Szeretnénk jelezni nektek, hogy a következő néhány nap egy nagyon szép és erőteljes csillaghatás beáramlásának időszaka lesz, ami idén különös jelentőséggel bír.

Ugyanis június 11. és 18. között az Orion csillagkép övcsillagai együttállásba kerülnek a Napunkkal, amelyek igen nagy jelentőségű üzeneteket és tanító kódokat közvetítenek a világunk felé. (Alnilam-Nap együttállás: június 12-16.; Alnitak-Nap együttállás: június 14-18. , Mintaka-Nap együttállás: június 11-15.)

E három nagy erejű csillagpont már szerepelt a Szárnyas Oroszlánok beavató útján is, de különös jelentőséggel bírnak a Férfi Kígyó nemzetség tanító ösvényén is, amelyek nagyon fontos beavató kódokat és ősi misztikus titkokat közvetíthetnek a földlakók felé, és kicsit visszaidézik a 2015-ös év nagyon komoly tanításait, amelyeket a Melchizedek Lélektől kaptunk.

Az alábbiakat írtuk ezekről a csillagokról a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkben:

„Itt azt tanulja meg a Kígyó Nemzetség küldötte, hogy mik a tanítás alapelvei, hogyan és milyen lépéseken keresztül lehet átadni a tudás kulcsait, hogy a megértés folyamatán keresztül más létezők is ráismerhessenek a Teremtés szerkezetét és életét mozgató princípiumokra, és ezen keresztül átélhessék a megvilágosodás élményét. (Függelék, 820. oldal, 14. ábra)

Az övcsillagok tehát már a tanítót, a pedagógust, a matematika-, fizika- és kvantumfizika tanárt, a biológia és a különböző orvostudományhoz kapcsolódó ágazatok tanárait, a Mer-Ka-Ba fénymező aktiválásával foglalkozó tanítót jelentik, és még sorolhatnánk a lehetőségek hosszú listáját, amivel kifejezhetnénk a 12 Tudás tanító minőségeit.

Azt is megmutatta a Melchizedek szellemlény, hogy e három övcsillag valójában az Életfa három oszlopát, mint a Teremtés három különböző minőségű tartópillérét jeleníti meg. Ennek értelmében Mintaka, a bal oldali Jang minőségek tudásörvényeit emeli a magasba, és az azok tanítására készülő küldötteket avatja be. Alnilam a középső pillér képviseletében, az ehhez az oszlophoz tartozó minőségek képzésével foglalkozik, míg Alnitak a jobb oldali, jin minőségeket jelentő tudásprincípiumok képzésének képviseletét jelenti.

Majd egy olyan képet kaptunk, amelyből láthatóvá vált, hogy amikor egy világ egy globális tisztuláson megy keresztül, és ennek kapcsán átéli a maga kataklizmáját például egy Galaktikus Éjszaka és Fénykorszak átmenetében, akkor rendszerint egy Arcturus csillagáról induló fénynyaláb belevetíti a Szent Életfa kulcsainak sugarait az adott csillag vagy bolygó éteri mezejébe. Valószínűleg mindezt, mint egy különleges fénypecsétet, egy élő, holografikus kódot kapja meg az adott égitest, amiből egy átjáró születik, egy különleges fogadócsatorna, amelyen keresztül megérkezhetnek a Szíriuszon és az Orion övcsillagain képzett tanítók. Akik az ottani misztériumiskolákban beavatódva, megkapva a szükséges feladatot elindulnak az adott égitest felé, hogy ott fizikailag manifesztálódva vagy akár fénytesti szinten – Felemelkedett Mesterekként – tanítsanak. Közülük sokan lesznek fizikai testet öltve a különböző misztériumiskolák alapítói, Avatárjai, és elkezdik átadni azt a tudást, amivel egy egész világ megtisztulhat, felemelkedhet, tudatosodhat, fejlődhet, és egyszerűen továbbléphet a saját fizikai és szellemi evolúciója ösvényén. …”

Mindennek tükrében szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra a nagyon érdekes és fontos égi üzenetre, hogy ezekben a napokban egy nagyon érdekes szellemi készülődés és egy fénnyel teli tanító kódokat hozó bevetülés történik majd a Kheopsz Piramis körzetében Egyiptomban, amely azután finoman végighullámzik az onnan induló geomágneses pályák és Ley vonalak mentén, és észrevétlenül megrezdíti a Földön megépített sok ezer piramis kőtestét is, hogy így az üzenet eljuthasson a bolygó minden pontjára.

Ugyanis már régóta tudjuk, hogy e három piramis helyzetét az Orion övcsillagaihoz, a Szíriuszhoz illetve az akkori sarkcsillaghoz, Thubanhoz igazították. Ahogy az ábrán is látható a nagy piramis kamráinak bizonyos pontjai közvetlen kapcsolatban álltak eme csillagok pontos bevetülésének pontjaival, ugyanis e piramisok egykori megalkotói is tudták, hogy időről-időre éppen e csillagok, illetve a Szíriusz hídján keresztül érkeznek olyan elementáris erejű kódok, amelyek az egész tudatfejlődés és ébredés irányát megváltoztatják; és olyan információs mezők kerülnek lehorgonyzásra, amelyek mélyen meghatároznak egy-egy fejlődési korszakot.

Hasonló összefüggést fedeztek fel a Teotihuakan monumentális templomkomplexuma területén is, ahol is a Nap piramis, a Hold piramis és Quetzalcoatl – a szárnyas kígyó isten –templomának térbeli elhelyezkedése szintén az Orion övcsillagainak pontos vetületét követi. Így most egyszerre kelnek életre az Egység-tudat háló jang (Egyiptom) és jin (Yucatán-félsziget) pontjai felé közvetített csillagkódok üzenetei, amelyek tehát eljutnak a Föld szinte valamennyi pontjára. Ráadásul ez a fényhullám még tovább terjed majd és megrezdíti mindazokat az Új Élet-csírákat, amelyeket 2017. 11. 11. óta eddig elhelyeztünk a Földbolygó csakra-vortexei környezetében feltáruló Életbölcsőkben.

Nem kisebb történés készülődik most is a térben, úgyhogy érdemes nagyon tudatosan és nyitott szellemmel figyelni, sőt akár egy meditatív befogadás állapotában felkészülni az üzenetek fogadására!

Legyen Égi áldás ezeken a napokon!

Namasté

Dr. Beatrix Czeizel&Anikó Greskó

 

Kép: ismeretlen szerzők képei, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!