A Plejádok csillagfüzérének gyógyító áldása … és a Skorpió Telihold üzenete

2019. 5. 18. 23:11, Budapest (UTC+1) és 2019. 5. 19. 5:16, Mount Kailash (UTC+8)

A mai csillagos égbolt egy gyönyörű Istennői energiával ajándékozza meg a földlakókat és Gaia minden teremtményét, amely egy csodálatos gyógyító és emlékező időszakot nyit meg előttünk.

Ugyanis május 18. és 24. között Alcyone, majd a Plejádok valamennyi gyönyörű csillagvilága együttállásba kerül a Napunkkal.

Egymás után felsorakoznak tehát ezek a szívünkhöz oly közelálló, mélységes otthonérzést sugárzó csillagok: Alcyone, Merope, Maya/Maia, Sterope, Taygeta, Élektra/Electra, Kelaino/Celaeno, Pleione és Atlas. Aki megismerte már az Átlényegülés Kapujában vagy a Csillag-Sorsok című könyvünkből a Hét Nővér csodálatos történetét, melyet sok további részlettel gazdagítottunk a Csillagnemzetségek tanításai által tudhatja, hogy milyen különleges és kiváltságos pillanat ez. Olyan, mintha ezekből a Fény-városokból, mint csillag-szigetekből egy híd nyújtózna felénk, hogy átadja azoknak a csillagoknak az üzenetét, amelyek a Naprendszer felügyeletével és szellemi irányításával lettek megbízva az Ég által – néhány további csillag mellett – a földi idő kezdete óta.

Alcyone gyönyörű szentélye a Foton öv aktuális üzeneteit küldi felénk ebben az évben is, amelyek az Isteni Terv elénk vetített láncszemei a kollektív szellemi fejlődés és ébredés további lehetőségeivel.

S a csillagnemzetségek tanításai által azt is tudhatjuk már, hogy e csillagok fénye által a gyógyító angyali közösség, az unikornisok, a delfinek, az Istennő égi papnői, és a csillagember útjának legfénylőbb bölcsességét kifejező létezők – Áhann és Iota – üzennek nekünk és küldenek nagyon fontos tanító, beavató és gyógyító sugarakat.

2014-ben épp ekkor érkezett el hosszú idő után talán a legnagyobb és legígéretesebb lehetőség az „Elektra-sors” karmikus fájdalmának feloldására. 2015-ben pedig a másik oldalról, a Szíriuszbeli férfiak átéléseinek fájó lenyomata kaphatott egy gyönyörű gyógyító érintést a Melchizedek tudatosság misztériumainak közvetítése által.

De természetesen most is újra megrezdülhetnek ezek a galaktikus emlékek mindazokban, akik egykor csillagpapnői voltak ennek a világnak és átélték azt a nehéz zuhanást, s a sorsukból való kihullást, amit a Csillag-Sorsok című könyvünkben részleteztünk a Plejádok csillagtörténelmének keretében.

Érdemes lenne tehát újraolvasni ezt a fejezetet, és minden olyan testi-lelki fájdalmat, karmikus terhet, nehéz kapcsolati mintázatot, sőt mágikus köteléket, amelyet ez a sajátos női sors és közös kapcsolati emlék hordoz fontos lenne felajánlani a most eláradó kegyelmi gyógyításnak. Ugyanis egy nagyon mély, kollektív szintű oldás történhet megint a napokban. (Ebben nyújthat segítséget a Csillagkódok sorozatban kiadott Elektra útját megjelenítő gyógyító meditációs CD-nk is, továbbá a „Gyógyító utazás Anima-Animus lélektükrében”, illetve a legújabb „A párosság misztériumának égi és földi gyökerei” címmel megjelent meditációnk.)

Különösen nagy jelentőségű ez a csillaghatás, ugyanis a mai Skorpió Teliholddal együtt jelenik meg felettünk, még inkább felerősítve a Plejádokbeli üzeneteket, amelyek a Telihold pillanatában a családunk és az otthonunk világát kifejező IV-es Ház végén járó Nap Kapuján keresztül vetülnek a terünkbe. A Hold pedig a X-es Ház felől érinti már a 11-es Házcsúcsot a Fényküldötti összefogás és közösen teremtett sors felhívásával. Azért is nagyon fontos ünnep a mai Skorpió Telihold, mert a legutóbbi tanfolyamunkon megtörténtettük – a 2017. 11. 11. óta megkezdett globális áthangolási folyamat keretében – a 7. Új Életcsíra elültetésének mozzanatát a Földanya ősi szakrális helyszíneit és erőpontjait követve. Ezúttal a Föld korona-csakra vortexének területén dolgoztunk, ami Tibeti Autonóm Terület déli részén magasodó, 6714 méteres Kailash-hegy mélyéből nyílik az égre. Nem véletlenül vált szakrális zarándokhellyé a hinduizmus, a dzsainizmus, a buddhizmus és a bőn követői számára, akik szent hegyként tisztelik, mint Siva isten trónusa, illetve Siva és felesége Párvati istennő titkos szentélye. A mennyek birodalmába vezető átjáróként, a világ tengelyeként, a fizikai és szellemi világ közötti határként tekintenek rá, sőt az univerzum spirituális középpontjaként is gyakran emlegetik. Előterében a Manaszarovar-tó a fények és a szoláris energiák birodalmát testesíti meg, míg a mellette lévő Raksasztal-tó a sötétség erőivel és a kísértésekkel szemben vívott harc szimbóluma. Most is jelen vannak a polaritások, hiszen a Napra vetül még Algol csillaga is, sőt a Teliholddal együttáll Bungula csillagának árnya, melyeket a Hét Nővér fénye ellensúlyoz, hogy közben mi magunk is megtaláljuk a fény és a gyógyulásunk felé emelő belső szellemi erőt. Mintha az ide érkező zarándoknak meg kellene küzdenie a polaritások kettősségével önmagán belül és kívül is, majd nyugvó pontra érve, mély elfogadásba kerülve beléphet a Föld magas rezgésű korona-csakra erőterébe, e méltóságteljes Nap Templomba, hogy földi kötöttségeitől megválva a lelkével találkozzon.

Azért éppen most került sor e hetedig Életcsíra elültetésére, mert úgy tartják, hogy Kailash szent hegyének erőportálján keresztül minden évben a Skorpió Telihold idején árad ki az üzenet, az a csillagokból és a Magasabb Valóságból érkező fényprogram, szellemi útmutatás, ami az emberiség további ébredését szolgálja az adott év tekintetében.

Legyünk hát ebben is tudatosak, éberek, és csak hagyjuk, hogy a szívünk csordultig teljen az ismerősség érzésével, a csillagokban való hazatalálás élményével! Legyünk aktívak, tegyük meg mindazt, amire inspirációt érzünk, kapcsolódjunk boldogan és kövessük az Istennő és a Melchizedek Lélek beavató folyamatának elénk vetített lábnyomait, illetve hallgassuk Kailash szent hegyének sugallatait!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

Képek: Bruce Harman és ismeretlen szerző képe, köszönet a művészeknek!

Az üzenethez tartozó ©Antares-kódok:

error: Content is protected !!