Antares-kód / Antares-kód értelmezése

Nagy örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy fokozatosan fordításra kerülnek és így magyarul is elérhetővé válnak azok az angol nyelvű Blog bejegyzések, izgalmas és nagyon hasznos cikkek, melyeket a Csillagnemzetségek tanításai ihlettek, és amelyeket Leslie Shankman, a Bellinghami Csillagnemzetségek csoportunk vezetője írt velünk egyeztetve, közösen formálva az átadásra és segítségként szánt gondolatokat. Leslie idén májusban végre ellátogatott Magyarországra is – 5 év közös táv-munka után –, és a további külföldi csillagtestvérekkel együtt három gyönyörű hetet töltöttek el velünk, csodálatos gyógyítások, tanfolyami képzések közepette.

Ezúton is mély hálával köszönjük Leslie-nek az áldozatos és mélyen elkötelezett munkáját, és köszönjük Beke Gábornak a fordítást!

Itt, illetve a magyar nyelvű Blog oldalunkon (csillagnemzetsegek.wordpress.com) fokozatosan közzé tesszük majd a fordítások ütemében az újabb és újabb nagyon értékes szellemi anyagokat. Sőt a blog oldalon már olvashatjátok Leslie személyes hangvételű bemutatkozását, illetve a mi történetünket is a „Szerzők” menüpont alatt.

Szeretettel

Dr. Czeizel Beatrix, Greskó Anikó és Leslie Shankman


Hogyan dolgozzunk az Antares-Kódunkkal – 1. rész

 

Valószínűleg mindannyian éreztük már, hogy valami újat és ismeretlent tanulni olyan, mint áthaladni egy sötét barlangon. Látásunk és elménk, mint meghatározó érzékelési eszközeink, nem képesek elegendő információt nyújtani az ismeretlen eme sötét barlangjában. Ezért aztán a barlang fala után kezdünk el tapogatózni, ahol valamilyen információt remélünk. Idővel önmagunkban nyilvánul meg ennek az ismeretlen területnek a fokozatos érzékelése, és egy nagyon mély, különös módon kezd el tájékoztatni bennünket – belülről kifelé, a kívülről befelé helyett.

A folyamat természete nagyban hasonlít ahhoz, amikor elkezdünk dolgozni a Csillagnemzetségek történeteivel és a saját Antares-Kódunkkal. Ebben a blog sorozatban több szempontot is magába foglaló áttekintést szeretnék adni, ami segíthet a saját Kódod körvonalainak érzékelésében, és így talán sokkal hatékonyabban tudod megfejteni a Kódodat, valamint többet meríthetsz annak gazdagságából. Az írásaim egy csodálatos ismertető hangfelvétel eszenciája, amit Bea vett fel a Bellingham-i Csillagnemzetség csoport számára, de mindenkinek csak ajánlani tudom a meghallgatását. MP3-as hangfelvétel formátumban az alábbi linken lehet hozzájutni angol nyelven:

http://stellarnations.com/?ctt=27&dws=760#.WfctDNCnE2w

Az Antares-Kód egy csodálatos térkép, de egyáltalán nem egy hétköznapi térkép, amit csak úgy kiterítünk magunk elé, hogy kövessünk vagy keressünk egy útvonalat, ami elvezet minket A-ból a B pontba. Az Antares-Kód inkább egy hologram, ami a létezés több szintjének egy rendkívül sokrétegű feltérképezése. Az első dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy mindenképpen ismernünk kell a Csillagnemzetségek történeteit ahhoz, hogy képesek legyünk a térkép teljes körű használatára. Az ösvény legeleje a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyv, melynek elolvasása az első lépés. Ha úgy állsz neki a Kódnak, hogy kinézel egy csillagot a táblázatban, majd elolvasod a hozzátartozó részt a könyvben, akkor az csupán egy szórakoztató célozgatás lesz a számodra, olyasmi, mint azok a provokatív, de semmitmondó információk, amiket a szerencsesütikben találhatsz.

Ahogy haladunk előre ebben a blog sorozatban, és így a Kódodból megismerhető információk kiterjedtségének tárgyalásában, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy mennyire lényegi és kihagyhatatlan lépés valamennyi Csillagnemzetség teljes történetének elolvasása és megismerése a könyvből. Látni fogjuk, hogy az Antares-Kód feldolgozásában sokkal fontosabb a galaktikus történetek megértése az asztrológiai ismereteknél. Csak úgy lehet teljességgel befogadni azt az adományt, amit ezek a történetek és a Kódunk összefüggései hordoznak, ha megértjük, hogy több szinten működünk. Az elején kezdjük ezt a felfedező utat, ami viszont innen, megtestesült emberi szemszögből nézve éppen hogy a végének tűnik. Igen, ez egy zavarba ejtő kijelentés, de tükrözi annak a hologramnak a természetét, amiben élünk.

Úgyhogy hadd legyek kevésbé zavarba ejtő azzal, hogy a blog sorozatnak ezen Első Részében egyszerű megfogalmazással fogom körvonalazni az Antares-Kóddal való munka végső célját. Ez a cél legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy a saját kezdetünk megismerése által megértjük a történetünket is, ami a kezdetektől fogva bontakozik ki, és amiről ugyanakkor folyamatosan ismereteket is kapunk. Mostanra már végül mindannyian a gyökereinkhez visszavezető úton utazunk, a tapasztalásaink által megszerzett bölcsesség birtokában. Ezért lehet most egy olyan rálátásunk a kezdetünkre, mintha a vége lenne, ami felé éppen igyekszünk. Nagyban gazdagítja ezt az utazást, ha a legkiterjedtebb galaktikus színpadon a csillagok perspektívájából ismerjük meg eredetünket. Ez az egész játékot megváltoztatja!

Azonban azt is tudhatjuk, hogy ez a törekvésünk nem ér véget ebben az életünkben. Csillagtudatosságunk egy olyan valami, aminek dekódolásán utolsó leheletünkig dolgozhatunk. Valószínűleg azért van így, mert a Csillagtudatosság nem csak egy elérni kívánt célként kínálja magát, hanem esetleg egy ennél még fontosabb dologként: egy folyamatos kapcsolatként. Kapcsolatban élni a Csillagtudatossággal egy olyan izgalmas, többrétegű és színes folyamával elevenítheti meg a mindennapokat az egyre bővülő információk és szélesedő perspektívák által, hogy annak velejárójaként egyúttal számos karmikus seb mély gyógyulását is szolgálja.

Azon túl, hogy megismerjük a Születési Antares-Kódunkat, az aktuális élettervünk megértésének újabb rétege nyílhat meg a Szolár Antares-Kódunk által. Ez az „al-térkép” az adott szoláris évünk csillagsugarait veszi számba, és a Születési Kód mellé rendelve használható. A szolár Antares-Kód kezdőpontja az az időpillanat, amikor a Nap az adott évben éppen ugyanabba a pozícióba kerül, mint a születésünk pillanatában. Így ez a tükör azt mutatja meg, hogy egész lényünkből minek a megnyitására és újrakódolására van szükségünk abban az adott napévben (születésnaptól születésnapig), megadva azt a fő (élet)témát, mellyel egy mélyebb szinten kell foglalkoznunk, hogy ezáltal gyógyítsuk a múltunkat egy adott témával kapcsolatban.

Az Antares-kódjaik kapcsán azt is el kell fogadnunk, hogy senki sem képes csak úgy egyszerre a teljes galaktikus múltjának cipelésére és elviselésére. A Csillagtudatosságban haladva egy mindjobban megnyilvánuló és egyre szélesedő képet kapunk, amin csak azok a részletek kerülnek lépésről-lépésre a fókuszba, amelyek információtartalmára már készen állunk.

Utazzunk most gondolatban egy kicsit genezisünk kezdetéhez. Ezt a Csillagnemzetségek tanításai szerint a Szellemi szintű létezésünk megismerésével közelíthetjük meg, ugyanis Önvalónk Szellemi szintje tükrözi a legfontosabb döntésünket és az első megnyilvánulásunkat, amikor is a galaktikus múltunkban elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol kiléptünk az Univerzális Egységből az individualitásba. Ennél a pontnál választhattunk, hogy melyik ösvényre lépünk a háromból: Angyal, Csillagember vagy Szent Szellem. Mivel megtestesültünk, ebből tudhatjuk, hogy a Szellemi szinten nem a Szent Szellem vagy Szent Lélek ösvényét, hanem az Angyalok vagy a Csillagemberek ösvényét választottuk, és jelenleg e kettő valamelyikén folytatjuk individuális utunkat.

Az Angyalok ösvényének választása nem zárja ki az emberi létezés lehetőségét. Akik az Angyalok ösvényét választottak, azok most pusztán egy másfajta tapasztalással bírnak, mint azok, akik a Csillagember ösvényét választották. Akik Szellemi szinten Angyalok, azoknak nincsenek annyira változatos és mély megtapasztalásaik, mint a Csillagembereknek. Szolgálják és védik a Teremtő legmagasabb Isteni Akaratát és Isteni Tervét, így ők nem annyira járatosak a különböző Csillagnemzetségekben. Ők legtöbbször inkább csak felülről figyelik, minthogy ténylegesen végig is futtassák magukon keresztül mindenegyes nemzetség különböző kódjait.

Ugyanakkor azok, akik Szellemi szinten Csillagemberként léptek ki, sokkal ismerősebbnek fogják érezni a különböző Csillagnemzetségeket, mivel tapasztalatokkal rendelkeznek az összes, vagy legalábbis a legtöbb Nemzetséggel kapcsolatban. Végigjárták mindegyik Nemzetség legfényesebb és legsötétebb oldalát is. A végén ezek a tapasztalatok lesznek a legnagyobb kincseik, és tőlük jóval több történet kerül majd vissza a Teremtőhöz. Az az ösvény, amit egyszer Szellemi szinten választottál, hatással lesz arra, hogy hogyan fogod megélni az utazást az Anteres-Kódodon keresztül. Csillagemberi meghatározottsággal sokkal több történetről mesélnek majd neked a csillagászati kapcsolódásaid csillagai és nemzetségei, mint az Angyaloknak. Illetve ezt úgy lenne helyesebb kifejezni, hogy az Angyalok nem feltétlenül személyes, saját átélésként hordozzák az egyes csillagegyüttállásokban kódolt történeteket, hanem azoknak sokszor szemlélői, felügyelői, segítői, gyógyító vagy megmentői voltak, a Teremtő szolgálatában és akár éppen a csillagembereknek nyújtott segítség által.

Végső célunknak ugyancsak részét képezi, hogy Csillageredetünket 2 további szinten is azonosítsuk: a Lelki és a Fizikai síkon. Lelki szinten 1, 2 vagy akár 3 különböző Csillagnemzetség gyökerünk is lehet. Ezek a gyökerek tükröződni fognak abban, hogy hogyan fejezzük ki magunkat. Ezeket a nemzetségeket azért hoztuk ebbe az inkarnációnkba, hogy azok kifejezésre kerülhessenek, azokban fogalmazódjanak meg a sorskódjaink illetve küldetéskódjaink.

Végül pedig, ha fel tudjuk ismerni, hogy ebben az inkarnációnkban mely Csillagsugár fajtákat testesítjük meg fizikai létünkben, akkor ez ugyancsak behoz egy fontos aspektust, amely egy újabb gazdagító réteggel szolgál önmagunk megértéséhez. Mivel emberi testben inkarnálódtunk a Földön, tudhatjuk, hogy a Csillagember éteri csillagkódjának legalább az 51%-át hordozzuk a fizikai síkon. Valamint a 8 lehetséges ágból, ami a fizikai síkon megtartható, további egy csillageredetet és annak megtestesülését jelenítjük meg fizikai létünkben. (Mindennek bővebb tárgyalását lásd a Stellar Nations – Soul Families könyv második kötetének 16. fejezetében, valamint a fizikai sík csillaggyökereinek specifikus tárgyalását a 372. oldalon.)

Lehet néhány olyan ember, akik a teljes Csillagember lét mellett nem talál egyéb kódot a fizikai síkon, bár leggyakrabban azért egy másik ágat is képviselnek. Beától tudjuk, hogy ez az eredeti szabály, viszont mivel ezt az életet a végső megváltásként tartjuk számon, Bea és Aniko néha más variációkat is tapasztalt azoknál az embereknél, akikkel az elmúlt években találkoztak. Pár embernél azt látják, hogy a lehető legnagyobb mértékben örökölt ág megélését és gyógyítását követően a test drasztikus változása tapasztalható, és egy másik, gyógyítás céljából lehívott és elfogadott csillageredet látszik megmutatkozni. Bea felidézi például, hogy valaki „Madár-tündér testben” érkezett, majd a negyvenes éveibe lépve testének változásai Női Kígyói vonásokat hoztak fel, illetve mutattak meg. Máskor pedig Női Kígyó test alakult át Bálna vagy Medve testté. Bea kifejti, hogy ezek a változások nem pusztán a pajzsmirigy alulműködésének a kérdése, ami egy ilyen mértékű fizikai változás mögött állhat. A változásokat sokkal inkább karmikus tényezők idézik elő, amiket az illető életének egy bizonyos pontján elfogadott a benne munkáló Lélek. Ez valószínűleg látható az adott év Szolár képletében is, amennyiben visszatekintünk rá.

Mialatt haladunk tovább a könyvek olvasásában, megérezhetjük, hogy egy adott csillagsugár vagy nemzetség jelen van és él bennünk. Ekkor ellenőrizhetjük a táblázatunkban, hogy az a sugár valóban ott van-e a Kódunkban. Bizonyos sugarak, amik függetlenül attól, hogy szerepelnek-e a Kódunkban vagy sem, valamilyen érzetet váltanak ki bennünk, és akkor ez az érzet egy emlékezés kaput nyit meg, ami elsőre csak olyan, mint egy kicsiny kulcslyuk. Ekkor még nem sokat látunk, és olyan - a kezdeti analógiánkra utalva -, mintha egy új körvonal vagy struktúra formálódna a sötét barlang falában, amit aztán érzékelni vagyunk képesek az utunk során. Ennek felismerése felvillanyoz bennünket, előidézve ezzel a kapu további kinyílását.

Miután még többet olvasunk, illetve újra olvasunk olyan részeket, melyek felől hívást érzünk, akkor egyszer csak olyan érzésünk támad, mintha együtt lélegeznénk a könyvekkel és azok történeteivel, és akkor azok a kapuk egyre szélesebbre nyílnak, és a kezdeti kis lyuk kitágul, sok mindent átengedve és sok mindent elmesélve neked saját magadról. Amikor végigolvastad mind a két könyvet, elkezd kialakulni egy kép önmagadról és genezised őstörténetedről, fejlődési útvonalad lépcsőfokairól.

Ahogy a Kódoddal dolgozol, felteheted magadnak a kérdést: „Melyek a Csillaggyökereim a Szellemi, a Lelki és a Fizikai síkokon?” Gyökereinknek a felismerése mindegyik síkon, egy sokkal mélyebb szinten segíti végül dekódolni az Antares-kódunkat. Ezzel a tágabb értelmezéssel, hogy a különböző szintek hogyan is gyökereznek a létünkben, ráláthatunk a kapcsolatainkra és az azokból eredő történetekre, és különbséget tudunk tenni aközött, hogy melyik történet a sajátunk – amit valamilyen módon éppen tapasztalunk –, és melyiknek vagyunk pusztán a szemtanúi. A saját történeteink a lázadásunkról, a sérülésünkről és az eredendő bűnünkről mesélnek – csak úgy, mint az erőpróbáink, a sikereink és a bukásaink is az út során. Azok a történetek, melyeknek csak szemtanúi vagyunk, azt a feladatot vagy küldetést jelenítik meg, melyet másokkal együtt vállalunk el. Olyan Nemzetségek történeteinek szemtanújaként, melyekben nincsenek gyökereink, pusztán egy vezetőre való ráhagyatkozási módban lehetünk jelen.

Az Antares-Kódhoz számos hasznos kulcs áll rendelkezésre. Először is: a Kód az asztrológiai körön alapul. Az asztrológiai távlatból nyert információk rendkívül értékesek. A bolygók, aszteroidák, illetve azoknak az egyes házakban elfoglalt helyzeteiből tudomást szerezhetünk az élettervünkről, amit előre megterveztünk a Bardo-ban. Ezek az aspektusok a karmikus múltunkból származnak, és személyes életünk legfontosabb részeire helyezik a hangsúlyt; mivel kell foglalkoznunk, hová kell irányítani a fókuszt ebben az inkarnációban. Hasznát vehetjük annak a hasonlatnak, mely szerint az asztrológiai képletünk a színpad, és annak különböző aspektusai a színpad helyszínei, valamint színészei. Ebben az előre beállított helyzetben kötelezzük el magunkat, majd eljátsszuk az inkarnációnkat. Ez az asztrológiai információ a 4. dimenzióból származik.

De azután, ahogy hozzáadjuk a csillag információkat az asztrológiai körhöz, a Csillagtudatosság sugarai ragyogják be a színpadot. Ez a csillag információ a 7. dimenzióból érkezik. Ekkor hirtelen mintha a színpadot szó szerint megvilágítanák ezek a csillagsugarak, és mintha ez a plusz megvilágítás mindenféle dimenziót és finom árnyalatot hozna be a darab eljátszásához a színpadra. A csillagokból származó új információk a saját felsőbb lélek- és szellem aspektusunkból származnak, különböző történeteket és emlékeket csepegtetnek belénk, mi pedig elkezdünk egy új szereplővé változni ugyanabban a darabban. Ha egy ideje már dolgozol a Csillagnemzetségekkel, akkor el tudod képzelni, illetve jól tudhatod, hogy a csillagtudatosságból származó történetek és emlékek mérhetetlenül meg tudják változtatni inkarnációnk előadásának ívét a színpadon! És mint ahogy azt Bea és Anikó fentebb említett megfigyeléseiből láthatjuk, ez a fizikai síkon is jelentős változásokat eredményezhet.

Az Antares-Kód lelkünk egyéni fejlődéséhez tart tükröt, és ahogy ezt fokozatosan felismerjük, megváltoztatja mindennapi életünket is; karmikus kötéseinket rétegről rétegre hántva le segít bennünket abban, hogy az eredetileg tervezett sorsunkat újra felfedezzük, és azzal újra összhangba kerüljünk.

A következő blogban részletesen áttekintjük az asztrológiai kereket, és még több hasznos kulccsal szolgálunk Antares-Kódod térképének megfejtéséhez.

Ragyogjatok!

Áldás, Leslie Shankman


Hogyan dolgozzunk az Antares-kódunkkal - 2. rész

 

„E blogsorozat első részében elkezdtük feltárni Antares-Kódunk, mint egy többrétegű holografikus térkép értelmét, mely térkép nem csak élettervünket tükrözi ebben az inkarnációnkban, hanem a naprendszeren belüli galaktikus múltunk megértéséhez is kulcsokkal szolgál. Azt is megállapítottuk, hogy a saját Kódunkhoz kapcsolódó aktív szereplőkként egy többrétegű mátrixként működünk, mely egyidejűleg létezik a Szellemi, a Lelki és a Fizikai síkokon, és ezek mindegyike magában hordozza saját csillagkódjait.

Most merüljünk el Antares-Kódunk feldolgozásának részleteiben. Ezt jó néhány blogbejegyzésen keresztül fogjuk megtenni, hogy az információk könnyebben befogadhatók legyenek.

Gyakorlati oldalról nézve, először is egy körülbelül 15 oldalas PDF file-ban megkapod a Kódodat. Megrendelheted a születési időpontod pontosításával vagy anélkül is. Ha nem tudod a születési időpontodat, vagy egyszerűen csak szeretnéd, hogy le legyen ellenőrizve, akkor Bea és Anikó képes kiolvasni azt az Akasha feljegyzéseiből.

Miután megkaptad a PDF file-t, nyomtasd ki a táblázatot és számozd meg az oldalakat. Az utolsó három oldal összegzi az összes rád vonatkozó csillaghatást. Látni fogod, hogy a 3 oldalas összegzés első listája az Ascendenssel kezdődik, majd az összes Házcsúcson található csillagok listájával folytatódik. A 12 Házcsúcsot az Északi és a Déli Holdcsomópont, a Nap, valamint a bolygók és az aszteroidák követik. Ezek mindegyikéhez listázva vannak azok a csillagok, amelyek rájuk esnek (melyekkel együttállásban vannak). Azt is láthatod, hogy mely Csillagnemzetségek tartoznak az egyes csillagokhoz, milyen csillagjegyben és fényszögben állnak, valamint azt is, hogy a könyv melyik fejezetének hányadik oldalán találod az adott csillag tárgyalását.

Nagyon fontos, hogy miközben olvasod a könyvet, folyamatosan ellenőrizd és elemezd a csillagegyüttállásaidat a történetek alapján, hogy a teljes képből szerezhető információkat is be tudd fogadni. Ha csak veszed a Kódot, majd az adott csillagot fellapozod a könyvben, hogy megnézd, „mit jelent”, akkor nem egy hatékonyan alkalmazható vagy megalapozott rálátást fogsz kapni. Hasznosnak találtam, hogy olvasás közben megjegyzéseket tettem a könyvben azokhoz a csillagokhoz, amelyek szerepelnek a Kódomban. Például így: az Arcturus mellé odaírtam, hogy „Ascendens”, vagy a Bellatrix mellé, hogy „Nap, 9. Ház” és így tovább. Így most hogy már ismerem a történetek folyamát és az összefüggéseket, ha egy impulzust követve újra fellapozok egy Nemzetséget vagy egy csillagot, akkor azonnal látom, hogy mely csillagok szerepelnek Kódomban.

Néhány fogalom meghatározása:

Házcsúcs: az a vonal, amely egy házat elválaszt a mellette lévő háztól. Olyan, mint egy kerítés két birtok között, jelzi, hogy meddig tart az egyik, és honnan folytatódik a másik.

Csillag Együttállás: kiemeli azt a csillagot vagy csillagokat, amelyek közel állnak egy meghatározott ponthoz. Az asztrológiában ezt úgy fejezik ki, hogy orbiszon belül van.

A táblázat felépítése egy asztrológiai vázra épül. Ez azt jelenti, hogy ábrázolódik egy asztrológiai kerék vagy radix a 12 házzal és a vízszintes főtengellyel, mely az Ascendenstől nyújtózik a Descendens irányába, valamint a függőleges főtengely, ami a kerék alsó pontjától, az IC-től irányul a kerék felső pontja, az MC felé. Mindegyik tartótengely a rá jellemző polaritást képviseli, amikkel majd a későbbiekben foglalkozunk.

Hogy az asztrológiai kerék (sorban véve az oldalakat mindegyik kerék kifejtésével) olyan sok eltérő oldalon jelenik meg, annak az az oka, hogy egyszerre csak 3-4 Nemzetség jelenik meg mindegyik körábrán. Külön kördiagramon bemutatva a csillagokat elkerülhető a zsúfoltság, és könnyebb áttekinthetőséget tesz lehetővé arról, hogy a Nemzetségek mely csillagai vannak rajta a keréken. (Ne hagyd, hogy mindez most nyomasztóan hasson rád! Idővel teljesen természetessé válik majd számodra ezek vizsgálata.)

Az összefoglaló oldalakon a Házcsúcsokat követő bolygók és aszteroidák mindegyikénél látható, hogy mely csillagokkal vannak együttállásban. Mindegyik bolygónak és aszteroidának megvan a maga helye az asztrológia kerék 12 Házának valamelyikében. Ahogy tanulod tovább a Kód feldolgozását, tudni akarod majd a Bolygóid, az Aszteroidáid és a Csomópontjaid házhelyzeteit is. Hogy ezt megtudd, menj vissza az egyik asztrológiai kereket tartalmazó oldalra, és keresd meg annak a Bolygónak, Aszteroidának, Csomópontnak vagy a Napnak a szimbólumát, amit éppen keresel. A körábra egyik házában fogod majd megtalálni. (Mindegyik Ház a tapasztalásnak és a tanulásnak különböző területeit reprezentálja, amikről beszélni fogunk még a blogbejegyzések során.)

Tehát például az összefoglaló oldalakon látom, hogy a Napom az Ikrekben van, és azt is, hogy mely csillagok vannak vele együttállásban. Viszont ezután ahhoz, hogy megtudjam, melyik házban van a Napom, vissza kell térnem az egyik kerékhez, meg kell keresnem a Nap szimbólumát, és akkor láthatom, hogy az Ikrekben, a 9. Házban van.

Áttekintése annak, amit tudhatunk:

Hogy bepillantást nyerjünk önmagunk valamelyik aspektusába, asztrológiai szinten a következőket szükséges tudnunk:

1. Melyik Házban van egy adott Bolygótest

2. A Ház természete, amelyben a Bolygót találjuk

3. Az adott Bolygó tulajdonsága/archetípusa

4. Az asztrológiai csillagjegy, melyben a Bolygó vagy Ház található

Hogy önmagunk galaktikus szintjére ráláthassunk, az alábbiakat kell tudnunk:

1. Mely csillag(ok) van(nak) együttállásban egy adott Házcsúccsal vagy Bolygóval

2. Mely Csillagnemzetség(ek)nek része a Csillag, illetve mi a Nemzetség küldetése és története

3. Az együttálló csillag(ok) karaktere, szerepe

Ezen szintek együttműködése fedi fel aztán történeteinket. Az asztrológiai szintű megértés tükrözi az élettervünket, amit erre az inkarnációra készítettünk, és megteremti az alapját csillagtörténeteink kibontásának. De igazából csak nagyon az alap asztrológiai ismeretek szükségesek, ami egyfajta keretet ad a csillagainkkal és történeteinkkel való munkához.

Az asztrológiai információk segítenek megérteni jelenlegi megtestesülésünket – személyiségünk minőségét és legbensőnk természetét.

A megvilágított és kiterjesztve értelmezett inkarnációs történetünkkel hozzájuthatunk személyes történeteinkhez a csillagokból. A csillaginformációk a folyamatos galaktikus létezésünk történelméről és evolúciójáról mesélnek. A csillag együttállásokon keresztül bontakozik ki a galaktikus történetünk, és annak egyes történeteire gondolhatunk úgy, mint a múltunkból eredő olyan témákra, amelyek a csillagok által mutatkoznak meg. Ahogy beleérzünk ezekbe a témákba, és amint életre kelnek bennünk, megláthatjuk, hogy hogyan, és életünk mely területein hasznosíthatjuk, illetve nyilváníthatjuk meg ezeket a témákat. Kifejezhetik nagyszerű erősségeinket, a kihívásaink terepeit, illetve sérült aspektusainkat, melyeket most meggyógyíthatunk.

A kép további árnyalásához el tudjuk képzelni az egyes Csillagnemzetségeket és a tengelyeken (Asc., Desc., IC, MC) kibontakozó történetek dinamikáját, a bolygókból és a Déli Holdcsomópontból pedig a múltunkról tudhatunk meg még többet, míg a Házcsúcsokon elhelyezkedő csillagok, történetek egy másik aspektusát és rétegét emelik ki annak, hogy általában mely (élet)területen tapasztaltuk meg azokat az eseményeket. Így tehát a karma szabályának megfelelően, valamint a karmikus jóvátétel nevében, mindezek megértése hozzásegíthet bennünket annak meglátásához, hogy hogyan, és életünk mely területein próbálhatjuk meg megváltani és megoldani ezeket a történeteket. Láthatod, hogy a csillaginformációk által önmagunknak egy sokkal átfogóbb és mélyebb megértéséhez juthatunk.

Összegzéséként azt mondhatjuk…

Minden csillagegyüttállás rálátást kínál, mindegyikük különböző üzenetet közvetít, és számos aspektusát mutatja meg jelenlegi életünknek és lelkünk utazásának:

Csillagegyüttállások a Nappal és a bolygókkal

Tengelyeken (Asc., Desc., IC, MC) és a Házcsúcsokon megjelenő csillagegyüttállások

Csillagegyüttállások az aszteroidákkal

Csillagaink galaktikus történetei megmutatják, hogy mi a természete annak, ami a jelenlegi inkarnációnk kihívásait, problémáit és konfliktusait előidézi. A kapcsolódó történeteken elmélkedve, és azokra ráérezve egy sokkal teljesebb megértéséhez jutunk azoknak a visszatérő problémáknak és elakadási pontoknak, amelyekbe belekerülünk.

A házak és/vagy bolygók lencséjén keresztül megmutatkozó, illetve szemlélt galaktikus történetek hátterének megértése hozzásegít minket ahhoz, hogy a galaktikus történetek által megvilágított problémákra megoldásokat találjunk.

El fogom mesélni, hogy a Házcsúcsoknál és bolygóknál elhelyezkedő csillagok és Nemzetségek történeteinek megismerése által mennyivel tisztábban érthetők számomra a sok-sok már mögöttem lévő élet kihívásai. De ennek további kifejtésével várjunk még egy kicsit… Lássuk először az Ascendens természetét.

Az Ascendens (első Házcsúcs) a belépési pont ebbe az inkarnációba. Az Ascendenssel határozzuk meg magunkat önmagunkon belül, mint az „Én”-t, és általa érzékelhetjük annak az általános megközelítésünknek és hozzáállásunknak a minőségét, amivel a legtöbb dologhoz és irányhoz viszonyulunk (ahogy azt Ascendensünk csillagai, bolygói és csillagjegye visszatükrözik.) Az itt lévő csillagaid és bolygóid fejezik ki ösztönös hozzáállásodat az élethez. Ez alapvetően egy tudatalatti reakció, ami múltbéli életekből származik, és olyasmit idézhet fel, amit még egy múltbéli életünkben sajátítottunk el.

Életünk korai szakaszát az Ascendensünk minőségének előtérbe helyezésével kezdjük, de egy olyan életcél azonosításának és elérésének irányába haladva dolgozunk, ami a Napunk által meghatározott. Tehát az lehet az egyik módja annak, hogy bepillantást nyerjünk szándékolt célunkba, hogy megvizsgáljuk a Napunknál lévő csillagokat, illetve azt, hogy a Napunk milyen házpozícióban és csillagjegyben található. Életünk későbbi szakaszában, amikor célunk teljesül, ismét Ascendensünk minőségén keresztül sugározzuk ki Célunkat, Napunkat.

Úgy is mondhatjuk, hogy az Ascendens az Alfa és az Omega pont. Innen indulunk el, és ide is térünk vissza, viszont az út során hasznosítjuk azokat a kihívásokat és hatásokat, melyek az asztrológia térábrán elültettet csillagokból és bolygókból érkeznek. Ha ezeket jól sikerül hasznosítanunk, akkor azokat a meghatározó minőségeket, amikkel az Ascendensnél beléptünk, egy magasabb oktávra emelve fejezzük be ezt az inkarnációt.

Bea és Anikó kiemelik, hogy a legnagyobb hozzáférést galaktikus memóriánkhoz meditatív módon érhetjük el. Így engedjük fel emlékeinket a belsőnkből. Szóval, ha már megismerkedtél valamelyest az asztrológiai rendszerrel, akkor nagyon fontos, hogy alkalmazd is azt az elmélkedéseid megalapozásához, valamint a Csillagnemzetségek történeteivel kapcsolatos kérdésekhez, amik összefüggésben vannak az asztrológiai jelekkel. Például most már megvizsgálhatod – fejben tartva az Ascendens minőségét, mint egy olyan ösztönösen ismert hozzáállást, ami korábbi életek meghatározottságából fakad –, hogy mely csillagaid találhatók ott, és megnézheted, hogy: Milyen Nemzetségek szerepelnek benne? Mi a küldetése ez egyes Nemzetségeknek – gyógyító, tanító vagy harcos Nemzetség? 
A csillagsugaraim milyen természettel és karakterrel vannak jelen a küldetésben? Hogyan nyújthat ez információt ahhoz, amit magamról tudok, és a jelen életemben megnyilvánuló ösztönös alapállásomhoz? Ehhez hasonlóan feltehetsz magadnak ilyen kérdéseket bármely Ház csúcsán áthaladó csillagokról, bolygókról és a hozzá tartozó csillagjegyről.

Példaként, ami sokkal jobban megvilágítja, hogy milyen módon közelítsünk ehhez, megosztok egy keveset abból, amit az Ascendensemből megtudtam. Asztrológiailag az Ascendensem a Mérlegben van. Az ellentétek közötti egyensúly megtalálása egy kiemelten fontos témája az egész Antares-Kódomnak, és az életemet is végig kíséri. Ott van a Neptunusz, ami megmagyarázza a transzcendens iránti vágyat és szeretetet, valamint magyarázatot ad arra a néha felbukkanó sürgetettségre, ami a zaklatott vagy anyagi „valóság” határainak az elmosására irányul.

Ott található még a Spica, ami az Angyalok és a Bálnák Nemzettségéhez tartozik. A Férfi Kígyó Nemzetségből pedig az Arcturus és a Muphrid van jelen. Elsőre ebből arra lehetne következtetni, hogy az Angyalok hatása miatt vonz a védelem felajánlása és egy elköteleződés a Teremtő és az Isteni Terv irányába. A Bálnák Nemzetség missziójaként megnyilváníthatom a különböző Égi csoportok morfogenetikus mezőinek gyógyítását és újrakódolását, és hogy összehangolva tartsam őket az Isteni Tervnek megfelelő rezgéssel. Tudom, hogy egy különleges és gyönyörű megváltást nyújtanak a bukott angyalok hazatéréséhez. Ismerem, hogy a Férfi Kígyók egy tanító Nemzetség, melynek alapja a 12 Tudás. Ezek a magasabb aspektusai az egyes Nemzetségeknek, és mindegyik történetnek érzem a részeit magamban. Viszont alsóbb aspektusok is vannak a Nemzetségek megnyilvánulásaiban: például mozoghat az a kérdés, hogy néhányan hogyan és miért buknak el, milyen konfliktussal találkoznak. Ezeknek a történeteknek a részletei, ugyancsak bennem vannak.

Mindegyik csillag egy sokkal sajátosabb történetet tud elmondani, ha egy Nemzetség összefüggésein belül vizsgáljuk. Tanultam egy nagyszerű eljárást Muphridtól, amit teljes mértékben alkalmaztam az évek során. Muphrid egy olyan belső küzdelmet jelez, amikor a hírvivő és tanító nem tudja és nem is vállalja a sorsát olyan belső félelmek miatt, mint hogy nem elég felkészült, nem elég értékes stb. Ez nem csak egy szimpla félelem vagy félénkség! Egy a tudatalattiba mélyen eltemetett emlék lehet ebben a lélekrészben, mert egyszer rossz irányba vezettek egy csoportot…, vagy tévedésből, vagy a spirituális ego kísértése és elbukása miatt. A tudás helyes és felelős használatáról szól mindez.

Ezt a példát kiterjeszthetem úgy, hogy azt mondom, már eleget haladtam a Napom, a célom irányába (ahogy az fentebb említésre került), életemnek ettől a pontjától (a csillagegyüttállások a Nappal egy sor további érdekes vizsgálódásra ad alkalmat…) a mai napig tanultam az Ascendensem kisugárzását a Napomon keresztül. Végül Muphrid néhány oktávval feljebb került, és valójában egy nagyszerű barátságot érzek iránta, mert arra késztet, hogy folyamatosan tovább kérdezzek, és ne érezzem úgy, hogy már minden válasznak a birtokában vagyok. Ez egy jó és előremutató dolog most. És természetesen ennél még sokkal több mindent is rejt…

Arra bíztatlak, hogy ezt az Ascendensről szóló első információmorzsát úgy használd, mint egy célirányos vizsgálatot az Antares-Kódodban. Javaslom, hogy a fenti gondolatok és ajánlások figyelembe vételével elmélkedj az Ascendenseden. Önmagad még mélyebb megismerése az Ascendensen keresztül erősen támogatni fogja a további vizsgálódást az Antares-Kódban.

A következő bejegyzésben átfogóbban megnézzük az Asztrológiai térábrát, élettérképet, és hogy hogyan lehet kiindulási alapként használni a Csillagtörténetek kibontásához.

Vidám elmélkedést… Leslie


Hogyan dolgozzunk az Antares-kódunkkal – 3. rész

 

A blogsorozat folytatásaként megismerkedünk az asztrológiai kördiagram természetével. Az asztrológiai kerék az Antares-Kód értelmezőlencséjeként használatos, ennek alábbi áttekintése a Beától származó információk összegzése, amiket egy kötetlen beszélgetés alkalmával osztott meg, és amit elküldött a Washington állambeli Bellingham-i Csillagnemzetség csoportunk számára. Az MP3-as felvétel megosztása támogatta annak megértését, hogy hogyan közelítsünk az Antares-Kódhoz. A következő linken Te is meghallgathatod (angol nyelven): https://stellarnations.com/?ctt=27&dws=760#.Wf-DKNCnE2w

Ezt a blogbejegyzést az információkat feldolgozó „tanulási segédlet”-ként is felfoghatod. Hasznos lehet kinyomtatni és rendszeresen visszatérni hozzá, miközben ösztönösen egyre jobban vonódsz be a Kódod különböző aspektusainak vizsgálatába.

Szintén hasznodra válhat, ha úgy gondolsz erre az összegzésre, mint útmutatóra egy interaktív folyamathoz. A Kódod megértése valójában önmagad megtestesüléséről, arról a személyről szól, aki vagy, lehetővé téve ezzel egy mély, megalapozott és következetes módját annak, hogy a Felsőbb Éned, Égi Önmagad beszéljen hozzád, és megsúgja saját létezésed titkait.

 

Ahogy ezt Bea és Anikó összegezte:

„Megtanítjuk a csoportjainknak, hogy a Csillagnemzetségek tanításainak tükrében hogyan tegyenek fel kérdéseket a lelkükből, mint például: „Mit jelent, ha mondjuk Chiron a 7. Házcsúcson és Mirach-kal együttállásban jelenik meg a képletünkben?” Ilyen, az Antares-Kódon alapuló kérdéseket mindenki feltehet, mert egy nagyon sajátos, egzakt, valamint abszolút személyes és egyedi történet formájában jön meg rájuk a válasz. Nincsenek előre meghatározott vagy sztereotip válaszok. A személyes karmikus történetnek mindig van egy nagyon pontosan meghatározható pontja a Kódban, amit például Chiron és Mirach együttállása a 7. Ház csúcsban reprezentál egy adott születési horoszkópban az adott személy galaktikus és földi történetében. A különböző aspektusok mindenki számára mást jelentenek, de a háttérben mindig ott van egy történet. Ha azt megértjük, sőt meditatív úton megkapjuk, meglátjuk, akkor tudunk igazán előrelépni önmagunk felfedezésének és felismerésének ösvényén. Ez az értelme beavatásunk útjának!

Ha az Antares-Kódunk planetáris- és csillagsugaraiban megbújó kódokkal ismerkedünk, a feltáruló történetek olyan kulcsokkal szolgálhatnak, melyek visszavezethetnek ahhoz a tapasztaláshoz, aminek segítségével egyszerűen tudjuk, hogy kik vagyunk, és hogy milyen sorsra születtünk. Ezt követően megláthatjuk azokat az árnyakat és fényeket, melyektől sokkal teljesebbé válunk. Valamint megérthetjük azt is, hogy tapasztalásaink által csiszolódik lelkünk gyémántkristálya – mert csak azok érthetik a Fényt, akik ismerik a sötétséget is!”

Legtöbbünk valószínűleg tudja, hogy egy vízszintes és egy függőleges tengely halad keresztül az asztrológiai keréken, és hogy az 12 házra van felosztva. A vízszintes tengely az Ascendensre mutat a baloldalon (ami egyúttal az 1. Ház csúcs is), és a Descendens (ami pedig a 7. Ház csúcs egyben) van a jobb oldali végénél. A függőleges tengely alsó végénél látható az IC (a 4. Ház csúcs), a felső szára pedig az MC-re (a 10. Ház csúcsra) mutat. Mindezekről még több információ olvasható kiváló könyvekben és internetes oldalakon. De ezek megértésének leglényegesebb pontja annak felismerése, hogy az egyes Házakhoz tartozó információkat és a különböző aspektusokat használhatjuk fel olyan kérdések megfogalmazására, melyeket átfogó galaktikus lényünkkel kapcsolatban tehetünk fel önmagunknak.

Hát, gyerünk, járjuk utána együtt ezeknek a segíteni kész jeleknek!

Az Ascendens (1. Ház csúcs) a belépési kapu jelenlegi inkarnációnkba. Csillagaid és bolygóid itt tükrözik ösztönös hozzáállásodat az élethez. Ez egy ősi, ösztönös, sok korábbi inkarnációnk alatt megérlelt tudatalatti reakció, és egy olyan valamire mutathat rá, amit még egy korábbi életünkben sajátítottunk el. Ez jelöli ki az irányt, majd aztán az első hat Ház önmagunk, mint individuumok felfedezésének irányába visz tovább; önmagad „Én” aspektusa. A kerék alsó, az Ascendens/Descendens egyenes alatti felének mindegyik háza az „Én” valamilyen aspektusát mutatja meg. Tehát ne feledkezzünk meg erről, amikor csillagainkat és bolygóinkat ezeken az alsó lencséken keresztül/ezekben a házakban vizsgáljuk.

A következőképpen fogalmazhatunk:

Az 1. házban határozzuk meg magunkat.

A 2. házban kezdjük el kialakítani a környezetünket, megteremtjük, majd birtokba vesszük teremtéseinket. Ez mutatja viszonyunkat az anyagi bőséghez és a birtokláshoz is.

A 3. házban fejezzük ki gondolatainkat/önmagunkat. Elkezdünk megtanulni formát adni elképzeléseinknek, kifejezzük és kapcsolatba hozzuk azokat az élettel, illetve másokkal.

A 4. ház a családi tapasztalásé (egyben az első csoporttapasztalásé is). Meg kell még jegyeznünk, hogy a 4. Házcsúcs egyúttal az IC is, mely a karmikus gyökereinket fejezi ki, és amit majd az IC/MC kapcsolatánál fejtünk ki jobban.

Az 5. házban próbáljuk ki új dolgok teremtését, valamint tanulunk az élet élvezetéről.

A 6. házban helyezzük el magunkat egy munkaterületre, és meghatározzuk küldetésünket, szolgálatunkat az életben. Ide tartoznak még az egészség és a betegség kérdései is.

Életünk korai szakaszát az Ascendens minőség előtérbe helyezésével kezdjük, de egy olyan életcél azonosításának és elérésének irányába haladva dolgozunk, ami a Napunk által meghatározott. Tehát az lehet az egyik módja annak, hogy bepillantást nyerjünk szándékolt célunkba, hogy megvizsgáljuk a Napunknál lévő csillagokat, illetve azt, hogy Napunk milyen házpozícióban és csillagjegyben található. Életünk későbbi szakaszában, amikor célunk teljesül, Ascendensünk minőségén keresztül sugározzuk ki Célunkat, Napunkat. Úgy is mondhatjuk, hogy az Ascendens az Alfa és az Omega. Innen indulunk el, és ide is térünk vissza, viszont az út során hasznosítjuk azokat a kihívásokat és hatásokat, melyek az asztrológia keréken elültettet csillagokból és bolygókból érkeznek. Ha ezeket jól sikerül hasznosítanunk, akkor azokat a meghatározó minőségeket, amikkel az Ascendensnél beléptünk, egy magasabb oktávra emelve fejezzük be ezt az inkarnációt.

Az Ascendenssel kezdődő vízszintes tartótengely ellentétes végén van a Descendens. A Descendensnél hagyjuk el az „Én-központú” személyes fejlődésünk ösvényét, és figyelmünket kifelé, illetve mások irányába fordítjuk. A teremtés dinamizmusában fontos segítség a számunkra, hogy valaki másban, mintegy tükörben figyelhetjük meg önmagunkat, és a Descendens karaktere, valamint a 7. ház (ahogy az a csillagok, bolygók és jegyek által tükröződik ott) segít megérteni ennek a tükörnek a természetét, amivel dolgozunk.

Emberekként a kapcsolatainkon keresztül tanuljuk meg, hogy mi módon tapasztaljuk meg, illetve használjuk az érzelemtestünket, és sokszor ez a legfontosabb része fejlődésünknek. Tehát a 7. Házcsúcsnál (a Descendensnél), illetve a 7. házba lépve, ahogy a vízszintes tengelyt keresztezzük és a felsőbb házakba megérkezünk, elhagyjuk az „Én” érzékelését. A Descendens csúcson és a 7. házban található csillagok és bolygók, valamint a csillagjegy visszatükröződése segít meglátnunk azt, hogy érzelemtestünk egy kapcsolatban hogyan kapcsolódik egy „másikhoz.” Ezen a területen kérdezhetjük meg az aspektusaink által mutatott erősségeink, valamint kihívásaink szempontjából, hogy hogyan lássuk és használjuk azt „a másikkal” szemben, a társunkkal, szerelmünkkel, lélekpárunkkal kapcsolatban.

Összegezve:

Az Ascendenssel „Én”-ként definiáljuk magunkat önmagunkban. Az Ascendens csillagaiból, bolygóiból és a csillagjegyből annak az általános megközelítésünknek és magatartásunknak a minőségét figyelhetjük, amit a legtöbb dologgal kapcsolatban képviselünk. Az Ascendens energiája, mint különleges fénypecsét, a fizikai megnyilvánulásunkat is áthatja. Az Ascendens gyakran meghatározza megtestesülésünket is oly módon, hogy felvázolja fizikai megjelenésünk jellemző karakterisztikáját.

A Descendenssel a másokkal való kapcsolódásaink által, mint „mi” határozzuk meg magunkat. A Descendens csillagaiból, bolygóiból és a csillagjegyből annak a tükörnek a minőségét figyelhetjük meg, amit felhasználunk a „másik ember” megismeréséhez.

Ahogy keresztezzük a kerék vízszintes tengelyét át a Descendensbe, majd a kerék felső felén haladunk át, lépésről-lépésre egyre többet tudunk meg önmagunk kapcsolódásairól:

A 7. házban kapcsolódásunkat a társunkhoz.

A 8. házban kapcsolódásunkat szellemünkhöz és karmikus Akasha Krónikáinkhoz.

A 9. házban arról, hogy hogyan teszünk szert magasabb tudásra és hitre.

A 10. házban a

logo logo
KÖNYVEK
MEDITÁCIÓS CD-K
CSILLAGÜZENETEK