Szakrális oltárdíszek / Bemutatjuk
“Egy Mennyei Szerelem” Fényoltára (megrendelésre készült egyedi alkotás)

Ez a gyönyörű fényoltár a párosság szent misztériumának ihletéséből született, melyen egy végtelenül gyöngéd mennyei ölelés mindent átható, oltalmat adó szeretetfénye sugárzik át. Egy Angyali lélek szárnyai borulnak és szinte emelnek az égbe egy megható odaadásban és meghitt mindenek fölötti bizalomban hozzá símuló “csillagszívű” sellőlény finom alakját. Miközben párosságukat felszenteli egy égi kristálykorona csillogása. Felettük a kitárt égbolt, míg alattuk a csillagóceánok kéksége, melyet számtalan gyönyörű kristály ékesít. Elöttük pedig egy virág kelyhében nyugvó kristálygömb látható, amely hordozza összetartozásuk időtlen emlékeit – múltjuk átéléseit, jelenük lehetőségeit és jövőjük reményeit. S benne láthatóvá válnak közös álmaik, teremtő vágyaik megszólított képzetei is… 
Megtalálták egymást… s már csak rajtuk múlik, hogy e csodát hová emelik….

Kapcsolódó szellemi tanítások: Az Átlényegülés Kapujában II. (283-303.old.) illetve a Csillagnemzetségek-Lélekcsaládok (103.-165. oldalon)

TOVÁBBI OLTÁRDÍSZEK

Kristály Szentély

A Kegyelem Fényoltára

Az “Angyali Oltalom” Fényoltára

A Lemúriai Aranytükör Emlékezete

A Lemúriai Fénytest csodája – ablakdísz

Az “Egy-Szív Templomának” fényszimbóluma – oltár és ablakdísz

“Egy Mennyei Szerelem” Fényoltára (megrendelésre készült egyedi alkotás)

A Nagymacskák Fényoltára (megrendelésre készült egyedi alkotás)

A Delfinek Csillagnemzetségének gyógyító oltára

A Delfinek Csillagnemzetségének Fényoltára- kisebb és nagyobb méretben

Waoha álma a Hazatérésről – A Bálnák Csillagnemzetségének fényszobra

Aion-Ara-Celest-Thé-Om Szigetének Fényoltára

Ablak a Szent Koronával és a Szent Grállal (megrendelésre készült egyedi alkotás)

Oltárdísz a Lelkünk Angyalának invokálására

A Csillagnemzetségek kis oltárdíszei és ablakdíszek

Lótuszkehely papnővel

Alcyone Szentélye

Csillagpecsétek a különböző Csillagnemzetségek sugaraival

Az Angyalok Mennyei Bárkája

A Tzolk’in Fényoltára

A Nap Kapuja

Gyémánt-Lótusz lámpás

Niomé védelmi Anti-háló oltár

logo logo
KÖNYVEK
MEDITÁCIÓS CD-K
CSILLAGÜZENETEK