Az Égi Hattyú üzenete

A következő napok egy gyönyörű és felszabadító csillaghatást hoznak közel, ugyanis a Napunk február 11. és 16. között együttállásba kerül a Cygnus csillagkép középpontjában világító Sadr csillagával, amely az Égi Hattyú szívében ég.

Ahogy megtudhattuk a Csillagnemzetségek tanításaiból egy nagyon különleges misztérium, egy óriási erejű és jelentőségű Megváltás Kapu él ezen a csillagon. „Megértettük, hogy mintha e Hattyú menedékébe húzódnának vissza azok az egykori krisztusi küldöttek, akik valamilyen módon megtagadták a sorsukat és az útjukat, akik bármilyen oknál fogva letértek arról, elárulták a hitüket és ezzel a Medve Csillagnemzetség útját. Kiléptek a Krisztusi Templom kötelékéből, és új utakat kerestek, de soha nem találtak békére és olyan szeretetre, amely Égi otthonukban körbeölelte őket.

Ezért hosszú és nagyon fájdalmas bolyongásaik után a Hattyú menedékébe húzódtak és szüntelenül keresték a visszautat. Ugyanakkor felismerve az egykori tévedésüket, bűnüket, árulásukat, egy hosszú-hosszú vezeklésláncolat áldozatiságát vállalták föl és hívták magukra, azzal az önmarcangoló, önbüntető attitűddel, hogy „felszegezték magukat a keresztre”, hogy Krisztus szenvedéseinek magukra vételével enyhítsenek a bűn és árulás terhén remélve, hogy így bűnbocsánatot nyernek.

Nagyon érdekes az is, hogy míg a Dél Keresztje a Krisztusi Templom égi helyszíne, addig az Észak Keresztjét formázó Hattyú szívében – amely egyébként e Hattyú testében lévő újabb teljesen szabályos keresztalak középpontja –, egy olyan Megváltás energia ébred és egy olyan Megváltás Kapu él, amelyen keresztül az útját elhagyó lelkészt, hittanítót, krisztusi küldöttet a Krisztusi lélek föloldozza, és újra magához emeli.

Egy csodálatos és szinte megrázó gyöngédségű Krisztusi jelenlét él ezen a csillagon, amellyel kifejezhetetlen öröm és kiváltság volt találkozni, amelyre még ma is hálás szívvel gondolunk.” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok 625., új kiadás 735. oldal)

Ez az üzenet különösen sokat jelenthet azoknak is, akik már olvasták, vagy most olvassák a „Szólok Hozzád” című könyvünket, s mindezek tükrében bizonyára mélyen érthető, hogy ezekben a napokban különös erővel és a kegyelmi energiák tiszta jelenlétével hat a „Csillaghattyú Szívében” címmel megújult formában kiadott meditációs CD-nk is, amelyet feltétlenül érdemes végigélni ebben az igazán szép periódusban.

Áldott és fényességes napokat kívánunk nektek!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Methyss, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!