Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy megint elérkeztünk ahhoz a ponthoz az év körén, amikor is Nap – Algol együttállás lesz felettünk május 16. és 20. között, amely erősen átszínezheti a napjainkat.

Algol csillagáról tudhatjuk a csillagnemzetségek tanításaiból, hogy a Perseus csillagkép alfa csillagaként az égbolt egyik legsötétebb és legterheltebb jelentéssel és energiával áthatott csillaga, amelyet a Sárkányok és az Angyalok csillagnemzetségének történetéből ismerhettünk meg. Az együttállás 17-én válik egzakttá, vagyis talán azon a napon és éjszakán érezteti leginkább hatását. Aki jól ismeri már a Csillagnemzetségek tanításait tudhatja, hogy várhatóan ezekben a napokban felerősödnek az árnyékerők hatásai, amelyet különös éberséggel és nagy lelki tisztasággal érdemes fogadni, hogy észre tudjuk venni e hatások akár rejtett jelenlétét. Ráadásul éppen e csillagvilág lényei ejtették a legmélyebb sebeket Elektra csillagleányainak múltjában is, amelyek most ismét megrezdülhetnek és a felszínre kívánkozhatnak, hiszen Elektra csillaga rajta van a Csillagemberi út beavató ösvényén is.

Természetesen nem tudhatjuk előre, hogy ez hogyan érint majd bennünket, lehet, hogy megmagyarázhatatlan félelmeket kelt, elbizonytalanít, rossz álmokat hozhat, vagy olyan furcsa, akár anyagi, sőt netán szexuális, érzelmi szintű kísértéseket vagy frusztrációkat, amelyekre most semmiképpen nem szabad igent mondanunk. Lehet, hogy indulatokat kelt, de nagyon kell vigyázni a kommunikációnkra, arra, amit nekünk mondanak, és amiket mi mondunk ki, mert ha ezek az árnyékok bennünk is árnyékokat ébresztenek és azok kifejezésének csatornájává tesznek észrevétlenül, akkor utólag úgy értékelhetjük, hogy magával rántott bennünket ez az illúzióörvény és mi is alázuhantunk.

Ebben az erőtérben az a legbölcsebb dolog, ha egy kicsit eltávolodunk az életünk hétköznapi történéseitől és minden negatív hatástól, negatív érzelmeket keltő dologtól, különösen a médiától, illetve a hatalmi szféra játszmáitól, és semmiképpen nem azonosulunk velük, vagyis nem lépünk be a valóságukba! Maradjunk a belső középpontunk bölcsességében és ne higgyünk sem a félelmeket, fájdalmakat, sem az indulatokat keltő kísértő hatásoknak, mert ez az asztrális hatás éppen a gyenge pontjainkat igyekszik érintgetni, és a bennünk ébredő félelmekből és negatív érzelmekből táplálkozik. 

Ezek a napok egy különös zarándoklat útján vezetnek át, amelyben lehetőséget kapunk arra, hogy az életünk tükrébe belenézve megvizsgáljuk és felismerjük azokat a gyenge pontjainkat, amelyekbe még belekapaszkodhat az árnyék, ahol eluralkodhat a félelem, az indulat és a kétely. Majd pedig mindezen pontokban tudatosan, egy szellemi parancs erejével válasszuk a Fénybe, a Kegyelembe és a gyógyulásba vetett hitünket, mert ebből születhet meg az a lámpás, amely átvezet a félelem útvesztőjének mezsgyéjén, hogy aztán elérjük az egyik legszebb Fény kapuját. ….    

Nagy és nemes feladat vár ránk tehát, de ha sikerül tudatosan megélni ezt, akkor gyönyörű felismeréseket hozhat, és egy új minőségű belső erőt adhat!

Namasté

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Kazumasa Uchio, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!