(2019. augusztus és szeptember)

Minden évben ilyenkor mintha egy fényablak nyílna a csillagok felől, hogy elhozza a Krisztusi Lélek és a hozzá kapcsolódó égi közösség üzenetét.

Ugyanis augusztusban, sőt szeptemberben is a Nap sorra együttállásba kerül a Nagy Göncöl csillagaival, mintha egy gyönyörű csillagtánc kezdődne e rendkívüli jelentőségű szakrális csillagterek és a Naprendszerünk között. A Medve Csillagnemzetség egyik központi csillagképe, a Nagy Medve belső motívuma a Göncöl Szekér csillagai, mint a Krisztusi Misztériumok Égi beavató iskoláinak csillagsugarai a Napunk sugaraival összefonódva bevilágítják a Földbolygó terét, s így az emberek tudatosságát és legfőképpen szívét. Hiszen a szív misztériumai kötődnek ehhez a világhoz, ezért hát a szívünk képességeinek és valódiságának próbatételei és gyönyörű beavató átélései várnak ránk, amelyre ismét érdemes tudatosan készülni.

Az alábbi együttállásokra kell tehát figyelnünk a Csillagnemzetségek tanításai alapján:

Dubhe – Nap együttállás – A Feltétel nélküli Szeretet beavatásával – augusztus 7-11.

Merak – Nap együttállás – A Feltétel nélküli Elfogadás beavatásával – augusztus 11-15.

Phecda – Nap együttállás – A Bizalom és Együttérzés beavatásával – augusztus 23-27.

Megrez – Nap együttállás – Az Adakozás és Elfogadás egyensúlyának beavatásával – augusztus 23-27.

Mizar – Nap együttállás – A Hit beavatásával – szeptember 7-11.

Alioth – Nap együttállás – A Megbocsátás beavatásával – szeptember 2-5.

Alkaid – Nap együttállás – A Fény erejének és hatalmának bölcsessége átélésével – szeptember 20-24.

Mindez különös jelentőséggel bír számunkra, ugyanis éppen ennek a gyönyörűséges beavató ösvénynek az égi és földi krónikája hatja át a 2013-ban kiadott „Szólok Hozzád” című könyvünk tanításait. Így aki már olvasta a könyvet, vagy aki éppen most készül erre a rendkívüli erejű szellemi ösvényre lépni, használhatja úgy ezt az időszakot, hogy a Göncöl Szekér csillagainak bevetülése idején mindig elolvassa a könyvből azt az aktuális fejezetet, amelyik annak a Krisztusi Bölcsességnek és misztériumnak tárja fel titkait, amelyik éppen ránk vetül a Nap Kapuján keresztül felerősödve. S így minden szellemi utazó átérezheti, hogy a Szíve Templomába lépve újra átéli azt a mély és lélekgyógyító beavató ösvényt, mely által a Krisztusi Lélek, Mária Magdolna, Mara-Mária és a Szent Család üzenete már az ő szívében kel életre, hogy belülről üzenhessen neki.

Ráadásul e könyvünk csodálatos sikereket elérő angol kiadása után már az orosz nyelvű kiadás is megjelent, hogy ezek az üzenetek elindulhassanak a világ szélesebb spektruma felé is.

Kívánjuk, hogy hozzon ez az időszak sok igazán mély szív-katarzist, és boldog szeretettel és hittel áthatott pillanatot mindenki számára!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Danny Hahlbohm, Köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!