A másik beavató csillag az Emberi Csillagnemzetség útjáról, a Capricornus csillagkép delta csillaga, melyet Deneb Algedinek/Deneb Algiedinek hívnak, február 10. és 14. között vetíti ránk sugarát a Nap Kapuján keresztül.

„Ebben a csillagban összpontosul mindaz, amit a Bak archetípusról gondolunk. Itt még nyilvánvalóbban látszik az, hogy a teremtő jang tűzenergiát átvezeti egy női csatornán keresztül, és kapcsolatba hozza azt az anyaggal. Kereteket, alapokat teremt annak a bizonyos álomnak, ami megfogant valahol az univerzumban – sokszor először a magasabb létsíkokon. Deneb Algedi csatornáján keresztül pedig elkezd lehorgonyzódni ez a terv és ideamag a bolygó valóságában. Ez a csillagsugár egy nagyon erős manifesztáló erővel rendelkező csatorna.

Arról van szó, hogy az aktív jang tűzenergia és akár explozív kiáradó erő nélkül nem indul útjára az idea. Míg a jin befogadókészség nélkül pedig nem manifesztálódhat, és nem jelenhetne meg a láthatóban egy bolygó világában. Így egészülnek ki egymással a teremtő folyamatok.

Deneb Algedi tehát a manifesztálás misztériumát, a bolygóvalóságba való lehorgonyzást és a tényleges keretek, alapok kiépítését jelenti és tanítja meg az embernek.

(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ha egy éves ©szolár Antares-kódban jelenik meg Deneb Algedi csillagsugara, akkor nagyon örülhetünk, mert azt üzeni, hogy az akár évekkel ezelőtt elindított teremtő álmaink megfoganhatnak az anyagban, végre manifesztálódhatnak, előléphetnek a láthatatlanból a láthatóba. Tehát ez egy nagyon szép és nagyon erős energia.)

Azonban hozzá kell tennünk azt is, hogy rendszerint ez nem egy váratlan égi adományként – egy Lotto nyereményként – érkezik az életünkbe, hanem meg kellett dolgoznunk érte. Ahogy tudhatjuk a Bak archetípusról az élethez való hozzáállása szerint, nagyon komoly belső fegyelem, szívós mindennapi munka szükségeltetik ahhoz, hogy ez az álom kiépüljön, és a keretek megszülessenek, de ez a csillag akkor is a megvalósulás áldását üzeni és hozza el.” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Kép: Amoraea Dreamseed, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!