Mély hálával köszönjük a tündérek és manók közösségének, hogy a Hyadok csillagbéli birodalmából az év mostani periódusában (május 27. és június 5. között) is elküldik a Földanya felé tápláló és gondoskodó fényeiket, tudva, hogy milyen régóta élnek itt közöttünk láthatatlanul a Föld őrzőiként és gyönyörű természeti környezetünk fenntartóiként!

Nagyon fontos erről az időszakról megemlékeznünk éppen most a Madarak Csillagnemzetségének évében, hiszen ez a csillaghalmaz ehhez az úthoz kapcsolódik.

„A Hyadok halmaza, öt csillag szabályos V alakot formázó füzéréből áll a Bika fején, a szemeitől az orráig, melynek tagjai az Alfa (Aldebaran), a Théta II, a Gamma, a Delta I és az Epszilon Tauri csillagok. Fontos, hogy emlékezzünk meg e különleges világokról idén, hiszen a Madarak Csillagnemzetsége felügyeli szellemi fejlődésünk körét.

A Hyadok halmazán belül az Alfa Hyades – Aldebaran május 29 – június 2. között halad együtt a Napunkkal.

Egy gyönyörű tengerszem él itt, ami olyan, mint egy univerzális őstenger különleges élettel teli medre. Itt születik meg a tengerek és óceánok teljes élővilága. Itt álmodják meg a tündérek a tengerek, mint élő, teremtő környezet élővilágát, a tengerek „virágaitól” kezdve az összes porcos és csontos halfajon és korallokon át valóban minden létező vízi teremtményig.

A következő csillag, a Théta2 Tauri május 27-31. között ragyog a Nap kapuján keresztül üzenve.

Ez a virágok és a növények leggyönyörűbb Égi kertje. A tündérek itt álmodják meg egészen pontos részletességgel az összes létező növényfajt és itt születnek azok az égi kertek is, amelyen keresztül a természeti környezet egyensúlyát fenntartó tündérek kidolgozzák a különböző növényvegetációk tökéletes együttélésének, együttrezdülésének teremtő harmóniáját.

Ezt követi a Gamma Hyades (Tauri) amely május 25-29. között érezteti hatását.

Ez a csillagvilág az erdők otthona. A Deneb Adige csillagán megszületett és az ott élő Vének Tanácsa a fák közösségén belül egy nagy közös álmot álmodott, és ebből az álomból született meg minden egyes a galaxison belül létező fafajta, melyeknek a manók lettek a gondozóik.

Egyébként azt is gyönyörű volt látni, hogy ide kapaszkodnak fel, egészen idáig elér a Földön élő fák tudatossága is! Ugyanis itt az az ősi, mennyei erdő él, ahol minden fa tökéletesen beteljesíti a maga létét, éli a küldetését, s teljes mértékben tudatában van a saját létébe beleágyazott küldetéskódoknak. Pontosan tudja, hogy mi a dolga, milyen típusú érzelmi energiákat kell gyűjtenie és kiszűrnie majd a bolygók légköréből. A fák ebből a tudatosságból születnek, és a lelkük ebbe a kollektív tudatosságba oldódik bele, miután a testüket elengedik és az étertestük is kivonódik, amikor a helyükre kerül egy új mag, amelyből új fa születik majd.

A következő kapu Ain – Epsilon Hyades csillaga, amely május 27-31. között halad együtt a Napunkkal. Ez a csillagvilág a madarak szinte megszámlálhatatlan fajának bölcsője.

Ahogy beleoldódtunk ebbe a térbe különleges élmény volt a levegő elem szinte végtelen tágasságával azonosulni, és átélni egy madár szárnyain lebegve a határok meghódításának nagy kalandját. Az egészen pici madaraktól kezdve a hatalmas testű, itt soha nem látott madarak sokszínű közösségeivel találkoztunk, akik mind hírvivők, hírhozók voltak. Ők az interplanetáris és transzplnetáris fényhálózatok légifolyosóin keresztül utazva kapcsolják össze az emberiséget a saját kollektív felsőbb tudatosságával, egymással és az adott tér-időhöz kapcsolódó kollektív élettervvel.

Végül az ötödik csillag a Delta1 Tauri, amely május 26-30. között üzen felénk a legintenzívebben. Ez világ lett az otthona a tündérek és a manók gyönyörű közös álmából született összes létező állatfajnak.

Az Égi emberpár teremtő vágya kívánta megtölteni sokszínű élettel az ajándékba kapott bolygók felszíneit, ezért a tündéreket kérte meg, hogy gondolják tovább az ő álmaikat, és teremtsék meg azokat a lényecskéket, akik benépesíthetik az élő környezetet, az erdőket, a mezőket, a hegyeket, a völgyeket, a folyóárkokat és a nagy vizeket.

Tehát a Delta1 csillagon állatfajok elképesztő sokasága születik meg a kis egértől az elefántig, a zsiráfig, a zebráig, a kenguruig, vagy a bölényekig, majd a kis rágcsálóktól a szarvasokon, őzeken át a majmokig, és még végeláthatatlan lenne a felsorolás.

Tudnunk kell, hogy minden egyes állatfaj úgy születik, hogy egy-egy szellemi kóddal van felruházva. Nincsen olyan természetes úton életre hívott növény és állatfaj, amelyik önmagáért való lenne. Ezért van az, hogy az úgy nevezett mágikus gondolkodásban, az ősi természeti népeknél ezek az állatlények totem állatokká válnak, és bizonyos szellemi minőségeket rendelnek hozzájuk. Ezek a szellemi minőségek eredendően ott vannak a csillagbéli genezisük mélyén, és a tündérek, manók pontosan ismerik ezeket a kódokat. Ők tanították a sámánisztikus kultúrák papjainak, gyógyítóinak, hogy milyen erők rendelhetők az egyes állatokhoz, tudatosítva az emberben, hogy ezek a szellemi kódok lettek elültetve ezen létezők csillagbéli felsőbb tudatosságába, amelyet a bolygókon is képviselni fognak.” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Végül, mintha kinyújtózna a szívünk a tünde-manó világ titkos és sokszor láthatatlan birodalma felé, hogy elmondjuk: „a bennünk élő gyermek tekintete nem felejtett el, és mindig felismer benneteket a kerteket, mezőket és erdőket járva, s emlékezik munkálkodásotok termékeny áldást hozó minden apró nyomára…

Köszönjük, hogy itt vagytok értünk, velünk ezen a bolygón!”

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Josephine Wall, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!