Szakrális oltárdíszek / Bemutatjuk
A Kegyelem Fényoltára

( nem rendelhető)

Már régóta készültünk arra, hogy e sajátos művészi kifejezésmód útján is megfogalmazzuk azt a megrázóan szép és a reveláció erejével ható tanítást, amelyet a Medvék Csillagnemzetségének megfejtése során kaptunk a Krisztusi Lélek és a Krisztusi közösség Égi otthonáról, küldetéséről és sorsáról a galaktikus csillagégbolton… (Csillagnemzetségek- Lélekcsaládok, 401.-453.oldal) Így született meg és kapta meg felszentelését a Kegyelem Fényoltára a december 9-i közös csoportgyógyítás napján, amelyről azt mondták az Égiek, hogy rendkívüli kegyelmi energiák áradnak majd el a térben. S valóban az a nap a legtisztább Krisztusi szeretet és a Csodák napja lett mind a gyógyulni vágyók, mind pedig a gyógyító közösségünk számára!

E fényoltár minden részletében hűen követi a Crux csillagképben rejtőző Mennyei Krisztusi Templom belső világának szent misztériumait.

Az oltáron látható négy csillagpontból ébredő és a világokon átívelő négy égi pillér az Isteni Szeretet, az Isteni Törvény, az Isteni Kegyelem és az Isteni Akarat fényoszlopai, melyek az oltár felszentelése által valóban közvetítői lettek ezeknek az energiáknak.

A Templomban megjelenő alak betöltődhet a Krisztusi Lélek, ugyanakkor Mária, Mária Magdolna, az apostolok, vagy akár a Szentlélek gyógyító és tanító sugaraival… 
A Krisztusi lángot – melynek finom energiái a szívünkbe hullva megérinthetnek az üzenet erejével és rendkívüli gyógyító folyamatokat indíthatnak el – a Kegyelem fehér angyala őrzi. 
S ahogy az oltár előtt térdelünk éppen a harmadik szemünkbe vetül a Krisztus Tudatosság ébresztő sugarát kifejező Isteni Igazság tekintete – a Fény szívének mindent látó szeme… 
Végül e fényszobor közepén különlegesen felszentelt és behangolt kristályok formálnak egy olyan kis oltárt, ami fölé ki-ki ráteheti a kezét, hogy ebből a valóban szinte megdöbbentő erejűvé váló fókuszpontból az égi Krisztusi tanítás és jelenlét gyönyörű megváltó kegyelmi energiái betölthessék a szíveinket, a testünket, érzéseinket, gondolatainkat, és elindíthassák azt a felismerésekkel teli gyógyító folyamatot, amelynek befogadására készen állunk éppen…

E fényoltár elkészítésének egész folyamata és léte egy mélységes meghatottsággal és hálával tölt el bennünket is, mert általa valóban életre kelt egy olyan Csoda és egy olyan szent misztérium, amely nagyon közel áll a szívünkhöz és amit egész szellemi munkákkal szeretnénk kifejezni! … 
Szívből reméljük és kívánjuk, hogy még sok ember tapasztalhassa meg rajta keresztül a Kegyelem sugarainak csodatévő erejét a gyógyítások és tanítások során!

TOVÁBBI OLTÁRDÍSZEK

Kristály Szentély

A Kegyelem Fényoltára

Az “Angyali Oltalom” Fényoltára

A Lemúriai Aranytükör Emlékezete

A Lemúriai Fénytest csodája – ablakdísz

Az “Egy-Szív Templomának” fényszimbóluma – oltár és ablakdísz

“Egy Mennyei Szerelem” Fényoltára (megrendelésre készült egyedi alkotás)

A Nagymacskák Fényoltára (megrendelésre készült egyedi alkotás)

A Delfinek Csillagnemzetségének gyógyító oltára

A Delfinek Csillagnemzetségének Fényoltára- kisebb és nagyobb méretben

Waoha álma a Hazatérésről – A Bálnák Csillagnemzetségének fényszobra

Aion-Ara-Celest-Thé-Om Szigetének Fényoltára

Ablak a Szent Koronával és a Szent Grállal (megrendelésre készült egyedi alkotás)

Oltárdísz a Lelkünk Angyalának invokálására

A Csillagnemzetségek kis oltárdíszei és ablakdíszek

Lótuszkehely papnővel

Alcyone Szentélye

Csillagpecsétek a különböző Csillagnemzetségek sugaraival

Az Angyalok Mennyei Bárkája

A Tzolk’in Fényoltára

A Nap Kapuja

Gyémánt-Lótusz lámpás

Niomé védelmi Anti-háló oltár

logo logo
KÖNYVEK
MEDITÁCIÓS CD-K
CSILLAGÜZENETEK