A Kos Újhold üzenete

2019.április 5. 10:50, Budapest (UTC+1)

Egy igazán lendületes és erőteljes napra ébredhettünk ma a Kos Újhold fénye alatt, ezért az ősi természeti népekhez hasonlóan gyűjtsünk erőt és újuljunk meg minden szinten a Föld szívéből, a Nap szívéből, a csillagok reánk vigyázó tekintetéből, és a lelkünk örökkön izzó forrásából!

Az új asztrológiai év nyitányát is jelentő Holdünnepen a Nap és a Hold találkozása az erőt adó tüzes Kos jegyében a 10-es Házban ragyog fel, ráadásul egy óriási stellium részeként, ugyanis itt van még a Vesta és Chiron is, továbbá a Neptunusz és Merkúr együttállás még a Halak jegyében.

 Azért is olyan fontos és örömteli ez, mert a legutóbbi tanfolyamunkon sajnos érintenünk kellett az egyre nagyobb lépésekkel előre törő 5G rendszerek témakörét, amely az emberi történelem eddigi talán legveszélyesebb és legnagyobb szabású illegális emberkísérlete, amely azon túl, hogy egy globális megfigyelő, ellenőrző és tudatmanipuláló apparátust készül kiépíteni 20.000 műhold és sok millió földi antennán keresztül, egy olyan életellenes mikrohullámot használ az 5-95 GHz közötti milliméter hullám frekvenciasávban, amely az egész bioszférát, minden létformát és a teljes ökológiai rendszer egyensúlyát is veszélyezteti.

Bizonyára sokan hallottatok a Hágában történt tragikus eseményről, amikor is egy egyszerű tesztsugárzás idején szinte teljesen egyszerre 297 madár pusztult el egy parkban, leszédülve a fákról, és amint azt az utólagos vizsgálatok igazolták, tulajdonképpen mindannyian szívmegállást szenvedtek. Elképzelhetjük, hogy ha 7,4 GHz ezt okozza, akkor mi történik 28 GHz, 37 GHz és 39 GHz esetén, amelyek a már kiosztott és elfogadott 5G frekvenciák!

Mindezeken túl, azért is kapcsolódik mindez a mai Kos Újhold üzenetéhez, ugyanis a 2018 februárja óta folyó, és idén január óta különösen nagy erőkkel megvalósuló telepítések és teszt sugárzások nyomán egy olyan mesterséges erőtér kezdett kiépülni a Földbolygó körül, amely különösen rosszul hat az elektroszenzitív, és a spirituálisan érzékeny, a felsőbb valóságra figyelni kívánó emberekre, fényküldöttekre. Ezért a már eddig is meglévő elektroszmog és sugárzás terhelés tünetei mellett, vagyis a gyakori fejfájás, álmatlanság, vagy épp teljes kábaság, tompaság érzés napközben, szorongások, idegesség, belső feszültség és kimerültség érzés, szívritmus zavarok, diabetes hajlam, bizonyos daganatos betegségek növekvő kockázata stb. egy nagyon furcsa és ólomsúlyú, sűrű erőtér született a földközeli zónában. Aminek nyomán különösen a spirituálisan nyitott emberek körében megjelent egy megmagyarázhatatlan kicsinység és tehetetlenség érzés, izolálódás, reményvesztettség, depresszió, arctalan szorongás, az útról való lemondás, és mintha nehezebb lett volna a meditáció, a magasabb szférák elérése, ami csak a Tavaszi Napéjegyenlőség idején kezdett oldódni végre. Éppen ezért tudatosítanunk kell, hogy azon kevesek, akiknek a kezében egyesül a világunk uralma, és akik akár a bolygó élete árán is csak a profitra tudnak koncentrálni, és a saját még további gazdagodásukra, illetve hatalmuk korlátlan kiterjesztésére, éppen ez a célja. Tudatosan igyekeztek szinte elkábítani bennünket és szétzilálni az egyéni és a közösen megformálható erőnket. De nem veszíthetjük el a Felemelkedésbe vetett hitünket, és különösen nem engedhetjük, hogy ez a mesterséges erőtér ilyen illúziótartalmakkal terhelje meg a világunkat.

Hála az Égnek egyre több ország és város, köztük Brüsszel, Róma és jó néhány amerikai város tiltakozik és tesz lépéseket az 5G rendszer kiépítése ellen, illetve az is reményteli, hogy több mint 48 ezer tudós írta alá azt a nemzetközi petíciót, amelyben tiltakoznak az ötödik generációs mobilhálózatok bevezetése ellen, felhívva a figyelmet ennek a már számtalan tanulmányban egyértelműen bizonyított egészségkárosító hatásaira.

A mai Kos Újhold nem véletlenül formál egy ekkora erőpontot felettünk éppen a 10-es Ház kapuján keresztül, mintha arra szólítana fel bennünket és abban segít is egyben, hogy vegyük kezünkbe az emberi tudatosságunkból és a multidimenzionális szellemi tudatosságunkból fakadó erőt, hogy újrafogalmazzuk a helyünket, hogy a most kinyilatkoztatott szellemi parancsunk legyen a fegyverünk a Fényért és a Fény megőrzéséért folytatott harcban. Mindeközben a Halak jegyében együttálló Neptunusz és Merkúr erőpontja azt sugallja, hogy egy olyan kapu, egy olyan szellemi csatorna nyílik most, ami segíteni tud abban, hogy megérezzük azt a titkot, hogy hogyan tudjuk megtörténtetni azt a misztériumot, hogy egyszerűen nem azonosulunk a Mátrix legújabb ördögi tervével, és a figyelmünket a Szellembe helyezzük. Úgy fogalmaztuk meg, hogy igyekezzünk egyre több percet, órát és napot tölteni a Földbolygó 5. dimenziós létsíkján, hogy egyre tisztább és elérhetőbb hidakat építsünk a Föld és Yahuna Gaia valósága között, mígnem majd valóban megtanuljuk a tudatosságunkat, figyelmünket és a szívünk rezgésszintjét a „Megváltott Föld” 5. dimenziós világában tartani.

De ez nem képzelhető el a Fényküldöttek összefogása nélkül, amire a 11-es Házban álló Uránusz és Mars is utal, ugyanis már régen meghaladtunk az egyéni forradalmak korát, ezért a szellemi szabadságunkért, e gyönyörű bolygón való minőségi élet jogáért, sőt az egész élővilág védelme érdekében, az állat és növényvilág nevében is csak együtt tudunk fellépni.

Bizonyára ezen sorok elsősorban azok számára lesznek érthetőek, akik olvasták a könyveinket és ismerik a tanításainkat, és így tudtok majd olvasni a sorok között is, hiszen ez nem lehet az a felület, ahol erről több megosztható lenne…a többi remélhetőleg eljut majd lélektől-lélekig az éteren át…

Áldott újjászületést kívánunk az Erőben!

Szeretettel

B&A

Kép: Whendell Souza, köszönet a művésznek!

 

error: Content is protected !!