A következő napokat egy nagyon szép csillagsugár hatja át, ugyanis az Angyalok Csillagnemzetségének útján megismert Canopus csillaga – amely az Argo, vagy ma már sokszor Carina néven szereplő (Hajógerinc) csillagkép alfa csillaga – július 6. és 10. között együttállásba kerül a Napunkkal.

Ez egy olyan 7. dimenziós csillagtér, amely önmagában is az Angyali Bárka szimbóluma, úgy is mondhatjuk, hogy kikötője az eloldozódás előtti pillanatoknak, ahová sorra érkeznek meg az Isteni akarattal felruházott, bizonyos küldetéskódokkal útra bocsátott angyallények. Azután beszállnak e varázslatos szépségű Mennyei Bárkába. Mindegyikőjük egy különleges lángot tart a kezében, amelynek minősége, színe, csillogása és a benne égő Isteni kód mintázata más és más. A láng belsejében, a fény kontúrjai mögött számtalan holografikus pecsét ábrája tűnik át, amelyekben az Isteni akarat és Égi terv minden lépése, minden útra bocsátó parancsa, sorskódja, és az úti célok pontosan körvonalazott helyszínei szerepelnek. Ezek a kódok irányítják az angyallényt a felé a világ felé, ahová a küldetése szól.

Tehát, ha valakinek az ©Antares-kódjában ott találjuk e csillagsugár vetületét, tudhatjuk, hogy egykor ő is fellépett e Bárka fedélzetére, hogy egész sorsát felajánlja a szolgálatnak, és az angyali küldetés elkötelezett hírnökeként útnak indult, hogy sok más állomás után egyszer megérkezzen a Föld nevű bolygóra. Canopus küldötti minősége egy jellegzetes merkúri analógia, az Isteni hírnök léte fogalmazódik meg benne, aki elhozza a lángot, hogy átadja az Égi üzenetet.

Canopus üzenete az, hogy ez a sors életre kelt, és bele vagyon írva földi napjaink pergamenjébe is, már csak érteni kell megtanulnunk e jeleket, hogy azokká a küldöttekké, megvalósító álomőrzőkké váljunk, akiknek az Isteni szándék elképzelt bennünket!

(Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok, 112. oldal)

És persze éppen ma válik egzakttá a Nap-Szíriusz együttállás is, amelyről az előző csillagüzenetben adtunk hírt, amelyet feltétlenül érdemes tudatos figyelemmel és aktív teremtőenergiákkal megélni!

 

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

 

Kép: Josephine Wall, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!