Szeretnénk jelezni felétek, hogy a mostani napokat egy nagyon sajátos csillaghatás hangolja át, ez pedig nem más, mint a Macula Magellanica, vagyis a Nagy Magellán felhőnek a Nappal való együttállása november 1. és 7. között. Az Új Idő Isteni Terve szerint a 2016-os évet elsősorban a Kozmikus Ízeltlábúak, vagyis a Pókasszony bölcsessége hatotta át, s valóban rengeteget tanultunk tőle abban az évben, amiből számtalan gyógyító CD is született. Most idén is eljött az a pillanat, amikor Niomé kozmikus bölcsője, az Ő legtitkosabb és legszentebb tere üzenhet nekünk, ahonnan elindul a galaktikus információs hálózat születése, s ahova a rögzített Életfilmjeink teljes adatbázisa visszavetül.

Niomé létét kizárólag a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkből lehet megismerni, mint a 13 csillagnemzetség egyikének legfőbb Mesteri alakját. E tanítás rendkívül komplex volta miatt itt most csak annyit szeretnénk kiemelni, hogy Niomé mindent látó szeme, és otthonának legbelső szentélye az Életfilmjeink hordozója, vagyis őrzi és felmutatja számunkra az életünk minden egyes pillanatának teljes és tökéletes valóságtartalmát, minden torzítástól vagy önigazolástól mentesen a puszta tények által. Az Életfilmjeink hordozzák jelen életünk és persze a karmikus történelmünk elmúlt életeinek minden pillanatát az abban szereplő gondolatokkal, érzésekkel, motivációkkal, tettekkel, minden résztvevő viszonylatában. Még elképzelni is szédítő, de éppen ez által lesz ez a kristálytiszta emlékmező a Tükörterem alapja, amely minden lélekre vár a kilépési kapuban.

Gyakran elmondtuk már, hogy hitünk szerint az a legbölcsebb, ha a jelen életünket azzal az őszinteséggel, alázattal és önkritikával éljük, mintha minden napunkat a Tükörteremben töltenénk, s így elszámolhassunk mindennel, hogy ne a létközben várjon bennünket a fájdalmas és dacos szembesülés.

Ez a csillaghatás van jelen tehát ezekben a napokban, hogy megrezdítse azokat az emlékképeket a személyes és kollektív Akasha Krónikák információs bázisában, amelyekkel feltétlenül foglalkoznunk kell még, hogy az életünket valóban a végső Megváltás mozzanata felé terelhessük. Azok a helyzetet, érzések, gondolatok és találkozások, amik most kibontakoznak valószínűleg annak az előkészítését jelentik, amikkel hamarosan még mélyebben foglalkoznunk kell majd.

De szerencsére emlékezhetünk arra, hogy ezt az őszinte belső folyamatot még kíséri a Mennyei Krisztusi Templom kozmikus kivetülése Acrux és Becrux sugarán keresztül, az Isteni Szeretet és az Isteni Törvény fénye által, ami nagy segítséget jelenthet a feldolgozásban.

Érdemes tehát nagyon éberen és tudatosan figyelni és elemezni a körénk rendeződő szituációkat.

Szívből kívánjuk, hogy kísérje Niomé éleslátása, fegyelme és tiszta bölcsessége ezeket a napokat, hogy minden felismerésünkkel erősebbé válhassunk!

 

Namasté

Czeizel Beatrix és Greskó Anikó

 

Kép: Iluviar, hálás köszönet a művésznek!

error: Content is protected !!