Szeretnénk jelezni nektek, hogy a következő napokat egy érdekes csillaghatás színezheti át a Csillagember útjáról, ugyanis Mesarthim csillaga a Kos csillagkép alakzatából április 21. és 25. között együttállásba kerül a Napunkkal.

Ha fellépünk az Ekliptika körfolyosójára, akkor a Kos jegyénél indulunk el, amely egy jang pólusú csillagkép, vagyis a kozmikus misztériumjáték keretében először Ahann lép be beavatása első állomáshelyére.

„Ez a csillagsugár, mint emberi beavató sugár egy olyan minőséget képvisel, mint a „Mágus” kártyája a Tarotban. Amikor egy nemes, belső tűzzel átitatott erőélményben megáll a férfilény, kisugározza az akaratát és az akaratával teremt. Tehát ez a belépés pontja a teremtő folyamatba. Az akaraterő és a szoláris energia fókuszálásával, mély koncentrálásával a férfi valamit beindít, valamit elkezd, és azt betölti egyfajta tiszta mágikus erővel. Valamit megtermékenyít, életre hív akár a fizikai-, a lelki-, vagy a szellemi síkon.

A lényében van egy különleges belső erőkisugárzás, egy természetesség. Még azt is mondhatjuk, hogy egy magától értetődő könnyedség. Ezen a csillagsugáron keresztül tanulja meg tehát a teremtő folyamatokat kifejezni és mozgatni azt az akaratenergiáján keresztül. Nem véletlenül kapcsoljuk össze a Mágus archetípusával, hiszen ez valójában egy mágikus mozzanat. 

Úgy is értelmezhetjük egy plasztikus és kifejező képpel, hogy az Ekliptika körcsarnokában felsorakozó beavató csillagok olyanok, mint egy hatalmas galaktikus szellemi iskola osztálytermei, ahol Áhann és Iota elhelyezte a beavató misztériumok kulcsait, és ahová a különböző bolygókon – esetünkben a Földbolygón – élő emberiség tagjai betérhetnek tanulni az életeik közötti létköz idején, hogy valóban felkészülhessenek a következő inkarnáció kihívásaira és próbatételeire.

Mesarthim csillagán azt tanultuk, hogy hogyan kell az erőnket és az akaratunkat tökéletesen és eredményesen fókuszálni, jól használni. Hogyan kell az akaratunkkal megtermékenyíteni és mozgatni a földi 3. dimenziós világ anyagszerűségét, hogy ezáltal teremteni tudjunk – akár bőséget, jólétet, bármit, amire vágyunk. De azért tudnunk kell, hogy az akarat is bejár egy hosszú-hosszú fejlődési utat, amelyen keresztül a Kos akarata végül eljut a Halak átlényegülésén keresztül a szellemi teremtőerő teljességállapotába.

Tehát ennek a mágikus akarati minőségnek számtalan kísértésen, próbatételen kell átégnie, hogy megtalálja önmaga legmagasabb és legtisztább hangját. Ahogy egy Kos ember tudatosságának is nagyon sok szintje van, mire azt nem az alacsonyabb minőségeken, hanem a lehető legmagasabb oktávján fejezi ki. Hiszen az akarat alacsony oktávon egy belső önérvényesítő impulzus, amelyet az én, az egó formál és fejez ki. Így mivel teljességgel öntörvényű és önérvényesítő, ezért bármilyen ellenállásba ütközik, azon át akar törni, azt el akarja pusztítani, azzal konfrontálódik, annak nekiront, ahogy mondani szoktuk – „fejjel megy a falnak”. Tehát ki kell művelnie az akaratnak a legfinomabb fokozatait, ami valóban a mágus bölcsessége, amikor nem puszta erőből, hanem a gondolat és tiszta idea hatalmával lesz képes mozgatni a dolgokat maga körül. Át tudja vinni a gondolatokat, érzéseket az anyagba, és abban az általa kívánt folyamatokat indíthatja el. Itt persze meg kell, hogy mérettessék a szándék is, hiszen ez dönti el, hogy a mágus praxisa fehér-, vagy fekete mágia lesz-e.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy ez a csillag az akarat beavatásának helyszíne az alapfoktól a mesterfokozatokig. Ennek az akaratnak tehát az a célja, hogy életre hívjon valamit, ami kifejezi az Isteni lényeget.

Ilyen módon kapcsolható a férfi szexualitáshoz, a férfi megtermékenyítő erőhöz is, amelyik a fókuszált tűzenergiával, tantrikus férfienergiával egy új életet képes teremteni.

Mesarthim csillagát a planetáris sugarak közül tulajdonképpen a Mars egy magasabb oktávjaként értelmezhetjük.” (Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok)

Áldott teremtéseket kívánunk nektek!

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Whendell Souza, köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!