Hamarosan belépünk a 2019-as évbe, melyet a Delfinek Csillagnemzetségének jelenléte és üzenetei hatnak majd át, illetve várhatóan a Földbolygó sorsalternatíváival és jövőjével kapcsolatos Isteni Terv újabb lépései horgonyzódnak le, amelyek valószínűleg számos ponton hordoznak majd emlékeztető szignálokat arról, hogy milyen lépcsőfokokon keresztül haladhatunk tovább a Felemelkedés lehetőségének újabb reményteli kapujáig.

Azonban mielőtt az átlépés megtörténne, a most kezdődő három napban egy nagyon intenzív sorskorrekciós kapu nyílik ismét a terünkben, amelyet bizonyára az elmúlt két évben végzett közös munka és fényküldötti összefogás is lehetővé tett.

Egy olyan igazán szép kapu nyílik most, az Égiek által rajtunk keresztül 2007. december 29-re meghirdetett Globális Sorskorrekció és Kiengesztelődés rítusának 11. évfordulóján, amikor egy újabb nagy erejű sorskorrekciós lehetőség tárul fel a Föld terében és a kollektív emberi Akasha Krónikák mezejében.

11 évvel ezelőtt megértettük a Szentlélek üzenetei által, hogy az Isteni Sorskorrekciós Terv szerint egy relatív, lokális Földi időhurok kapcsolódhat a Földhöz, amely újabb években mért lehetőségeket ad az emberiség számára a további szellemi ébredésre, fejlődésre és a Felemelkedéshez szükséges rezgésszint és szívminőség eléréséhez.

A Globális Sorskorrekció megvalósulásának és az Új Időhurok hozzánk fűzésének kritikus tömege akkor 3333 lélek volt, amely végül varázslatos módon felsorakozott, ugyanis hihetetlen komoly mozgósítás történt az ország területén, sőt a határokon túl is. Bizonyára sokan vannak köztetek is, akik akkor részt vettek ebben az összefogásban.

Azóta született meg az Új Idő Isteni Terve, melynek nyomán érthetjük meg minden évben, hogy milyen szellemi folyamatok és vezérelvek határozzák meg az aktuális fejlődési és szellemi folyamatokat a csillagnemzetségek tükrében értelmezve ezeket a kódokba írt Égi üzeneteket. Minderről „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” című könyvünkben adtunk közre részletes információt. (Az Új Idő Isteni Terve fejezet – 304-372. oldal)

Az akkori összefogás központi pillére és eszköze a külön erre az alkalomra megszületett Santé di Om meditáció volt, amelyet azóta egy újabb és univerzálisabb változatban ismét kiadtunk, hogy bárkinek és bármilyen élethelyzetben segítségére lehessen a sorscsomók feloldásában és a nagy kiengesztelődés rítusában. Ez a gyönyörűséges és a beavatott szív misztériumaira épülő meditációs ösvény a Szentlélek által ránk hagyományozott rítus segítségével a következő napokban is eszköze lehet bárkinek abban, hogy ismét megtörténtesse azt a személyes szinteken megvalósuló sorskorrekciót, amellyel az életét finoman összehangolhatja a saját Isteni Sorsával újra; s ha kell, olyan pályára állíthatja, amely sokkal jobban kifejezi őt és a lelke álmait önmagáról.

Ez a mostani lehetőség tehát mindenkiben magában rejlik és az egyéni, személyes szintekről indulhat el, de természetesen ezúttal is igaz, hogy még sokkal nagyobb hatással lehetünk a szeretteinkre és a környezetünkön keresztül a kollektív tudatosságra, ha sokan együtt, egyszerre végezzük el és éljük át ezt a meditációt.

 Holnap, december 29-n 9:20-11:15 között egy különösen erős és magas rezgésű energiákkal áthatott kapu nyílik erre az átélésre, amelyben a Nap és a Szaturnusz a 10-es Házon, a Jupiter és a Merkúr a 9-es Házon keresztül ránk ragyogva egy csodálatos erejű fényhídat nyit a horizonton az ég boltozatáig, hogy megvilágítsa azokat a „sorscsomókat” amelyek feloldásával foglalkoznunk kell. Míg a folyamat közepén (10:40-kor) a Halak Ascendensen felragyogó Neptunusz kitárja az Egyetemes Szív bölcsességét a nagy kiengesztelődés felé, és finoman bevilágít a lelkünk elzárt bugyraiba a Megváltás lehetőségének ígéretével.

Ez lesz e globális gyógyítás és oldás nyitánya, amibe természetesen később is be lehet kapcsolódni.

Ez a nap tehát egy gyönyörű újrakezdés, egy mély lelki transzformáció és a szívbéli kiengesztelődés napja lesz, amit érdemes igazi jelenléttel és tudatossággal megélni. Ugyanakkor, ha valaki bármilyen oknál fogva „lemarad” erről a kapuról, akkor tudhatja, hogy az ezt követő három napban bármikor elvégezheti a Santé di Om meditációt, amelyhez hasonló erejű Égi áldást kap majd. (Megrendelhető a +36 20/9828321-es számon, vagy a rendeles@csillanemzetsegek.hu címen)

S végezetül ezt a revelációt is ugyanazzal a gondolatsorral zárnánk, ahogy az említett könyvünkben:

„Talán csak annyit őrizzünk meg magunkban mindebből, hogy ez az életünk rendkívül fontos, és nem szabad eltékozolni egyetlen percét sem!

Éljünk meg mindent, amit csak lehet örömben, játékkedvvel, és szeressük meg ezt az életet azokkal a lehetőségekkel, amit adni tud.

Éljünk úgy, hogy soha ne kelljen szégyenkeznünk, hogy soha ne kelljen megbánnunk semmit, hogy mindig tiszta lelkiismerettel ébredjünk, és harag vagy hazugság nélkül pihenjünk meg este! Tanuljunk szeretni, ölelni, érezni és elfogadni mindent és mindenkit, ahogy van – tisztelettel és ítélkezés nélkül. Ne bántsuk magunkat, mert azzal fogy az a kincsünk, amelyet belénk álmodott az Ég, és ne bántsunk mást sem, mert azzal is kevesebb lesz a világ!

Mindegy, hogy mikor történik meg a „Nagy Ugrás”, 2012-ben, 2021-ben, 2030-ban, vagy akár holnap; sőt mindegy, hogy észrevesszük-e, amikor történik, csak az a fontos, hogy amikor elhagyjuk ezt a világot akár így, akár úgy, több Fény és több Szeretet maradjon utánunk, mint valaha!”

Kísérje égi áldás mindannyiunk álmait és minden életet ezen a bolygón!”

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

A Sante di Om – Sorskorrekciós CD megrendelhető: a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen vagy a +36/20 9828321-es számon.

(Szeretnénk jelezni, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy ez a szám ki van kapcsolva, az csak annyit jelent, hogy a feladásokat és a kapcsolattartást végző Hirt Katinak, éppen kezelése van gyógyító munkájából kifolyólag, de utána mindenkit vissza szokott hívni.)

A CD ára: 3000 Ft helyett 2018. december 28-31. között csak 2500 Ft!

A megrendelés módjáról már egy külön menüpontban is olvashattok a honlapunkon.

Kép: Philip Straub, köszönet a művésznek!

p.s. Osszátok meg bátran az ismerőseitekkel, hogy minél többen élhessenek ezzel a lehetőséggel!

error: Content is protected !!