástól sokmilliárd fényévnyire szakadt világok között teremtsék meg a fényhidakat, a kapcsokat, az összeköttetéseket. Építsék ki és teremtsék meg azt a hatalmas fényhálózatot, amelyből a galaxis fényteste megszülethet. Hiszen a galaktikus tér valóban olyan, mint egy hatalmas fénytest, melynek a csillagok a sejtjei, a csillaghalmazok, naprendszerek a szervei és finom érzékelő pontjai, amelyeknek most meg kell tanulniuk együtt lélegezni, egyetlen hatalmas kozmikus szerves egységgé válni!

Most pedig éld át, ahogy Éon a hátára vesz és szárnyainak minden egyes finom rezdülésével a kapcsolatteremtés legmagasabb rendű Égi misztériumát kelti életre, melyből hidak, fényszálak születnek a bolygók, a csillagok és a csillagrendszerek között! Repülj most vele, ahogyan egyik pontból a másikba utazva kifeszíti az arany fényszálakat, hogy az eredendő ősi Egységből kiváló, önálló életet kezdő részek között mégis megszülethessen a kapocs, megvalósuljon az összetartozás és működhessen az Isteni szeretet kohéziós ereje.

Így juthat el az egyik világból a másik távoli világ lakóihoz az Égi Üzenet hangja…”

(Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Azt mondhatjuk tehát, hogy egy olyan misztikus kapu áll nyitva most, ami személyes és kollektív égi üzenetekkel árasztja el a Föld terét, így betöltheti mindazok szívét és ébredő tudatosságát, akik megnyitják magukat ennek fogadására! Sőt azt is mondhatjuk, hogy egy különleges gyógyító és hazahívó sugár öleli majd át az egykor Mirach világáról útra kelő Pegazus lelkek szívét és sorsát is, akik ezáltal egy igazi otthonérzéssel találkozhatnak megint. Ilyenkor sok ember lelkében felerősödhet az elvágyódás érzése és a csillaggyökereik megtalálásának reménye…

Erre azt szoktuk mondani, hogy a Hazatérés ideje is eljön majd egyszer, de addig is itt kell otthon lennünk és egy olyan világot építenünk a Lemúriai szellemi hagyatékunk emlékszemeit követve, amelyben beteljesíthetjük Isteni sorsunkat és az Élet nevű tanulás lépcsőfokai által kimunkáljuk a végső Megváltás lehetőségét.

(A válaszokat megtalálhatod a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvben!)

Mindezeken túl nagyon fontos megemlékeznünk arról is, hogy Mirach csillaga nem csupán a Pegazus csillagnemzetség beavató útján szerepel, hanem átfűződik rajta a Delfinek csillagnemzetsége is, ugyanis a Szíriusz csillagáról elinduló Hét Aranydelfin egyike itt alapította meg a negyedik Delfin törzset, amely az Égi Üzenet hangját szólaltatja meg, s amely mintha azt énekelné bele a kozmikus éteri óceán terébe, hogy „sosem vagy egyedül!”. Az üzenet hangja valójában egy sokezer arcú és tónusú hang, ami a különböző létezőknek egy olyan Égi üzenetet közvetít mindig, ami összekapcsolja őket a saját felsőbb létezésükkel és a transzcendens jelenléttel. Tehát az üzenettel, az Égi jelenlét hangjával gyógyítják ezek a delfinek és embertestben élő delfinlelkek a Teremtő Forrásától való elválasztottság illúzióját. Ilyen értelemben ez igencsak hasonlatos a Pegazus feladathoz, nem véletlen hát, hogy e két lélekösvény összefonódik Mirach csillagán.

Boldogságos és áldott napokat kívánunk nektek!

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Philip Straub, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!